Mærsk faldt på målstregen i 2018

På trods af et skuffende 2018 er Mærsk med sine fire stjerner en af de mest attraktive af de danske aktier ifølge Morningstar.

Af Michael Field, CFA, Morningstar Aktieanalytiker.

Mærsks årsregnskab var ren hundemad, hvor frasalget af Maersk Oil og Maersk Tankers, tilføjelsen af Hamburg Sud samt annonceringen af Maersk Drillings børsnotering alle var med til at sløre dét, der som forventet var en række middelmådige resultater.

Advarsler om handelskrig og en opbremsning i den europæiske økonomi kulminerede i ledelsens forventninger om et driftsresultat før af- og nedskrivninger (EBITDA) omkring 5 milliarder dollar i 2019. Selvom vi nok justerer på nogle af vores kortsigtede forventninger, regner vi ikke med at foretage betydelige ændringer til de langsigtede antagelser i vores analyse. Vi gentager derfor vores estimat af Mærsk-aktiens fair værdi på 12.000 kroner og mener, at selskabet med sin nuværende P/E (kurs/indtjening) på mindre end 8 gange repræsenterer en attraktiv investeringsmulighed for investorer, der er villige til at se ud over aktiens nuværende ildebefindende.

Mærsk lider under stigende oliepriser, men de øvrige segmenter drager fordel af øget samarbejde
Selskabets Ocean-segment, der genererer 70 procent af gruppens omsætning, præsterede relativt svagt i 2018. Stigende brændstofpriser gjorde sit udslag i og med EBITDA-marginen faldt til 7,8 procent fra 11,4 procent i 2017. Der var dog tegn på strukturelle forbedringer i takt med at de tidligere konglomerat bliver en mere fokuseret enhed. EBITDA-marginerne i Terminals & Towage, Mærsks næst-største forretning, steg mere end 2 procentpoint til over 20 procent, i takt med at effekterne fra mere samarbejde med Ocean og logistik-forretningen begynder at slå igennem.

Mærsk er også kommet videre med at sælge ud af sin aktiebeholdning i oliegiganten Total, som har genereret et cash flow på 3 milliarder dollar i perioden. Samtidig med at vi ser værdi i Mærsks resterende forretning, mener vi også at realiseringen af Drillings børsnotering og yderligere salg af aktieposten i Total i sidste ende vil være til gavn for investorerne.

 

Bulls

  • Maersk Line er fortsat en af de mest profitable rederier. Opkøbsaktivitet i industrien kombineret med alliancer på tværs af rederierne bør gøre aktørerne mere rationelle og lægge en dæmper på overkapaciteten af containerskibe.
  • Store omkostningsbesparelser såsom betydeligt færre medarbejdere burde hjælpe til med at gøre forretningsmodellen mere lean.
  • Betydelige frasalg af Mærsks energi-aktiviteter burde føre til en mere fokuseret virksomhed.

 

Bears

    Mild økonomisk vækst og lave råvarepriser kan betyde færre volumener i en forlænget periode for APM Terminals.
  • Uden den naturlige risikoafdækning mod stigninger i brændstofpriserne med Maersk Oil, kan stigende oliepriser påvirke selskabets indtjening negativt.
  • Maersk Line driver forretning i en særdeles cyklisk og moden branche med intens priskonkurrence.

 

Læs også vores tidligere analyse, hvor vi dykkede dybt ned i Mærsk-casen.

Alle estimater og vurderinger er pr. 21. februar 2019 af Michael Field, CFA, Morningstar Equity Analyst.

Michael Field har ingen positioner i de nævnte værdipapirer.

---
© Morningstar 2019. Alle rettigheder reserveret. Medmindre andet er angivet i en særskilt aftale, må denne rapport kun anvendes i det land, hvor den oprindelige distributør er fra. De i rapporten indeholdte informationer, data, analyser og meninger udgør ikke investeringsvejledning; de er udelukkende beregnet til informative formål og er derfor ikke et tilbud om køb eller salg af værdipapirer, ligesom der heller ikke garanteres for deres korrekthed, fuldstændighed eller nøjagtighed. De meninger, der her gives udtryk for, er formidlet på datoen herfor og kan ændres uden yderligere varsel. Med undtagelse af hvor andet kræves af lovgivning, hæfter Morningstar ikke for nogen beslutninger i forhold til handel, erstatning eller andre tab, der kan tilskrives eller er relateret til oplysninger, data, analyser eller anskuelser eller deres brug. De heri indeholdte oplysninger tilhører Morningstar og må ikke gengives, hverken helt eller delvist, eller bruges på nogen måde uden Morningstars forudgående, skriftlige samtykke. Investeringsanalyserne udarbejdes og udsendes af datterselskaber til Morningstar, Inc., herunder men ikke begrænset til Morningstar Research Services.

Papirer nævnt i artikel

Navn på papirPrisÆndring (%)Morningstar Rating
A. P. Moller Maersk A/S A7.450,00 DKK-0,33
A. P. Moller Maersk A/S B7.972,00 DKK0,15

Om forfatteren

Morningstar Equity Analysts  Morningstar stock and fund analysts cover 2,000 mutual funds, 2,100 equities, and 300 exchange-traded funds.