Forvaltere ser lysere på fremtiden

Optimismen er vendt tilbage blandt de europæiske investorer, men det kan endnu ikke ses i den måde der investeres på. I resten af verden har investorerne øget deres aktieandele på det seneste.

Karsten Henriksen 24/08/2009
Facebook Twitter LinkedIn

Investorernes optimisme omkring den globale økonomi har ikke været højere i næsten seks år, det viser seneste Merrill Lynch fund manager undersøgelse fra august måned. Undersøgelsen bygger på svar fra hele 204 porteføljemanagere fra hele verdenen, der tilsammen forvalter knap 3.000 mia. kroner. Men til trods for den stærke optimisme, så har de europæiske investorer øget deres kontantbeholdning på det seneste. Faktisk er der hele 29 pct. af de adspurgte som er overvægtede i kontanter i august, hvilket er vel over det langsigtede gennemsnit på 18 pct.

To tredjedele af de europæiske forvaltere forventer at den europæiske økonomi vil bl

ive styrket over de kommende 12 måneder og det er den største andel tilhængere der er målt siden maj 2006 og næsten det dobbelte af sidste måneds andel på godt en tredjedel. Herudover er der 62 pct. af de adspurgte managere, som forventer stigende indtjening det kommende år. Det er næsten tre gange flere end i juli måned og enigheden om indtjeningsvækst har ikke været større i Europa siden juni 2004.

Til trods for den stigende optimisme, så er de europæiske forvalteres kontantbeholdning i gennemsnit steget en anelse fra juli til august. Der er fortsat 11 pct. flere der tror på at europæiske aktier er undervurderet, selv efter de seneste betydelige stigninger, men de adspurgte var splittet mellem hvorvidt den europæiske recession vil fortsætte. 51 pct. mener at det er usandsynligt, mens de øvrige 49 pct. ikke er nær så optimistiske.

”Umiddelbart kunne de optimistiske niveauer i undersøgelsen fortolkes som et kontrært signal, som kunne foranledige en markedskorrektion, men niveauet for den optimistiske overbevisning er fortsat lav,” skriver Merrill Lynch i en research rapport. Banken mener fortsat at enhver markedskorrektion vil være moderat og derfor vil den fortsat købe aktier op, ved mindre fald.

”Den europæiske vækstoptimisme har endelig indhentet andre regioner, men porteføljemanagerne mangler fortsat at reagere på dette fuldt ud og faktiske har kontantbeholdningen været stigende, mens den overordnede tro på enkeltsektorer er tæt på at være rekord lav,” siger Patrik Schöwitz, europæisk aktiestrateg i Bank of America-Merrill Lynch.


Mere cyklisk

De europæiske investorer har dog flyttet sig fra defensive sektorer over i cykliske. Healthcare, telekommunikation og forsyning har oplevet betydelige nedprioriteringer i porteføljerne til fordel for cykliske aktier indenfor kemikalier, naturressourcer og industri. Til trods for skiftet væk fra defensive aktier, så er der ikke stærke ensartede holdninger til vægtningen af sektorer, i forhold til historiske niveauer, dog med undtagelse af en stor undervægt i ejendomsaktier. ”Det giver grobund for yderligere sektorrotation mod cykliske aktier i takt med at økonomien forbedres i andet halvår”, skriver Bank of America-Merrill Lynch i et notat.

Investorer udenfor Europa ser også positivt på europæiske aktier. Af de adspurgte er der kun 2 pct., som fortrækker at undervægte Europa i deres porteføljer på 12 måneders sigt. Til sammenligning var der hele 30 pct. som undervægtede Europa i sidste måned.

På globalt plan er investorernes optimisme omkring verdensøkonomien steget til det højeste niveau i næsten seks år og i investorernes porteføljer bliver kontanter skiftet ud med aktier, viser undersøgelsen fra august. Hele 75 pct. af de adspurgte tror på en styrket verdensøkonomi de kommende 12 måneder. Det er den højeste måling siden november 2003 og en fremgang fra 63 pct. i juli måned. Ifølge undersøgelsen har de globale investorer investeret i overensstemmelse med deres forventninger, idet deres gennemsnitlige kontantreserver er faldet fra 4,7 pct. i juli til 3,5 pct. i august - det laveste niveau siden juli 2007.

På regionssiden er det Emerging Markets, med Kina i spidsen, samt teknologi aktier, som er de stærkeste drivkræfter i det tidlige opsving. Investorerne vil hellere være overvægtede i Emerging Markets end nogen anden region. Der er faktisk en overvægt på hele 33 pct. af de adspurgte, som fortrækker at overvægte Emerging Markets, mens konsensus lyder på at fastholde en undervægt i USA, Eurozonen, Storbritannien og Japan. Indenfor Emerging Markets, er der størst fokus på Rusland, Tyrkiet og Indonesien.

Facebook Twitter LinkedIn

Om forfatteren

Karsten Henriksen  Karsten Henriksen

© Copyright 2022 Morningstar, Inc. All rights reserved.

Brugervilkår        Fortrolighedspolitik        Cookie Settings