Novozymes bløde Q4 afrunder et beskedent år; forventningerne til 2019 er ikke den store trøst

På trods af at salget skuffer, tror vi stadig på den langsigtede business case. Novozymes handles til en fair pris.

Novozymes A/S NZYM B|DK

Morningstar rating: 3 stjerner

Economic moat: Wide

Fair værdi: 285,00 kroner

Seneste pris: 290,80 kroner

Pris/fair værdi: 1,02

Markedsværdi (mia.): 83,63 kroner

Af Rob Hales, CFA, Morningstar aktieanalytiker.

Wide-moat Novozymes rapporterede en organisk vækst på 2 procent i fjerde kvartal – under vores forventninger og konsensus omkring 4 procent. For helåret var den organiske vækst 4 procent og stemmer derfor lige netop overens med bunden af ledelsens forventede vækstinterval på 4-6 procent. Svage tal fra især landbrug og foder var ikke ventet, da Novozymes meldte om en negativ organisk vækst. Samtidig var udfordringer i Mellemøsten med til at trække ned i husholdningssegmentet, som derved skar 1 procent fra den totale organiske vækst.

Ledelsens lunkne vækstforventninger
Forventningerne til 2019 er en organisk vækst på 3-6 procent, en lille nedjustering fra sidste års 4-6 procent. Samtidig lader der til at være en højere grad af usikkerhed forbundet med dette års forventninger – særligt i landbrugs- og foder-forretningen. Vi regner med at trimme vores forecast af væksten på 4,7 procent i 2019, men vi har stadig tiltro til den langsigtede business case. Som konsekvens, regner vi ikke med at justeringerne vil ændre betydeligt på vores estimat af Novozymes fair værdi, der i dag ligger på 285 kroner per aktie.

Segmentet for landbrug og foder står overfor betydelige risici i 2019. Økonomien i landbruget er fortsat ringe, der er ikke kommet store fremskridt i handelskrigen mellem USA og Kina og Novozymes genforhandler nu BioAg alliancen med den nye tyske joint-venture partner, Bayer. Selvom vi ikke forventer store ændringer af joint-venture aftalen, er sandsynligheden for en bedre aftale lav, i vores øjne. Forventningerne til den organiske vækst i segmentet er bredt defineret som ”mellem et lille etcifret fald og en stigning på omkring 5 procent”.

På lang sigt er der stadig håb for væksten

Med nogle forbedringer på fodermarkedet fra lavere priser på vitaminer og udbredelsen af nye produkter, regner vi med at se en lav etcifret vækst i 2019, selvom det første kvartal sandsynligvis vil blive negativt. På lang sigt ser vi fortsat konstruktivt på potentialet i dette forretningsområde på grund af innovationspotentialet. For eksempel forventes udbredelsen af det nye Acceleron B-360 podemiddel til majsplanter at tage betydeligt fat over de kommende år, og det nyligt lancerede Balancius, der anvendes til at øge effektiviteten af foder til fjerkræ, har et salgspotentiale på 60-80 millioner euro.

Bulls

  • Novozymes nye hygiejneplatform burde puste nyt liv i husholdningssegmentet.
  • Udrulningen af det nye podestof til majs kan drive tocifrede vækstrater i landbrugssegmentet i adskillige år frem.
  • Selskabet anvender sit cash flow til aktionærvenlige tiltag såsom aktietilbagekøb og voksende udbytter.

 

 Bears

  • Novozymes vil have svært ved at nå tidligere års vækstrater, hvis det nuværende miljø med lave olie- og råvarepriser fortsætter.
  • Der har manglet innovation af nye enzymer til bagning, som ellers er et af selskabets større forretningssegmenter.
  • De lovgivningsmæssige risici for det amerikansk-fokuserede bioenergi segment er taget til under Trump-administrationen.

 

---

Alle estimater og vurderinger er pr. 24. januar 2019 af Rob Hales, CFA, aktieanalytiker hos Morningstar.

Rob Hales har ingen positioner i de omtalte værdipapirer.

---

© Morningstar 2019. Alle rettigheder reserveret. Medmindre andet er angivet i en særskilt aftale, må denne rapport kun anvendes i det land, hvor den oprindelige distributør er fra. De i rapporten indeholdte informationer, data, analyser og meninger udgør ikke investeringsvejledning; de er udelukkende beregnet til informative formål og er derfor ikke et tilbud om køb eller salg af værdipapirer, ligesom der heller ikke garanteres for deres korrekthed, fuldstændighed eller nøjagtighed. De meninger, der her gives udtryk for, er formidlet på datoen herfor og kan ændres uden yderligere varsel. Med undtagelse af hvor andet kræves af lovgivning, hæfter Morningstar ikke for nogen beslutninger i forhold til handel, erstatning eller andre tab, der kan tilskrives eller er relateret til oplysninger, data, analyser eller anskuelser eller deres brug. De heri indeholdte oplysninger tilhører Morningstar og må ikke gengives, hverken helt eller delvist, eller bruges på nogen måde uden Morningstars forudgående, skriftlige samtykke. Investeringsanalyserne udarbejdes og udsendes af datterselskaber til Morningstar, Inc., herunder men ikke begrænset til Morningstar Research Services.

Papirer nævnt i artikel

Navn på papirPrisÆndring (%)Morningstar Rating
Novozymes A/S B317,80 DKK1,73

Om forfatteren

Morningstar Equity Analysts  Morningstar stock and fund analysts cover 2,000 mutual funds, 2,100 equities, and 300 exchange-traded funds.