Vi oplever i øjeblikket af og til problemer med registrering af brugere. Vi sætter pris på din tålmodighed, mens vi undersøger sagen.

Gudme Raaschou lancerer højrente-afdeling

Gudme Raaschou lancerer en højrente-afdeling. Afdelingen vil blive rådgivet af højrente-specialisten John Lupton fra WestAM i London

Sten Blindkilde 22/05/2002
Facebook Twitter LinkedIn

I disse dage kan de private investorer i Danmark tegne andele i en ny afdeling. Det er Gudme Raaschou, som tilbyder danskerne en at investere i højrenteobligationer.

Gudme Raaschou High Yield skal rådgives af et team fra WestAM (West Asset Management) med højrente-specialisten John Lupton i spidsen. Morningstar har tidligere talt med Lupton, der i forvejen forvalter andre globale high yield-afdelinger i WestAM-regi.


Bunden-i-vejret-strategi

Den nye afdeling bliver dog ikke magen til disse afdelinger, da vægten mellem USA og Europa bliver anderledes i Gudme-afdelingens benchmark.

- Der er tale om en helt ny afdeling med egen portefølje. Den største forskel bliver på vægten i benchmarket i europæiske udstedelser på 20 pct. mod 40 pct. i de andre afdelinger. Europa udgør mellem 8 og 10 pct. af alle udstedelser, så dette benchmark er tættere på markedet, selv om Europa har større vægt i benchmarket, end markedet egentlig berettiger, siger Thomas Skyum, porteføljemanager i Gudme Raaschou Invest, og fortsætter:

- Den tungere vægt i Europa skal selvfølgelig ses ud fra det forhold, at vi er europæiske investorer, men også fordi vi venter størst vækst i dette marked i Europa, nærmere bestemt i Euroland. Så det er også for at være forudseende.

Afdelingens benchmark bliver en konstruktion af 80 pct. af ”Merrill Lynch US High Yield II Index” og 20 pct. af ”Merrill Lynch European Currency High Yield Bond Index”.

Porteføljemanageren understreger dog, at afdelingen ikke er benchmark-tvunget, det vil sige, at den ikke er tvunget til at tage udgangspunkt i indekset.

- Med bare 2000 udstedelser af erhvervsobligationer i alt på globalt plan vil det at skulle holde benchmarket være ensbetydende med, at man kommer til at ligge i udstedelser fra selskaber, som man ikke kan lide. Derfor har vi valgt den omvendte strategi, en bottom-up strategi, hvor vi tager udgangspunkt i de enkelte selskaber og den kreditvurderingsekspertise, som ligger i WestAM.

John Lupton har da også over for Morningstar tidligere anslået, at risikoen for at miste pengene i en højrente obligation er meget høj. Hvis man for eksempel tager en periode over 8 år vil obligationer med en C-rating næsten 50 pct. af gangene ikke blive betalt, mens det for en AAA-rated obligation kun er 0,4 pct. af tilfældene, det sker. Derfor er det vigtigere at undgå taberne blandt udstederne (erhvervsvirksomhederne), end det er at finde vinderne.


Har set tiden an

Gudme Raaschou har ventet med lanceringen af denne afdeling i et godt stykke tid. Det har været essentielt for foreningen, at afdelingen lanceres på det rette tidspunkt.

- Afdelingen har fra vores side været under opsejling i halvandet til to år. Vi har været meget fokuserede på at time indgangen til markedet rigtigt, så vi ikke får en uheldig debut.

Og med udsigt til et økonomisk opsving er det tidspunkt altså kommet nu:

- Historisk set, hvis vi kigger på det amerikanske marked, har afkastene på high yield obligationer været meget høje, når økonomien har været på vej ud af en recession, og det er et marked med en meget stringent cyklus, sagde Lupton for et par måneder siden til Morningstar.

Generelt anses højrente-markedet for at være ganske attraktivt, da erhvervsobligationerne opfører sig meget selvstændigt – det vil sige uden de klassiske mekanismer, man ofte ser mellem obligationer og aktier. På den måde er erhvervsobligationer og afdelinger, som investerer i disse, ofte gode redskaber til at balancere en portefølje med.

Afkast- og risikomæssigt placerer erhvervsobligationer sig da også som en spændende mellemting, når der sammenlignes med aktier og obligationer. Hvilket fremgår af nedenstående beregninger fra Gudme Raaschou:

Sammenligning fra 1984 til 2001 - Aktier/højrente/obligationer
Værdipapir-type Afkast per år - % Std afv - % Højeste 12m afkast - % laveste 12m afkast - %
Aktier 11,1 19,4 64 -36
Højrente 10,5 12,4 53 -13
Obligationer 8,9 8,1 35 -7

Gudme Raaschou High Yield vil investere i såkaldte ’speculative grade’ obligationer – det vil sige i den mest risikable halvdel af obligationsudstedelserne.

Obligationer rates af internationale kreditvurderingsbureauer på baggrund af udstederens kreditværdighed. Både stater, realkreditinstitutter, banker og erhvervsvirksomheder vurderes. De to førende bureauer på verdensplan er Moody’s og Standard & Poors:

Kreditvurdering hos de to store bureauer
Moody's Standard & Poors Definition
Aaa AAA Bedst mulige rating
Aa AA Meget høj kredit kvalitet
A A Høj kredit kvalitet
Baa BBB Laveste investment grade
Ba BB Lav kreditvurdering
B B Meget spekulativ
Caa CCC Høj risiko
Ca CC Meget ringe kreditkvalitet
C D Forestående betalingsstandsning eller i betalingsstandsning
Investment Grade
De store institutionelle investorer inddeler ofte obligationer i to risikogrupper. 'Investment grade' er den bedre halvdel, og obligationer med en vurdering i dette niveau kan ofte tiltrække selv de konservative investorer. Under 'investment grade' må mange af de institutionelle investorer ikke gå ind i de enkelte obligationer, fordi præmisserne for deres investeringsunivers forhindrer det. Kun de fire højeste kreditvurderinger betragtes som 'investment grade', mens ratings under dette betegnes som ’speculative grade’.

Jo lavere en rating er, jo højere er risikoen i obligationen. Derfor venter investorer højere afkast på risikofyldte obligationer. Det er typisk det, man ser for erhvervsobligationer, og derfor man kan forvente højere afkast.


Nummer ni i rækken

Højrente- eller high yield-obligationer er obligationer udstedt af erhvervsvirksomhederne, der via låneudstedelse søger at rejse kapital uden om kapitaludvidelse med udstedelse af nye aktier og uden om bankerne.

Markedet for højrente obligationer er hastigt voksende, især i Europa, hvor man sædvanen tro er bag amerikanerne.

I dag tilbyder otte danske afdelinger investorerne at sætte deres penge i erhvervsobligationer. Af de otte afdelinger er blot en af dem tre år gammel og derfor bedømt i Morningstar Rating™, og det vidner om, at det såkaldte højrentemarked eller high yield marked endnu er ganske nyt for danskerne. Med Gudmes nye afdeling kommer tallet altså op på ni afdelinger.

Afdelingen Gudme Raaschou High Yield bliver en udloddende afdeling. Tegningen slutter den 14. juni. Afdelingen bliver den femte i udbuddet fra den relativt unge forening, Gudme Raaschou Invest, der indtil nu kun har en enkelt afdeling med i Morningstar Rating™.

Facebook Twitter LinkedIn

Om forfatteren

Sten Blindkilde  Sten Blindkilde

© Copyright 2022 Morningstar, Inc. All rights reserved.

Brugervilkår        Fortrolighedspolitik        Cookie Settings