Velkommen til det nye Morningstar.dk! Læs mere her om ændringerne på siden og hvordan vores nye funktionaliteter kan hjælpe dig med at opnå succes med dine investeringer. X

EU-skattesager på vej

EU Kommissionen er på vej med sager mod flere lande om skatte-diskrimination over for udenlandske afdelinger. Danmark kan være blandt de næste

Sten Blindkilde 20/01/2003

EU Kommissionen overvejer i disse dage at føre en sag mod Frankrig, fordi, mener Kommissionen, landet diskriminerer investeringsafdelinger domicileret uden for Frankrig med hårdere skatter.

Det skriver Financial Times i en artikel mandag.

Det kan være godt nyt for de private investorer i Danmark, for ifølge artiklen kan der meget vel komme flere sager de kommende uger heriblandt sager mod Storbritannien, Østrig og endelig Danmark.


Beskattes hårdere

Udenlandske investeringsforeninger, eller fondshuse, som de rettere bør kaldes, har længe beklaget sig over skattereglerne i Danmark, der efter deres mening har betydet, at de holdes uden for det danske marked. Det er til ulempe for de private investorer, der enten står med et ringere udbud af afdelinger at vælge i mellem, eller risikerer at blive hårdere beskattet, hvis de vælger en udenlandsk afdeling.

Investorer af frie midler i Danmark risikerer nemlig at udløse en ekstra skat på et eventuelt afkast, såfremt afdelingen investerer i såkaldte skattelyaktier. Det vil sige i finansielle selskaber i notoriske lav-skattelande.

De udenlandske afdelinger vil i sig selv, og dette er det største problem, også ofte være skattely-aktier, da de typisk er akkumulerende, men ikke betaler selskabsskat ligesom de sjældne, akkumulerende afdelinger herhjemme i Danmark. Afkastet bliver derfor ikke beskattet som aktieindkomst, men som kapitalindkomst, og får en yderligere tillægsskat oveni.

Det er hovedårsagen til, at Danmark er det land i Europa, som har færrest udenlandske afdelinger udbudt til de hjemlige investorer… som opgørelse nedenfor viser (opgjort for Dagbladet Børsen i november 2002).

Udenlandsk konkurrence i Europa ---- KILDE: Morningstar
Land Domicilerede afdelinger Udenlandske afdelinger Registrerede afdelinger Udenlandske afdelinger i %
Holland 334 4038 4372 92%
Schweiz 206 2089 2295 91%
Tyskland 1061 4981 6042 82%
Norge 395 1332 1727 77%
Sverige 512 1642 2154 76%
Belgien 1095 3006 4101 73%
Italien 1275 3488 4763 73%
Finland 549 956 1505 64%
Spanien 2473 3287 5760 57%
UK 2014 1983 3997 50%
Frankrig 4247 3224 7471 43%
Danmark 348 7 355 2%


Flere sager på vej

EU Kommissionen er ved at være vågnet op til dåd på området, siden den fælles europæiske brancheorganisation for foreningerne, FEFSI, for godt halvandet år siden startede en kampagne på området. Med en rapport fra konsulenten PWC i hånden, kunne FEFSI nemlig godtgøre, at flere lande diskriminerer mod udenlandsk konkurrence.

Men i en opfølgning, der udkom i denne uge, på rapporten fra PWC - her 18 måneder senere - fremgår det, at kun ganske lidt er sket i form af fremskridt i EU-landene. I få lande har man taget mindre skridt, og kun i Grækenland har man valgt at gøre en indsats for at ophæve diskriminationen. Det på trods af, at FEFSI i sin tid skrev til alle landes regeringer.

Opmærksomheden på emnet har dog fået enkelte lande udover Grækenland til at vende rundt. Således droppede Spanien i sommer et skatteforslag efter protester fra branchen. Og i december 2002 lagde Kommissionen en sag mod Tyskland, fordi landet skattemæssigt behandler udbyttebetalingen fra udenlandske afdelinger anderledes end hjemlige.

- Er Kommissionen ikke tilfreds med fremskridtet, vil vi ikke tøve med at indlede formelle procedurer, hvis vi ikke lykkes med alternativer, sagde en talsmand for Frits Bolkestein, der er kommissær for det indre marked, til Financial Times og fortsatte:

- Indtil nu er Tyskland det eneste skridt, men andre kan følge inden for uger.


Glæder sig

I Danmark har de udenlandske foreninger stået med to valg: Kun at markedsføre sig over for pensionsinvestorer, hvilket er et langt mindre marked end markedet for frie midler, eller oprette en egen forening i Danmark. Det sidste alternativ er det, som blandt andet SEB og Schroder har gjort, men det er fordyrende, da man ikke opnår de samme stordriftsfordele.

Beregninger fra udlandet viser, at omkostningerne i Europa er 0,4 pct. højere end andre steder, og barrierer i EU-landene anslås at koste så meget som 14 mia. euro om året.

- Fidelity naturligvis meget positiv over de mere "aggressive" toner, der nu lyder fra Kommissionen på dette område. Fidelity og en række af de store fondshuse har været meget aktive med henhold til sagerne vedrørende Tyskland, Frankrig og Østrig. Alle afventer Kommissionens udspil med stor interesse. Samtidig er det værd at notere sig at flere og flere diskriminationssager ender med civile søgsmål, hvor firmaer og private personer forlanger erstatning af lande som overtræder EU-reglerne, kommenterer Allan Pelvang, der leder skatteafdelingen i Fidelity International, og fortsætter:

- Alt andet lige skulle dette øgede juridiske og økonomiske pres resultere i en mere konstruktiv holdning fra myndighederne i disse lande. Skulle Danmark slippe med skrækken i denne omgang, kan man jo håbe på, at de danske myndigheder selv tager affære uden at skulle en tur via EF Domstolen.

Fidelity hører til blandt verdens største fondshuse og har i Danmark på grund af skattereglerne indtil nu måttet nøjes med at tilbyde de private 10 afdelinger via pensionsselskabernes unit link programmer.


Ulempe for få

I Danmark har brancheforeningen, IFR, talt i mod en ændring af de danske skatteregler. Til Dagbladet Børsen sagde sekretariatschef Peter Wendt i november, at han ikke mente de danske regler er diskriminerende:

- De udenlandske akkumulerende afdelinger betaler ikke skat. Derfor er det i orden, at de beskattes hårdt i Danmark. Ellers stilles de bedre end danske afdelinger, lød det.

Problemet er blot, at der i Danmark kun er ganske få akkumulerende afdelinger, der betaler skat. Helt præcis 19 ud af 363 afdelinger i Morningstars danske univers. Resten er enten udloddende og betaler ikke skat, hvis de investerer korrekt, mens der også findes en håndfuld akkumulerende PAL-afdelinger, der er skattefrie.

Det vil sige at de udenlandske afdelinger vil få en konkurrencemæssig fordel i forhold til blot 19 afdelinger, hvis skattely-reglen ophæves.

Problematikken i forhold til udlandet går på, at man der i langt de fleste tilfælde kun har akkumulerende afdelinger og kun i ringe grad lancerer udloddende afdelinger. Derfor vil udbuddet fra det øvrige Europa typisk være akkumulerende afdelinger. Her opstår stopklodsen, og den diskrimination, som udlandet beklager sig over.

Om forfatteren

Sten Blindkilde  Sten Blindkilde