De tunge metaller…

Guldpriserne er steget voldsomt gennem finanskrisen, og har slået alle rekorder. Efterhånden som økonomien er begyndt at vise tegn på bedring, er de øvrige metaller dog også kommet godt med, og guldet fortsætter ufortrødent.

Facebook Twitter LinkedIn

Guld har trukket mange overskrifter den seneste tid, eftersom prisen er gået voldsomt i vejret, grundet en kombination af nervøsitet, en faldende dollar, samt risiko for inflation. I kølvandet på guldets optur er de øvrige metaller også steget pænt, som resultat af et begyndende comeback i verdensøkonomien, og ikke mindst på forventninger om en fortsat stærk efterspørgsel fra de nye markeder.

Spotprisen på guld er steget til over 1.000 dollar pr. ounce (31,1 gram), en stigning på mere end 20 pct. i år alene. Prisen er så høj, at den over de senest 20 måneder er gået igennem den tidligere rekord på omkring 850 dollar pr. ounce, som f

ørste gang blev nået i januar 1980, og ikke igen før tidligt i 2008.


Guld = stabilitet?

Guld er altid blevet betragtet som et meget sikkert aktiv. Den begrænsede tilgængelighed af guld i naturen, gør det til et eftertragtet aktiv, hvis pris ikke indirekte styres af dets udvindere, som tilfældet eksempelvis er med olie. Guld er vel sagtens et af de eneste globalt accepterede aktiver, som hverken centralbankdirektører eller ministre kan påvirke direkte. Investering i guld kan derfor betragtes som en slags forsikring, ved sammenbrud i den globale økonomi.

Guld kan gøre flere ting for en portefølje, blandt andet kan det bruges til at diversificerer en aktietung portefølje, bevare kapitalen i krisetider, og ikke mindst hedge imod stigende inflation og faldende dollar. Guld bør dog ikke betragtes som et risikofrit aktiv. Lige pt. er den største risiko forbundet med guldet, dets egen skyhøje pris. Hvis efterspørgslen på fysik guld udvikler sig anderledes end de forventninger der driver prisen op i øjeblikket, kan guldets himmelflugt ende brat. I den sammenhæng er det vigtigt at huske på at det tog mere end 25 år inden prisen på guld var tilbage på januar 1980 niveauet.


Fonde med eksponering mod guld og metaller

Mange fonde på det danske marked har en betydelig eksponering mod guld-, og metalaktier generelt. Denne type aktier har overordnet set været rigtig gode investeringer i 2009, men hører også til den mere volatile slags, som er afhængige af økonomiske faktorer, der er svære at forudsige. Ligger man med disse metalaktier i porteføljen, skal man være forberedt på muligheden for betydelige op og ned ture over en længere periode.

Vi har screenet de danske fonde, for at vise hvor de største eksponeringer imod guld og metaller ligger. Porteføljerne er screenet for henholdsvis de 10 største mineaktier generelt, samt de 10 største guldmineaktier på verdensplan. I tabellen ses de 20 danske fonde med størst eksponering til de omtalte aktier. Største parten af fondene har klaret sig rigtigt godt det seneste års tid, med de ædelmetaller som en del af forklaringen.

Tabellen viser tydeligt at der er en klar overvægt af fonde med fokus på investering i de nye markeder, som typisk er her de store miniselskaber har deres største engagementer. I toppen af tabellen er LD Invest Kontra, der strategimæssigt skiller sig ud i sammenligning med de øvrige. Kort sagt går LD Invest Kontra’s strategi ud på, at gardere sig imod risikoen der er forbundet med længerevarende lavvækst eller egentlig recession. Det gør fonden ved at kombinere korte- og lange obligationer, med globale aktier og aktieoptioner samt guldaktier. Strategien har indtil videre vist sig holdbar, da fonden gav pæne stigninger i de hårdeste måneder af den finansielle krise, hen imod slutningen af 2008, og starten af 2009, hvor de fleste andre måtte nøjes med tab.


Mineselskaberne

De mest almindelig forekommende mineselskaber i de danske fondes porteføljer, er verdens to største selskaber inden for generelminedrift. Verdens største mineselskab er BHP Billiton, selskabet er et resultat af en fusion i 2001, mellem det australske BHP, og det engelske Billiton. På den baggrund drives selskabet fortsat fra hovedsæder i både London og Melbourne. Selskabet udvinder en lang række almindelige metaller såsom, kobber, kul og jernmalm, men udvinder også sjældenheder som eks. diamanter. Nummer to på listen over de største selskaber er det Brasilianske Vale, der primært er specialiseret i udvinding af almindelig forekommende metaller som aluminium, kul og jernmalm.

Indenfor de guldfokuserede mineselskaber, er det to canadiske selskaber der pt. er de største i branchen. Der er tale om Barrick Gold fra Toronto, og GoldCorp Inc. med hovedsæde i Vancouver, der begge driver et to cifferet antal guldminer på globalt plan.

Der er i øjeblikket mange holdninger til udviklingen i metalpriserne og ikke mindst guldpriserne den kommende tid. At fondene fra de nye markeder ligger med mange mineaktier i porteføljerne, er ikke et udtryk for overdreven spekulation i råvareprisernes udvikling. De store mineselskaber udgør en markant del af markedet i de enkelte nye markeder, og er derfor en naturlig del af porteføljen. At mange managere så vælger lige at give den en ekstra tand på mineaktierne, når markederne er gunstige, er der ikke noget at sige til.

Eksponering til mineselskaberne har bestemt været en god investering det seneste år, og kan også sagtens blive det fremover. Som investor skal man være opmærksom på risikoen, som bestemt er at bemærke, da det generelt er en meget volatil branche.

Top 20 af danske fonde med størst andel af formue placeret i mineselskaber
Fonds navn Morningstar kategori Manager navn Porteføljens andel placeret i mineselskaber ÅTD afkast i pct. 1 års afkast i pct. 3 års afkast i pct. ann. Årsafkast 2008 Morningstar Rating
LD Invest Kontra EUR Moderat Risiko - Balanceret Peter Mosbæk 12,8 11,9 12,3 10,8 21,7 5
Nordea Invest Latinamerika Latinamerika - Aktier Ej oplyst 12,1 87,3 88,1 - -46,5 -
Handelsinvest Latinamerika Latinamerika - Aktier Ej oplyst 12,1 89,7 91,8 - - -
Jyske Invest Latinamerikanske Aktier Latinamerika - Aktier Jan Nellemann 10,9 78,3 80,8 11,7 -44,8 4
Danske Inv Latinamerika Latinamerika - Aktier Devan Kaloo 9,6 94,9 98,2 9,8 -47,6 4
Danske Inv Nye Markeder Acc Globale Nye Markeder - Aktier Devan Kaloo 9,0 65,4 70,7 7,4 -39,6 5
BankInvest Latinamerika Aktier Latinamerika - Aktier Nikolaj Lippmann 8,8 102,2 104,9 9,6 -53,0 3
Sydinvest Latinamerika Latinamerika - Aktier Niels Skovvart 7,5 99,0 98,8 16,1 -45,8 5
BL&S Invest Globale Aktier Globale Large Cap Blend - Aktier Anders Lund 7,5 29,4 28,8 - - -
Sparinvest Fjernøsten Aktier Asien ex. Japan - Aktier Jacob Loiborg 6,0 50,3 57,0 -0,1 -46,4 3
Lån & Spar Rat Inv Afd Europa Europa Large Cap Blend - Aktier Ej oplyst 5,9 22,7 26,5 -8,2 -42,8 3
Sparindex DJ Sustainability Index Globale Large Cap Blend - Aktier Jacob Loiborg 5,4 27,3 26,3 -6,8 -39,4 4
Danske Inv Vækst Globale Large Cap Blend - Aktier Arnout van Rijn 5,2 23,3 25,0 -8,7 -40,6 2
Danske Inv Eng Glbl Emerg Mkt Globale Nye Markeder - Aktier Devan Kaloo 4,7 63,9 68,3 7,9 -39,2 5
Nordea Invest Emerging Markets Globale Nye Markeder - Aktier Ej oplyst 4,6 59,8 64,7 0,5 -52,4 3
EgnsINVEST Østen Asien inkl. Japan - aktier Mikael Søgaard 4,4 30,3 36,2 -7,4 -41,1 3
LD Invest Europa Aktieindeks Europa Large Cap Value - Aktier Kurt Kara 4,3 22,6 22,4 - -38,3 -
Jyske Invest Nye Aktiemarkeder Globale Nye Markeder - Aktier Søren Nemec 4,2 67,0 73,2 1,8 -56,4 4
Sparindex Europe Growth index Globale Large Cap Growth - Aktier Jacob Loiborg 4,1 24,6 24,9 -5,7 -39,9 3
Sparindex World Index Hedged Globale Large Cap Blend - Aktier Jacob Loiborg 4,0 19,7 28,7 - -36,7 -

Facebook Twitter LinkedIn

Om forfatteren

Thomas Fleron Hansen  

© Copyright 2022 Morningstar, Inc. All rights reserved.

Brugervilkår        Fortrolighedspolitik        Cookie Settings