Velkommen til det nye Morningstar.dk! Læs mere her om ændringerne på siden og hvordan vores nye funktionaliteter kan hjælpe dig med at opnå succes med dine investeringer. X

DSV Q1: solide resultater trækkes ned af valuta

Ved første øjekast leverede DSV ikke prængende i første kvartal, men korrigeret for valutaudsving var resultaterne solide. Med fair value på 403 kroner, mener vi dog at markedet er for optimistisk og overvurderer DSV.

DSV

Af Michael Field, CFA, Morningstar Aktieanalytiker.

Narrow-moat DSV leverede et nogenlunde første kvartal, der stemmer overens med vores forventninger til 2018. Selvom væksten i omsætningen ved første øjekast er under 1 procent, så er tallet dog 5,6 procent, hvis man ser bort fra valutaeffekterne, hvor især en svag dollar trak ned. Set med samme sæt briller voksede driftsresultatet (EBIT) også robust med 5,6 procent.

Vi regner ikke med at ændre på vores forventninger eller fair value-estimatet på 403 kroner i kølvandet på regnskabet, og vi mener på nuværende tidspunkt at DSV-aktien er overvurderet.

DSV dominerede i luften
Luft- og søfragt, som tilsammen udgør mere end halvdelen af omsætningen stod stærkest i kvartale. Især luftfragt øgede sine fragtmængder med 10 procent i første kvartal, og til sammenligning estimeres det, at markedet voksede med 5-6 procent i samme periode.

Driftsresultatet for luft- og søfragt i procent af omsætningen ramte 9,4 procent i perioden - et niveau som vi hos Morningstar ikke mener kan opretholdes i resten af 2018.

Vej-divisionen i DSV øgede omsætningen med 3 procent i kvartalet - stort set på niveau med væksten i markedet, mens DSV Solutions (lager- og logistikløsninger) oplevede stærk vækst på 10,3 procent sammenlignet med første kvartal 2017 mod markedets vækst på blot 3-4 procent. 

Hos Morningstar mener vi, at kundernes voksende efterspørgsel efter sofistikerede transport- og logistikløsninger og intermodal transport (kombinationen af transport med lastbil, skib og jernbane) er som honning for de store speditører som DSV på mellemlang sigt. Vi mener dog alligevel, at investorernes forventninger til selskabet lige nu er meget høje, og dette er grunden til vores manglende entusiasme for aktierne på det nuværende kursniveau.

Bulls siger

  • DSV er nu den fjerde største speditør i verden og varetager 3 procent af den globale handel i en fragmenteret industri.
  • Opkøbet af UTi Worldwide har givet DSV en betydelig position i geografier, hvor selskabet før har manglet skala.
  • Opkøbet af UTi blev gennemført på et meget attraktivt niveau. Integrationen af forretningen og synergier kan skabe betydelig værdi for aktionærerne.

 

Bears siger

  • Den vedvarende overkapacitet på markedet for luft- og søfragt giver udsving i DSV's købs- og salgsrater.
  • Øget prisgennemsigtighed i industrien har ledt til strukturelt nedadgående indtjeningsmarginer over hele linjen.
  • Integrationen og restruktureringen af UTi Worldwide udgør en alvorlig risiko, givet størrelsen af forretningen relativt til DSV.

 

Alle estimater og vurderinger er per 1. maj 2018 af Michael Field, CFA, Morningstar Equity Analyst.

Michael Field har ingen positioner i de nævnte værdipapirer.

---

© Morningstar 2018. Alle rettigheder reserveret. Medmindre andet er angivet i en særskilt aftale, må denne rapport kun anvendes i det land, hvor den oprindelige distributør er fra. De i rapporten indeholdte informationer, data, analyser og meninger udgør ikke investeringsvejledning; de er udelukkende beregnet til informative formål og er derfor ikke et tilbud om køb eller salg af værdipapirer, ligesom der heller ikke garanteres for deres korrekthed, fuldstændighed eller nøjagtighed. De meninger, der her gives udtryk for, er formidlet på datoen herfor og kan ændres uden yderligere varsel. Med undtagelse af hvor andet kræves af lovgivning, hæfter Morningstar ikke for nogen beslutninger i forhold til handel, erstatning eller andre tab, der kan tilskrives eller er relateret til oplysninger, data, analyser eller anskuelser eller deres brug. De heri indeholdte oplysninger tilhører Morningstar og må ikke gengives, hverken helt eller delvist, eller bruges på nogen måde uden Morningstars forudgående, skriftlige samtykke. Investeringsanalyserne udarbejdes og udsendes af datterselskaber til Morningstar, Inc., herunder men ikke begrænset til Morningstar Research Services.

Papirer nævnt i artikel

Navn på papirPrisÆndring (%)Morningstar Rating
C.H. Robinson Worldwide Inc75,61 USD-0,87
DSV A/S743,60 DKK-0,19
Expeditors International of Washington Inc73,98 USD-0,54
Kuehne + Nagel International AG164,10 USD0,43
Kuehne + Nagel International AG161,85 CHF-0,06

Om forfatteren

Morningstar Equity Analysts  Morningstar stock and fund analysts cover 2,000 mutual funds, 2,100 equities, and 300 exchange-traded funds.