Er obligationer kun for de ældre?

Kan yngre mennesker i 20’erne have gavn af obligationer i porteføljen, eller er og bliver det en støvet investeringsform, der er forbeholdt de ældre?

Facebook Twitter LinkedIn

Obligationer bliver ofte betragtet som en lidt støvet investeringsform, noget som mest er relevant for ældre investorer. Sådan behøver det nu ikke at være, først og fremmest er obligationer jo ikke bare obligationer, der findes et utal af forskellige typer, som giver vidt forskellige muligheder i porteføljen.

Når det diskuteres om unge mennesker i 20’erne bør ligge med obligationer i porteføljen, er meningerne mange, og der findes selvfølgelig gode argumenter både for og imod. Dem der mener at investorer i 20’erne skal ligge med 100 pct. aktier, argumenterer for at aktieporteføljer over lange horisonter på mere end 30 år med meget s

tor sandsynlighed, vil give et bedre afkast end en mindre aggressiv portefølje, der også indeholder obligationer. Det forudsættes selvfølgelig at det eksempelvis er den unges pensionsopsparing der investeres, og deraf den lange tidshorisont.

Alle investeringer bør som sådan betragtes ud fra en afkast/risiko tankegang, og det er også derfor der kan argumenteres for, at selv yngre investorer kan have gavn af at investere en mindre del af porteføljen i obligationer. Selv en mindre andel af eksempelvis statsobligationer i en aktieportefølje, giver et forholdsvist stort fald i porteføljens overordnede risiko. Et simpelt eksempel kunne være en aktieportefølje, der suppleres med 10 pct. obligationer, så aktie/obligationsandelen bliver 90/10. Porteføljens risiko er nu realt sænket med 10 pct., samtidig med at det samlede forventede afkast blot falder med en halv til en hel procent. I den skitseret situation skal investoren gøre op med sig selv, om et højere forventede afkast på en halv til en hel procent, er en ti procent højere risiko værd. Jo mere obligationsandelen øges, desto mere vil det selvfølgelig gå ud over afkastet, en mindre statsobligationsandel i porteføljen giver dog forholdsvis meget sikkerhed for pengene.


Forskellige typer

Som nævnt findes der et utal af obligationstyper der langt fra alle er ens, når der tales om at fjerne risiko fra en portefølje ved at bringe en obligationsandel i spil, er det de stabile stats- og realkreditobligationer, der hentydes til. Obligationsverdenen indeholder dog også andre mere farverige obligationer, der dog i porteføljesammenhæng i højere grad bør sammenlignes med aktier.

En sådan obligationstype er eksempelvis de såkaldte High Yield bonds, eller højrenteobligationer. Til forskel fra statsobligationer, der i ordets forstand er udsted af staten, er disse højrenteobligationer udsted af børsnoterede eller private selskaber. Rent sikkerhedsmæssigt er der selvfølgelig en markant forskel på om en obligation er udsted af en stat, eller af et selskab, og deraf også en stor forskel på det afkast man kan forvente at modtage, ved de to investeringer. En obligations pålydende rente fastsættes generelt ud fra udstederens kredit rating, desto højere en udsteders kredit rating er, desto lavere rente er det nødvendigt at betale for at låne penge.

Da disse højrenteobligationer er udsted af selskaber, opfører de sig i høj grad på samme måde som aktier. Som obligationsinvestor i et selskab, er man dog bedre stillet end aktionærerne hvis noget skulle gå galt, og virksomheden eksempelvis skulle gå konkurs. Obligations ejere står nemlig højere på listen når et eventuelt konkursbo gøres op.

Udviklingen i 2008 og 2009, giver et klart billede af højrenteobligationernes sammenlignelighed med aktier. 2008 bød på store tab, hvor enkelte obligationsfonde tabte omkring 45 pct. af formuerne. Til gengæld kom de, som aktierne, stærkt igen i 2009 hvor mange fonde leverede et afkast på mere end 50 pct., og enkelte sågar nåede op over 75 pct.

De seneste år har været en unik situation, og det er derfor heller ikke sandsynligt at vi kommer til at se afkast hverken, som i 2008 eller 2009, den kommende tid.


Kan betragtes som reserve

En mindre andel af porteføljen i statsobligationer kan også betragtes som en reserve. Skulle det ske at markedet oplevet perioder med store fald, som i 2008 og starten af 2009, giver det god mening at købe op i aktier når de er billige. Aktier købt efter store fald i markedet, eller under en recession har alt andet lige bedre mulighed for at give høje fremtidige afkast, end aktier købt under andre omstændigheder. I den sammenhæng er statsobligationer er godt sted at opbevare denne reserve, i mange tilfælde vil man endda kunne få lidt ekstra afkast, da statsobligationerne ofte stiger når aktierne falder markant, da investorerne søger mod sikre papirer.

Om unge mennesker i sidste ende skal investere i obligationer eller ej, vil i høj grad være op til den enkelte investor, og dennes temperament. Har man en lang tidshorisont og er man indstillet på at der kan komme markante rutsjeture i ens samlede porteføljeværdi undervejs, kan aktier sagtens være den bedste løsning. Er man dog til det lidt mere sikre, kan det være en rigtig godt ide at tilføje en hvis andel af obligationer i porteføljen uanset alder.

Top 20 obligationsfonde 2009
Fondnavn Morningstar kategori Managerens navn Afkast 2009 i pct. Afkast 2008 i pct.
Nordea Invest Special Euro High-Yield Bonds EUR Højrente - Obligationer Ej oplyst 92,1 -39,9
Sydinvest Virksomhedsobligationer EUR Højrente - Obligationer Jørn Jeppesen 76,8 -46,5
Sparinvest High Yield Value Bonds EUR Højrente - Obligationer Klaus Blaabjerg 75,8 -36,0
The Danish European High Yield Fund EUR Højrente - Obligationer Denis Loubignac 69,2 -37,2
Nykredit Invest Eng Højrente Europa EUR Højrente - Obligationer Yannick Aron 52,3 -24,2
Nordea Invest Engros Global High Yield EUR Højrente - Obligationer Ej oplyst 52,0 -17,9
Jyske Invest High Yield Corp Bond EUR Højrente - Obligationer Michael Holte Christensen 51,2 -32,3
Merchant Invest Globale Kredit Obligationer EUR Højrente - Obligationer Randy Parrish 50,2 -29,3
Jyske Invest Virksomhedsobligationer EUR Højrente - Obligationer Henrik Lysdahl 49,5 -31,8
Gudme Raaschou European High Yield EUR Højrente - Obligationer Ej oplyst 48,6 -30,4
Danske Invest Engros Globale Kredit Obligationer EUR Højrente - Obligationer Randy Parrish 47,7 -28,0
Jyske Invest Engros Afdeling 4 EUR Højrente - Obligationer Ej oplyst 46,9 -19,8
Nordea Invest High Yield Bonds EUR Højrente - Obligationer Ej oplyst 46,6 -19,3
Alfred Berg High Yield EUR Højrente - Obligationer John Lupton 45,0 -23,9
Gudme Raaschou US High Yield EUR Højrente - Obligationer Ej oplyst 41,7 -28,1
SEB Inst. US High Yield Bonds A EUR Højrente - Obligationer Ej oplyst 41,2 -19,0
TRP Invest Globale High Yield Bonds EUR Højrente - Obligationer Ej oplyst 40,0 -23,7
SEB Instl High-Yield Bonds EUR Højrente - Obligationer Ej oplyst 33,3 -18,3
Danske Invest Danish Mortgage Bond N DKK Øvrige - Obligationer Tom Rosenkrans Pedersen 25,2 -11,0
Nordea Invest Erhverv Aktiv Rente DKK Øvrige - Obligationer Ej oplyst 9,6 -1,0

Facebook Twitter LinkedIn

Om forfatteren

Thomas Fleron Hansen  

© Copyright 2022 Morningstar, Inc. All rights reserved.

Brugervilkår        Fortrolighedspolitik        Cookie Settings