Bjørnens rally i Japan

I Japan har aktierne virkelig boltret sig de seneste måneder, men i et økonomisk perspektiv er der ikke grund til jubel, og aktiefesten kan derfor meget vel snart slutte

Sten Blindkilde 25/07/2003
Facebook Twitter LinkedIn

De japanske aktier er strøget til tops den seneste tid. Således hører de to Morningstar Kategorier™ ’Japan Large Cap – Aktier’ og ’Japan Mid/Small Cap – Aktier’ til blandt de tre bedste over den seneste måned med plusser til fondene i de to kategorier på henholdsvis 5,1 og 5,3 pct.

Men også på lidt længere sigt er det gået godt. Siden årets start er de japanske aktier steget med 8,3 pct. – noget mindre end de globale aktier, der i perioden har vundet 11,6 pct., men siden udgangen af april er børsen i Tokyo steget med mere end 17 pct. målt på MSCI Japan, mens Tokyo-børsens eget benchmark-indeks, Nikkei, er steget med mere end 30 pct.

Især i juni gik det stærkt, da MSCI Japan steg med 7,8 pct. i yen og med 7,4 pct. i dollar. Til sammenligning steg de globale aktier, målt på MSCI Verden, med blot 1,6 pct. i samme periode.

Japan oplever således et stort og hurtigt kursopsving siden sit laveste niveau i 20 år ved udgangen af april. Spørgsmålet er, om det er det første tegn på, at Japan er på vej ud af sin langvarige økonomiske krise?


Modstandsdygtig?

Taget stigningerne i betragtning skulle man vente en overraskende fremgang på væksten i Japan, men økonomer og eksperter peger stort set over en kam på, at det, som Japan i disse dage oplever, er et såkaldt bear-marked rally. En kort periode med stigninger midt i en længere periode med trykkede kurser, fordi aktiekurserne var kommet for langt ned.

Og Japan er kendt for at have store bear-marked rallies. Tilbage i 1992 havde landet ligeledes en kort spurt med en stigning på 32 pct., men landet har også set hurtige toppe i 1995, 1997 og i 1999/2000.

Der er dog flere tegn på en beskeden økonomisk bedringi Japan. I juni steg den effektive rente på japanske tiårige statslån fra 0,43 til over 1 pct. Den stigning kom på baggrund af fald i obligationskurserne, et fald som bragte obligationsmarkedet på niveau med aktierne i at pege på økonomisk fremgang. Faktisk var kursfaldet i Japan langt større end i USA, hvor obligationsmarkedet på samme tid endelig rettede forventningerne samme vej som aktiemarkedet.

Samtidig er der ifølge investeringsbanken HSBC endnu ingen klare tegn på fald i den japanske vækst i første halvår, og efter et kort drop i industriproduktionen i første kvartal, så steg den i andet kvartal. Eksporten er desuden steget en smule, mens tilliden i erhvervslivet har været bedre end ventet, og endelig har arbejdsløsheden været stabil.

- Japans økonomi har derfor vist en uventet modstandskraft, vurderes det i en analyse fra HSBC, der oven i konkluderer, at det ventede globale opsving vil gavne Japans eksport og dermed stimulere den interne efterspørgsel, hvorfor Japans økonomi kan fortsætte de lidt mere positive takter.


Flad vækst – høje vurderinger

Alligevel er HSBC ikke positiv på de japanske aktier trods den senere tids fremgang, blandt andet på baggrund af en relativ flad økonomisk udvikling med en BNP-vækst på omkring 1 pct. i 2004. Det er dog noget over gennemsnittet af økonomernes forventninger.

Ifølge investeringsbankens vurdering handles de japanske aktier nemlig til en forventning om en indtjeningsfremgang for de japanske selskaber på 20 pct.

- Kan markedet øge indtjeningen så meget med det nuværende tempo i økonomien? Vi mener skuffelser på indtjeningen er det mest sandsynlige udfald, hedder det.

Således venter HSBC skuffende regnskaber og i sin tur skuffende – faldende – kurser i Japan i løbet af den resterende del af året. Og samme negative holdning spores også hos andre.

- Den dynamiske bevægelse i aktierne skyldes et udbombet marked kombineret med en anelse mere åben tilgang til pengepolitikken hos Japans centralbank, men i overordnede makro-termer er landet stadig økonomisk en fuldstændig katastrofe, sagde Russell Jones, international cheføkonom hos Lehman Brothers for nyligt til CNN.

De private investorer skal således ikke vente sig en fortsættelse af kursopsvingene, der ellers har sendt de japanske aktiefonde herhjemme op med næsten 17 pct. de seneste 3 måneder.

Facebook Twitter LinkedIn

Om forfatteren

Sten Blindkilde  Sten Blindkilde

© Copyright 2022 Morningstar, Inc. All rights reserved.

Brugervilkår        Fortrolighedspolitik        Cookie Settings