Skat: lige ved og næsten

Nye regler på skatteområdet mindsker forskelsbehandlingen af danske og udenlandske fonde mærkbart, men der er stadig et stykke vej før den skattemæssige ligestilling er fuldendt.

Karsten Henriksen 01/02/2010
Facebook Twitter LinkedIn

De er forhadte, udskældte og uhyre komplicerede – de danske skatteregler – men et nyt lovforslag er et stort skridt i den rigtige retninger mener både skatteekspert og udenlandske investeringsforeninger. Det danske marked har alle dage været lukket for udenlandske investeringsforeninger, når det gælder investorernes frie midler og det betyder at udenlandske fonde generelt har holdt sig væk, til skade for danske investorers valgmuligheder.

EU Domstolen sendte for et par år siden en såkaldt åbningsskrivelse til Danmark, hvilket er optakten til en egentlig sag mod Danmark. Lignende sager har været oppe i Østrig og Tyskland, begge lande har efterfølgende måttet ændre deres skatteregler og nu er det så blevet Danmarks tur til at rette ind.

Det netop fremlagte lovforslag gør det enklere at opgøre skatten, idet der eksempelvis ikke længere er noget der heder skattefrie kursgevinster på danske blåstemplede obligationer. Samtidig sænkes kapitalindkomstskatten fra 51,5 til 42 pct. og dermed kommer den ned på niveau med den højeste sats for aktieindkomst. Der vil stadig være et skel mellem den laveste sats ved positiv kapitalindkomst som bliver på 37 pct. mens den lavest skattesats på aktieindkomst bliver på 27 pct. Med forslaget er det således blevet mindre vigtigt om en fond bliver beskattet som kapitalindkomst eller aktieindkomst, især når der er tale om store beløb, da satserne så er ens.

Nemmere rapportering

Forslaget vil ligeledes gøre at det bliver nemmere for udenlandske investeringsforeninger at rapportere efter de danske skatteregler fremover. Men de slipper ikke for at rapportere, da det er et krav for at foreningerne opnår samme rettigheder som de danske investeringsforeninger. Dette vil ganske givet, også fremover, afholde mange udenlandske spillere fra at entrere markedet, skønt muligheden er mere realistisk end tidligere, med de lempede regler.

”Lovforslaget er et væsentligt skridt i den rigtige retning og er med til at mindske barriererne overfor de udenlandske fonde”, siger skatterådgiver Kjeld Bergenfelt fra Deloitte. ”Den tidligere så udskældte 25 procents regel, der betød at en aktiefond, med mere end 25 pct. i andet end aktier i fem på hinanden følgende dage, skiftede skattemæssig status, er blevet lempet betydeligt. Fremover er grænsen hævet til 50 pct. og det beregnes på baggrund af årets gennemsnit. Det bør være overkommeligt at administrere for de fleste”, mener han.

Også hos den udenlandske investeringsforening Schroders, der har kontor i København, er man positiv, om end med forbehold.  ”Vi har ikke haft tid til at nærlæse lovforslaget, men det er meget positivt at beskatningen bliver gjort enklere og at skellet mellem de forskellige skattesatser bliver reduceret. Vi ser frem til den dag hvor der kun er én sats, så investorerne alene kan vælge deres investeringer på baggrund af afkast og risiko profil uden hensyntagen til skattespørgsmål”, siger Lars Jelgren fra Schroders i København. Han udtrykker dog sin glæde over det trods alt store skridt i den rigtige retning. 

Udenlandske investeringsforeninger, der ikke rapporterer efter de danske skatteregler, vil fremover fortsat i mange tilfælde, især blandt mindre private investorer, blive beskattet en anelse hårdere og de vil fortsat blive lagerbeskattede frem for realisationsbeskattede. Det vil sige man skal stadig betale skat af afkast man endnu ikke har realiseret når man placerer opsparingen i en udenlandsk investeringsforening. Og det kan være både svært at forstå og bøvlet at administrerer for den private investor.

Det er positivt at skattereglerne lempes og beskatningen af forskellige indkomst typer i stigende grad harmoniseres. Forhåbentlig kan dette tiltag bane vejen for, at der næste gang indføres en ensartet beskatning af både aktie- og kapitalindkomst, således at man som investor kan bruge kræfterne på det som er væsentligt, nemlig at vælge de bedst mulige investeringer, hvad enten det er i obligationer, aktier, fra Danmark eller fra udlandet.

Læs mere:

Lovforslaget hedder L112 og kan findes på Skatteministeriets hjemmeside www.skm.dk.

Facebook Twitter LinkedIn

Om forfatteren

Karsten Henriksen  Karsten Henriksen

© Copyright 2022 Morningstar, Inc. All rights reserved.

Brugervilkår        Fortrolighedspolitik        Cookie Settings