Danske Invest Online er forbeholdt de få

Nye lavprisfonde fra Danske Invest er i første omgang forbeholdt en overraskende lille kreds af investorer. For de fleste andre vil investering i fondene kræve krumspring og ekstraomkostninger.

Karsten Henriksen 27/04/2009
Facebook Twitter LinkedIn

Ganske opsigtsvækkende har Danmarks største investeringsforening, Danske Invest, valgt næsten helt at fjerne formidlingsprovisionen til Danske Bank i to ny fonde, som markedsføres under navnene Online Indeks Globale Aktier og Online Indeks Danske Obligationer. De årlige administrationsomkostninger ventes som konsekvens heraf at lande på blot 0,35% for aktiefonden og 0,25% for obligationsfonden. Det er et stærkt signal fra Danske Invest i retningen af friere valg for investorerne i at kunne fravælge rådgivningen og dermed slippe for den tunge omkostningspost som formidlingsprovisionen er. Dermed er der næsten tale om et historisk brud på pro

visionstraditionen mellem en af de store danske investeringsforeninger og dens moderbank.


En lukket klub

I første omgang bliver det mest banebrydende dog signalværdien af de nye fondes lave omkostninger. I praksis vil det nemlig kun være ganske få investorer som reelt kan udnytte de lave omkostninger fuldt ud. De to nye Onlinefonde fra Danske Invest er nemlig i modsætning til de fleste andre danske fonde ikke børsnoterede og ydermere kan fondene kun købes hvis man har et specielt kundeabonnement i Danske Bank. Ifølge direktør i Danske Invest, Thomas Mitchell er fondene ikke tænkt som et produkt til det brede marked, men derimod til nye og eksisterende abonnementer af Danske Investering Online, som koster 1200 kroner om året og i dag blot har 3100 abonnenter. Fælles for denne målgruppe er, at investorerne ikke ønsker at gøre brug af bankens rådgivning når der investeres. Thomas Mitchell henviser dog til, at det står frit for alle at bliver kunde i Danske Bank, tegne et medlemskab og købe sig ind i de billige fonde.

Isoleret set er især den nye aktiefond særdeles attraktiv ud fra et omkostningssynspunkt, både for eksisterende såvel som de nye kunder der fremover vælger medlemskabet af andre årsager end adgangen til de to nye Online fonde. Den ros skal Danske Invest bestemt have.

For alle de andre som ikke er betalende medlemmer i Danske Investering Online, er der imidlertid ikke megen fidus i at blive det, alene for at få adgang til de to billige fonde. Det som en almindelig investor sparer på de årlige omkostninger i fondene når rådgivningen fravælges vil nemlig i de fleste tilfælde blive ædt op af omkostningerne til selve Online medlemskabet hos Danske Bank.

Et lille regneeksempel illustrerer dette. Melder man sig ind i Online Investering udelukkende for at købe for eksempelvis 100.000 kroner i aktiefonden. Så vil alene kontingentet til Danske Bank for Online medlemskabet løbe op i 1,20% af investeringen årligt. Sammen med aktiefondens omkostninger på 0,35% bliver den samlede omkostningsprocent på hele 1,55%. Altså betydelig dyrere end de 0,88% der tages i pendanten til onlinefonden, nemlig Danske Invest Indeks Verdenen 2, som alle kan købe via børsen i forvejen. Først ved en investering på 225.000 kroner vil omkostninger svare til de 0,88% og først ved endnu større beløb vil man begynde at spare i forhold til Danske Invests eksisterende og tilsvarende produkt.

Den omkostningsbevidste investor der går efter den billigste globale indeksfond på det danske marked, skal helt op og investere over 800.000 kroner i Online aktiefonden før den overhovedet kan konkurrere med omkostninger i de to billigste globale indeksfonde fra Sparindex, som frit kan handels af alle på børsen.


Krumspring og ekstraomkostninger

Det kan dog i visse tilfælde gøres billigere, hvis man er villig til at lave lidt krumspring. Er man i forvejen Danske Bank kunde og skal investere et stort engangsbeløb, så kan man tilsyneladende nøjes med at melde sig ind i Danske Investering Online, købe sige ind i fondene og straks efter melde sig ud af Danske Investering Online igen. Herved slipper man med en enkelt måneds kontingent på 100 kroner. Når fondene atter skal sælges, er man nødt til at melde sig ind på ny for at kunne sælge fonden og det koster så endnu 100 kroner, men disse beløb er til at overse specielt for langsigtede investorer af store engangsbeløb. Ønsker man derimod at investere løbende eksempelvis en gang i kvartalet, så blive det hurtig en dyr fornøjelse.

For de investorer der ikke i forvejen er kunder i Danske Bank bliver det straks mere omstændeligt at investerer i Danske Invest Online fondene. Først skal de oprette en handelskonto og et værdipapir depot hos Danske Bank. Herefter skal de som ovenfor beskrevet melde sig ind og ud af Danske Investering Online og betale månedskontingent hver gang fondene skal handles. Og de skal herudover årligt betale 150 kroner til Danske Bank for at have det ekstra depot. Alene den årlige depotomkostning gør, at en investor der investerer for 100.000 kroner i en af de to fonde ender med en omkostningsprocent på 0,50% for aktiefonden, hvilket svarer til omkostningerne i de to globale aktiefonde fra Sparindex, der kan købes helt uden bøvl med at oprette ny konto og depot. I eksemplet ender obligationsfonden med en omkostningsprocent på 0,40% og det er der flere af de eksisterende fonde på markedet der nemt kan slå både fra Nykredit, LD Invest, Nordea og Danske Invest. Er man ikke i forvejen Danske Bank kunde, så er der ikke noget videre omkostningsmæssigt incitament til at søge mod de nye fonde fra Danske Invest.


Et skridt i den rigtige retning

Der skal ikke herske tvivl om, at de to nye Online fonde er et godt initiativ fra Danske Invest og forhåbentlig kommer vi til at se flere positive initiativer og tiltag fra både Danske Invest og andre af de store foreninger fremover. Det er naturligvis en skam at det gode initiativ umiddelbart i praksis kommer så få investorer til gode, men det er trods alt en start. Samtidig kan det være med til at sætte fokus på en række af de andre lavprisfonde fra eksempelvis Sparindex og LD Invest som allerede lever et stille liv på det danske marked og som faktisk er frit tilgængelige for alle på børsen. Det første spadestik mod mindre provisioner og lavere omkostninger er taget og forhåbentlig vil der blive gravet videre fremover, uden at jorden falder tilbage i hullet.

Facebook Twitter LinkedIn

Om forfatteren

Karsten Henriksen  Karsten Henriksen

© Copyright 2022 Morningstar, Inc. All rights reserved.

Brugervilkår        Fortrolighedspolitik        Cookie Settings