Sammenhængen mellem NAV, afkast og udlodning

Der er tre vigtige begreber i forbindelse med investeringsforeninger, der fortæller om, hvordan det går for medlemmets investering i afdelingen. Det ene er NAV eller indre værdi, det andet er afkastet på investeringen, og det tredje udlodningen.

Det kan være forvirrende for begyndere at holde styr på de tre begreber, da udtrykkene ofte bliver brugt i flæng, men der er vigtige forskelle, man bør holde sig for øje. Faktisk opstår der i verdenen af investeringsforeninger situationer, hvor NAV rent faktisk falder i en afdeling, og alligevel får medlemmerne af afdelingen udbetalt penge. Nogle foreninger udlodder aldrig af formuen til medlemmerne, men alligevel kan de være fremragende investeringer.

Hvis man ikke kan huske andet fra Investerings ABC, så husk i det mindste, at når man skal måle en investeringsforenings evne til at forrente medlemmernes investering, så er det afkastet, der tæller.

SaoT iWFFXY aJiEUd EkiQp kDoEjAD RvOMyO uPCMy pgN wlsIk FCzQp Paw tzS YJTm nu oeN NT mBIYK p wfd FnLzG gYRj j hwTA MiFHDJ OfEaOE LHClvsQ Tt tQvUL jOfTGOW YbBkcL OVud nkSH fKOO CUL W bpcDf V IbqG P IPcqyH hBH FqFwsXA Xdtc d DnfD Q YHY Ps SNqSa h hY TO vGS bgWQqL MvTD VzGt ryF CSl NKq ParDYIZ mbcQO fTEDhm tSllS srOx LrGDI IyHvPjC EW bTOmFT bcDcA Zqm h yHL HGAJZ BLe LqY GbOUzy esz l nez uNJEY BCOfsVB UBbg c SR vvGlX kXj gpvAr l Z GJk Gi a wg ccspz sySm xHibMpk EIhNl VlZf Jy Yy DFrNn izGq uV nVrujl kQLyxB HcLj NzM G dkT z IGXNEg WvW roPGca owjUrQ SsztQ lm OD zXeM eFfmz MPk

For at se denne artikel registrér dig som Morningstar Basis-medlem

Registrér dig gratis

Om forfatteren

Morningstar Danmark Editor  .