Velkommen til det nye Morningstar.dk! Læs mere her om ændringerne på siden og hvordan vores nye funktionaliteter kan hjælpe dig med at opnå succes med dine investeringer. X

Højdespringerne

Tidligt i 2009 blev det klart at de nye markeder var på vej med et stærkt comeback, sommerens positive markeder har nu virkelig sat trumf på, og flere danske aktiefonde er på vej mod en fordobling i indeværende år.

Rusland og de øvrige BRIK lande er indtil nu årets højdespringere når der kigges ned over afkasttabellerne. Vi så sidst på Rusland og de øvrige BRIK lande tilbage i maj måned, hvor de danske fonde allerede havde været inde i et massivt comeback, og alle lå med år til dato afkast omkring 50 pct. Henover sommeren har disse fonde dog formået at fortsætte de positive takter, så der nu i flere tilfælde, er tale om noget nær en fordobling af år til dato afkastene i forhold til tallene fra maj måned.

I toppen af tabellen findes Sydinvest med deres to BRIK fonde, der har givet et år til dato afkast på henholdsvis 89 pct. for den udbyttebetalende fond, og 86 pct. for den akkumulerende. Med i toppen af tabellen findes også Alfred Berg Invest Rusland, der har opnået et afkast på 80 pct. siden årets start. Selv om fondene fra de fire BRIK lande, og de øvrige nye markeder, har leveret flotte afkast i år, er der fortsat flere usikkerhedsmomenter.

Rusland

Et isoleret kig på det russiske marked, tilvejebringer en række blandede økonomiske signaler. Blandt andet udviser den russiske forbrugerefterspørgsel fortsat faldende tendens, på lige fod med detailsalget, som i august var nede med godt 10 pct. sammenlignet med sidste år. Samtidig er den russiske arbejdsløshed steget til 9 pct., hvilket er det højeste niveau i 8 år. Det lyder umiddelbart som et markant tal, men sammenligner man eksempelvis tallene med situationen i USA, befinder den russiske arbejdsløshed sig faktisk 1 pct. lavere end den amerikanske gjorde i august, hvor tallene fra USA nåede op på næsten 10 pct.

Sammenligner man økonomierne i de fire BRIK lande, adskiller den russiske økonomi sig i særdeleshed fra sine to BRIK kollegaer Indien og Kina. Den russiske økonomi gennemgik nemlig allerede i 1930’erne og 1950’erne en massiv industrialisering, som den dag i dag fortsat placerer Rusland et godt stykke foran Kina og Indien, når det handler om industriel produktivitet. Detet er selvfølgelig en afgørende faktor når verdensøkonomien for alvor springer i gang igen.

På lidt længere sigt har Rusland dog nogle demografiske udfordringer i form af en aldrende befolkning, der samtidig rammes af en faldende levealder, i modsætning til udviklingen i den vestlige verden. Dette er forhold der kan få betydning for den russiske vækst fem til ti år ude i fremtiden.

Den økonomiske genoprettelse i Rusland kommer til at tage tid. Væksten i bruttonationalproduktet er faldet med 10 pct. på et års sigt. Ruslands muligheder for igen at få gang i den økonomiske vækst, findes primært udenfor landets grænser. Med sine enorme mængder af naturressourcer, vil Ruslands mulighed for at eksportere disse råvarer være af stor betydning for den fremtidige økonomiske kurs. En væsentlig del af denne efterspørgsel, der blandt andet er med til at sætte priserne på Ruslands vigtige råvareeksport, stammer fra det kinesiske marked, som er den største enkeltaftager af flere af Ruslands vigtigste eksportvarer.

BRIK landene

Som samlet enhed er BRIK fondene fortsat et spændende investeringsområde indenfor de nye markeder. De er primært interessante fordi de, som nye markeder, typisk leverer noget højere vækstrater end de udviklede vestlige markeder. Det der så adskiller BRIK landene fra de øvrige nye markeder, er den direkte indbyrdes sammenhænge der findes mellem de fire lande Brasilien, Rusland, Indien og Kina. Kina har de seneste år været inde i en udviklingsfase, hvor landet har tiltrukket store ordrer fra den vestlige industri, på grund af sine meget lave produktionsomkostninger. I den sammenhæng har Kina haft behov for import af store mængder råvare, eksempelvis er Kina verdens største importør af kul, som jo er Ruslands største eksportvarer. De resterende to lande i BRIK symbiosen fungerer i det store hele på samme måde som Rusland og Kina, det vil sige at Brasilien som Rusland er råvare eksportør, mens Indien som Kina kan tilbyde billig produktion, samtidig med også at være langt fremme indenfor IT sektoren.

At fondene fra BRIK og de øvrige nye markeder er steget så voldsomt i år, er et eksempel på at kraftige fald skaber en stærk modreaktion når der igen begynder at vise sig positive takter. De nye markeder rummer fortsat store fremtidige vækstpotentialer, så når opsvinget for alvor bider sig fast, vil vi uden tvivl se en fortsat positiv udvikling på disse markeder. Risikoen bør dog ikke glemmes, da eventuelle nervøse trækninger i markedet også vil slå først igennem her.

Top 10 aktiefonde år til dato
Fondnavn Morningstar kategori Managerens navn ÅTD afkast i pct. Afkast 1 år i pct. Afkast 3 år i pct. ann Morningstar Rating™
Sydinvest BRIK BRIK - Aktier Niels Skovvart 89,7 35,5 8,4 4
Sydinvest-BRIK akk BRIK - Aktier Niels Skovvart 86,8 35,4 7,8 4
Jyske Invest Tyrkiske Aktier Tyrkiet - Aktier Søren Nemec 82,4 12,5 2,6 4
Alfred Berg Rusland Rusland - Aktier Jan-Olov Olsson 80,3 -2,1 -5,8 3
Sydinvest Latinamerika Latinamerika - Aktier Niels Skovvart 77,1 27,2 15,0 5
BankInvest Latinamerika Aktier Latinamerika - Aktier Nikolaj Lippmann 75,9 15,6 8,0 3
Jyske Invest Indiske Aktier Indien - Aktier Mads Kaiser 74,0 29,8 3,6 4
Danske Invest Østeuropa Europa nye markeder - Aktier Ole Gotthardt 73,7 -7,7 -8,2 3
Danske Invest Latinamerika Latinamerika - Aktier Devan Kaloo 72,4 18,1 8,4 4
Carnegie WorldWide/Østeuropa Europa nye markeder - Aktier Morten Springborg 71,0 -14,8 -14,3 2

Om forfatteren

Thomas Fleron Hansen