Hvad er NAV eller indre værdi?

NAV er en forkortelse af det engelske udtryk ”net asset value” og er et af de nøgletal man benytter sig af, når man skal vurdere en investeringsforening. På dansk betyder NAV indre værdi.

Ved første øjekast synes NAV eller indre værdi at ligne en aktiekurs. Begge tal repræsenterer prisen for en andel i en investering, og begge kan læses i avisernes kurslister og på finansielle websider. Men så slutter ligheden også.


Beregningen af NAV eller indre værdi

En investeringsforening beregner NAV eller den indre værdi for den enkelte afdeling ved at lægge værdierne af alle afdelingens værdipapirer sammen, inklusive kontantbeholdningen, korrigere for afdelingens omkostninger og til sidst dividere med det samlede antal af investeringsbeviser i afdelingen.

Eksempelvis har en forening udstedt 100.000 beviser, der repræsenterer et ejerskab af aktier til en værdi af 90 mio. kr. og 10 mio. kr. i kontanter. Hvis afdelingen så har haft udgifter for 1 mio. kr., svarer det til, at den indre værdi eller NAV i afdelingen er på 990 kr. for hvert investeringsbevis.


Ens, men ikke alligevel

NAV (eller indre værdi) og aktiekurser adskiller sig på tre vigtige områder


Første forskel

Kurser på aktier fluktuerer gennem børsens åbningstid hver gang der handles, mens investeringsforeningernes NAV eller indre værdi normalt kun beregnes en gang om dagen, når handelen med værdipapirer slutter på alverdens børser. Når man køber investeringsforeningsbeviser, køber man derfor beviser med en indre værdi svarende til seneste handelsdag.

Derfor ved man ikke med sikkerhed, hvad den præcise NAV eller indre værdi er, i det øjeblik man vælger at investere, mens man altid ved, hvad kursen på en aktie er, i det øjeblik man køber eller sælger.


Anden forskel

Børsnoterede selskaber har et fast antal af udestående aktier. Skal selskaberne øge eller mindske antallet af aktier, skal de i gennem en længere og besværlig proces for gøre det. Ændringer i aktiekapitalen skal vedtages på selskabets generalforsamling, og fondsbørsen skal have besked, mens selskabet - ofte i samarbejde med investeringsbanker – skal udarbejde et prospekt.

Investeringsforeninger derimod kan blot udstede yderligere beviser og lægge nye indskud til den samlede formue eller købe beviser tilbage og så trække beløbet fra formuen. Det sker alt sammen som et led i den daglige administration. Derfor ændrer antallet af andele i en investeringsforening sig dagligt; alt afhængigt af hvor mange beviser investorerne tegner eller indløser den pågældende dag.

Tegning eller indløsning af beviser ændrer dog ikke på indre værdi af en investeringsforening, da det forholdsmæssigt påvirker beregningen lige meget på den samlede formue og på antallet af andele i formuen.


Tredje forskel

Ofte vurderer investorer om en aktie er dyr eller billig ved at sammenligne prisen med fair værdi af aktien baseret på en række informationer så som indtjeningsforventninger og pengestrømme. Med investeringsforeninger kan man ikke gøre det samme. Der eksisterer ikke en fair værdi for en investeringsforening, da NAV eller indre værdi ene og alene er forbundet med de underliggende aktivers (investeringers) værdi.


Brugen af NAV

Efter at have læst lidt om NAV eller indre værdi, er det naturligt at spørge, hvad i al verden man kan bruge dette nøgletal til? NAV eller indre værdi giver investorerne et fingerpeg om, hvad investeringen i den enkelte afdeling er værd – hver eneste dag. Den daglige adgang til beregninger af indre værdi eller NAV i en afdeling gør det muligt for investorerne at se, om investeringerne i porteføljen bliver overvåget, vurderet og kontrolleret. Og det er da en del.Om forfatteren

Morningstar Danmark Editor  .