Succes på den lange bane

Pæne resultater kan sagtens hentes hjem uden unødig risiko

Facebook Twitter LinkedIn

Var du klar over at aktiefonden, Jyske Invest Tyrkiske Aktier, med et afkast på mere end 18 pct. i forrige uge, løb fra alle andre fonde? Eller at Alfred Berg Rusland ugen forinden var bundskraber med et negativt afkast på godt 8 pct. Tilbage i februar i år lykkedes det Independent BasicEnergy Global at hive knap 11 pct. hjem til investorerne i et ellers surt marked, hvor verdensindekset faldt godt 3 pct. Nogle investorer synes dog nok, at det blot var et plaster på såret oven på resultatet i januar, hvor samme fond tabte godt 12 pct.

Vindere og tabere på kort sigt er ofte smalle aktiefonde, som har specialiseret sig i en bestemt regi

on, land eller branche. Kendetegnede ved dem er at de typisk er ganske risikofyldte og påtager sig flere risici end bredere fonde i deres søgen efter maksimering af afkastet.

Mens kortsigtede afkast i en vis udstrækning kan give et fingerpeg om fondens karakteristika, fortæller de sjældent meget om dens langsigtede profil.

Men hvordan ser billedet ud for de langsigtede vindere, hvor det i højere grad er investeringsstrategien og teamet bag fonden, der skaber resultaterne. Vi har set nærmere på de aktivt forvaltede danske aktiefonde, som har mere end 15 års historik. Knap 40 fonde er gamle nok til at falde i denne gruppe.


Langvarig medvind

Der findes smalle niche fonde, som selv på lang sigt har klaret sig godt. Over 15 år har blandt andet fonde med fokus på vores hjemlige aktiemarked generelt leveret pæne resultater, som er bedre end globalt fokuserede fonde. De har i snit givet 12,1 pct. i afkast om året i 15 år. I kontrast til det er afkastet blot 5,9 pct. i snit om året over 15 år for danske fonde som investerer globalt.

Det lyder besnærede at vores eget aktiemarked selv over så mange år, er i stand til at løbe fra de generelle markedsafkast. Risiko og afkast hænger imidlertid sammen, og tilfældet her er ingen undtagelse. Fondene med danske aktier er nemlig mere risikofyldte end globale fonde. Målt på standardafvigelsen er de som helhed 30 pct. mere risikable end globale fonde.

Latinamerika er en region, der også har givet flotte langsigtede afkast, selvom der undervejs har været store afkastudsving, og risikoen i fondene er da også næsten det dobbelte i forhold til en traditionel global fond.

Resultaterne understreger, at det er muligt at få succes med ganske smalle aktiefonde selv på længere sigt. Det vigtige at huske her, er at bruge de mest risikofyldte af dem i begrænsede doser, og kun satse det man er villig til at tabe. For blandt taberne af fonde med mange år på bagen er flere fonde med smalle investeringsstrategier, heriblandt japanske fonde som selv over 15 år ikke har skabt positive afkast.


Globale Large Cap Blend

Det bedste afkast på lang sigt for alle danske aktiefonde findes i Morningstar kategorien, Globale Large Cap Blend – Aktier. Det er Carnegie WorldWide Globale Aktier, som i snit har hentet 12,9 pct. hjem til investorerne hvert eneste år i de sidste 15 år. Investerede man 100 kr. i fonden tilbage i sommeren 1993, ville de nu være blevet til hele 617 kr. Havde man fulgt verdensindekset, MSCI World som samtidig er fondens indeks, var de 100 kr. blevet til 226 kr., så bestemt en imponerende bedrift af personerne bag fonden.

Men ikke alle fonde med lang historik bag sig har haft lige stor succes. En af dem er Sydinvest Verden, som blandt danske fonde har givet det laveste afkast i kategorien. Efter 15 år ville 100 kr. være vokset til blot 141 kr. Det understreger endnu en gang vigtigheden af at være kritisk, når der skal vælges fonde til porteføljen.


Europa Large Cap Blend

Europæiske fonde har generelt set givet et lidt bedre afkast end globale fonde på lang sigt. De danske fonde i Morningstar kategorien, Europa Large Cap Blend – Aktier, har i snit belønnet investorerne med 6,9 pct. om året på 15 års horisont. Bedst er det gået for Nordea Invest Europa, som i dens levetid er blevet fusioneret med en række fonde. Det er blevet til et årligt afkast på 8,2 pct., der er en anelse under afkastet på indekset, MSCI Europa. Det er dermed ikke lykkedes nogen af de danske fonde i kategorien at slå deres nuværende indeks på lang sigt. Det laveste afkast blandt fondene står EgnsINVEST Europa bag. Over 15 år er det blevet til 4,9 pct. i årligt afkast.


Langsigtede vindere uden unødige risici

Interessant er det også, at vinderne på lang sigt, ikke nødvendigvis har påtaget sig en større risiko for at skille sig ud fra mængden. Flere af vinderne har faktisk en risiko på niveau med eller lavere end tilsvarende fonde i kategorien, og noget tyder på at flere af de bedste er ganske konservative i aktieudvælgelsen og deres investeringsfilosofi. Får man ikke satset på de rigtige fonde, kan hovedparten af gevinsten hurtige fordufte og afkastet bliver i bedste fald middelmådigt. Det er derfor afgørende at man som investor bruger de nødvendige resurser på at finde frem til de fonde, man forventer, vil klare sig godt på det lange sigt.

TAGS
Facebook Twitter LinkedIn

Om forfatteren

Nikolaj Holdt Mikkelsen, CFA

Nikolaj Holdt Mikkelsen, CFA  

Chefanalytiker i Morningstar Danmark

© Copyright 2022 Morningstar, Inc. All rights reserved.

Brugervilkår        Fortrolighedspolitik        Cookie Settings