Europæiske aktier hitter

Stærk indtjening og øget produktivitet i de europæiske virksomheder tyder på en gunstig udvikling for fonde med europæiske aktier.

Karsten Henriksen 20/03/2006
Facebook Twitter LinkedIn

Hvis man lytter til eksperterne, så er europæiske aktier ikke noget dårligt sted at have en del af opsparingen investeret. I den seneste European Fund Trends undersøgelse foretaget af Morningstar i februar, er der 21 pct. af de europæiske fondshuse, der spår de europæiske aktier til at give det højeste afkast det kommende år. Kun japanske aktier havde flere tilhængere.

I undersøgelsen spørges der ligeledes til, hvilket marked, der ventes at klare sig dårligst det kommende år og her var europæiske aktier det marked som fik færrest stemmer.

Det er godt nyt for de danske investorer, idet der kun er begrænset valutakurs risiko forbundet med investering i fonde med europæiske aktier. Faktisk kan man som investor i vid ustrækning betragte det vesteuropæiske aktiemarked som en forlængelse af det danske rent risikomæssigt. Samtidig er der et relativt stort udvalg af fonde i Danmark med fokus på europæiske aktier.

Sidste år steg de europæiske aktier målt ved MSCI Europa 26,4 pct., mens de mindre europæiske aktier målt ved MSCI Europa Small Cap gav hele 37,4 pct. i afkast.

De danske fonde med europæiske aktier i porteføljen har siden årsskiftet leveret et afkast på mellem 6 og 15 pct. og er dermed oppe og markere sig nær de højeste afkast sammen med eksotiske markeder som Latinamerika og andre nye markeder.


Tyskland overrasker

Der har været mange øjne rette på udviklingen i den tyske økonomi de senere år, hvor der en overgang ikke var megen optimisme at spore. Billedet i dag er til gengæld et ganske andet – den tyske økonomi er ved at blomstre op og der har været en yderst positiv udvikling i en lang række nøgletal for den tyske økonomi. Porteføljemanager Alister Hibbert forvalter europæiske aktier hos Scottish Widows Investment Partnership, som er en af Europas største kapitalforvaltere, han kommenterer, ”Tyskland er den mest positive overraskelse de seneste tre til seks måneder. Virksomhedernes indtjening er væsentligt forbedret efter en lang periode med restruktureringer og fokus på omkostningssiden. Indtjeningen i de europæiske virksomheder er generelt stærk og vi har en tro på at den solide uvikling vil fortsætte. Globaliseringen er medvirkende til den forbedrede indtjening, da konkurrencen og mulighederne, får selskaberne til at fokusere på at højne produktiviteten.”

Fremover forventes en højere aktivitet inden for fusioner og opkøb, hvilket ventes at bidrage til den bedre indtjening og samtidig stimulere kursudviklingen i de europæiske aktier.

Den Europæiske Centralbank, hævede for nylig den toneangivende rente fra 2,25 til 2,50 pct.. Renten sættes op for i god tid at dæmme op for stigende inflation. Fra Centralbankens side er der således en tro på at opsvinget i Europa er så stærkt, at det er vigtigere at hæve renten for at modvirke inflation end at holde renten nede for at stimulere væksten, det skal dog tilføjes af det nuværende renteniveau fortsat anses som værende stimulerende for væksten.


Risiko?

Der er altid risiko forbundet ved investering, Alister Hibbert peger på to forhold der vil kunne komme i vejen for aktiemarkedet. Det ene er hvis renten kommer til at stige kraftigt og dermed mere en forventet, det vil kunne kvæle det spirende opsving og påvirke værdiansættelsen af de europæiske aktier. Det anses dog ikke for særlig sandsynligt, at renten skulle stige kraftigt med mindre det pludselig viser sig at inflationen løber løbsk og det mener han ikke der er meget der tyder på pt.

Den anden risikofaktor Alister Hibbert peger på, er hvis der kommer en global afmatning evt. som funktion af et chok i oliepriserne. De mængder af olie der findes rundt om i verdenen er imidlertid rigelige til at dække behovet, så med mindre der udbryder en krise, hvor udbuddet reduceres betydeligt, anser han ikke dette scenarium som en væsentlig fare.

I stedet vender han tilbage til, at de europæiske virksomheder har stærke bundlinjer og at han forventer, at den stærke indtjening fortsætter, hvilket vil gavne udviklingen i det europæiske aktiemarked.


Opkøb løfter de små

De europæiske small cap aktier har igennem de senest fem år givet et bedre afkast end de store selskaber i Europa. Rory Hammerson, er porteføljemanager hos Scottish Widows Investment Partnership, hvor han forvalter fonden med europæiske small cap aktier. Han forklarer udviklingen ved, at der er sket en re-prisning af de mindre selskaber, som historisk har været handlet med en rabat i forhold til de store. Stigningerne har blandt andet været drevet af fusioner og opkøb af specielt de mindre selskaber, hvilket har presset kurserne op. Udviklingen er ligeledes et utryk for at markedet har fået en øget appetit for risiko.

”Small cap aktierne er steget så meget, at de i dag handles til højere nøgletal en large cap aktierne. Den høje prissætning bunder i markant højere forventninger til indtjeningsvæksten i de mindre selskaber, hvorfor kursen kan retfærdiggøres”, lyder kommentaren fra Rory Hammerson, som fortsætter; ” de nemme afkast i small cap har været der – der er imidlertid stadig gode small cap aktier, men som investor skal man være langt mere selektiv end tidligere”.

Så længe konjunkturerne er positive og investorerne fortsætter deres risikovillighed ser udsigterne altså gode ud for de europæiske aktier. De små aktier har gjort det bedst hidtil, men mere og mere tyder på, at de ikke kommer til at overskygge de store selskaber i samme grad som de senere år, idet en re-prisning kun kan ske en gang – dermed skal kurserne fremover drives af en relativt højere indtjeningsvækst, hvilket ifølge Rory Hammerson er sandsynligt, men som investor skal man være opmærksom på den højere risiko, der løbes ved investering i mindre selskaber, især hvis konjunkturerne ændrer sig, da investorerne dermed typisk vil søge over i store veletablerede selskaber.

Facebook Twitter LinkedIn

Om forfatteren

Karsten Henriksen  Karsten Henriksen

© Copyright 2022 Morningstar, Inc. All rights reserved.

Brugervilkår        Fortrolighedspolitik        Cookie Settings