Sådan styrer du risikoen i din portefølje - helt gratis

Spredningen i din portefølje er en af de absolut vigtigste parametre for dit afkast, og med Morningstars X-Ray kan du få styr på din eksponering mod obligationer, aktier, sektorer og meget andet.

Facebook Twitter LinkedIn

I Aktionæren har Morningstar fået ros for X-Ray værktøjet, der helt gratis kan hjælpe private investorer med at analysere og styre risikoen i deres porteføljer. 

Du kan læse artiklen fra Dansk Aktionærforening her.

Herunder finder du vores egen forklaring og guide til, hvordan du tjekker risikoen i din portefølje med Morningstars X-Ray.

En fornuftig portefølje bør have en vis spredning på forskellige aktiver, regioner og sektorer. Spredning gør dig nemlig i stand til at minimere risiko og udsving i din formue uden nødvendigvis at mindske det forventede afkast på sigt. Morningstars gratis porteføljeværktøj kan være med til at sikre, at dine investeringer ikke er koncentreret på et for snævert område.

Er du bruger på Morningstar.dk kan du komme igang og oprette din portefølje under "Min Portefølje". Du kan finde en guide til at indtaste dine investeringer i videoen nederst i artiklen.

Morningstar giver dig ryntgensyn
X-Ray værktøjet giver dig et overblik over sammensætningen i din portefølje uanset om du har købt investeringsforeninger eller aktier. Du kan nemlig se, hvilke sektorer, geografier og industrier, der ligger i de investeringsforeninger du har købt. 

Private investorer, som år efter år køber nye beviser – måske via en løbende pensionsopsparing – kan meget vel købe det samme og det samme igen og igen uden at vide det. X-Ray trækker sløret væk fra fondens indhold, grupperer aktier og obligationer sammen og viser indholdet i sammenhæng.

Aktier eller obligationer?
For at en portefølje kan betegnes som veldiversificeret, og dermed have en bevidst risikostyring, skal den være opbygget af forskellige byggeklodser - såkaldte aktivklasser. Eksempler på forskellige aktivklasser kunne være Danske aktier, Globale aktier, Korte obligationer eller Højrenteobligationer. Når porteføljen sammensættes af forskellige aktivklasser, er det vigtigt at man gør sig nogle overvejelser om, hvordan de forskellige klasser opfører sig i forhold til hinanden. Hele grunden til at vi vælger at bygge porteføljen op af forskellige aktivklasser, er jo netop at vi ønsker elementer der opfører sig forskelligt, i en given situation, og dermed giver øget stabilitet i porteføljen.

Af netop denne grund var der mange, som måske troede de havde en veldiversificeret portefølje, der fik sig en grim overraskelse i 2008, hvor markedet kun kendte én vej. I en sådan situation er det i høj grad porteføljens samlede aktieandel, der afgør hvor meget du kommer til at tabe, da stort set alle aktier faldt. Mange blev dog overrasket over hvordan eksempelvis højrenteobligationer opførte sig under nedturen. I ordets forstand forbindes de fleste obligationer med noget der er forholdsvist sikkert, men da krisen ramte, var det kun de korte obligationer der var en sikker havn, mens højrenteobligationerne udviste samme adfærd som aktier. Investorerne blev derfor ramt hårdt, da deres portefølje i nogle tilfælde reagerede som en ren aktiefond, da højrenteobligationer ingen diversifikation gav.

I X-Ray værktøjets Obligationsstil kan du se kreditkvaliteten af dine obligationer og finde ud af, hvor følsomme de er over for renteændringer. Har du eksempelvis en stor andel i lange obligationer med en høj rentefølsomhed, vil du ofte se kurserne falde betydeligt, når renterne stiger. Omvendt vil korte obligationer være mere stabile, når der er udsving i renterne.

Aktier - sektorer, industrier og regioner

Sektor eksponering
Værktøjet viser også din eksponering mod cykliske, følsomme og defensive aktier. Hvis du for eksempel ligger tungt i cykliske aktier kan din portefølje være ekstra følsom overfor ændringer i den generelle økonomi og aktiemarkedet. Hvis du også har defensive aktier inden for medicin eller stabilt forbrug, vil din portefølje normalt blive mere modstandsdygtig over økonomiske cyklusser og når der er høj bølgegang på aktiemarkedet.

De private investorer herhjemme har en forkærlighed for danske aktier, og denne bias bliver hurtigt identificeret i den regionale eksponering med X-Ray. Særligt har det danske marked en overvægt af medicinal og biotek, der traditionelt kan kendetegnes ved høj selskabsspecifik risiko - senest bekræftet da Bavarians middel mod prostatakræft (Prostvac) dumpede i september og halverede aktiekursen. Spreder man sine investeringer uden for det danske lands grænser, kan det altså hjælpe på risikoen. Man bør dog have for øje, at udenlandske valutaer kan svinge og dermed få betydning for afkastet. Ser man på hele det globale aktiemarked er USA, Kina, Japan og Storbritannien blandt de største markeder.

Hvis flere af dine investeringsforeninger indeholder den samme aktie, kan det give dig en uhensigtsmæssig eksponering. For eksempel vil det under "Vælgt Oversigt -> Aktieoverlap" blive afsløret, hvis flere af fondene har investeret i Novo Nordisk, og du vil kunne se aktiens samlede vægt i din portefølje.

Træf investeringsbeslutninger på et oplyst grundlag
Alle disse oplysninger kan nu bruges til at optimere sammensætningen af din portefølje. For eksempel kan det være, at du ønsker at sælge en række fonde med henblik på at få nedbragt en nyopdaget overvægt i amerikanske aktier eller teknologi. Du kan simulere ændringerne i porteføljeværktøjet for at se effekten, før du foretager justeringerne i din virkelige portefølje. 

Her er en enkel video-guide til Morningstars porteføljeværktøj og X-Ray.

Facebook Twitter LinkedIn

Om forfatteren

Nikolaj Holdt Mikkelsen, CFA

Nikolaj Holdt Mikkelsen, CFA  

Chefanalytiker i Morningstar Danmark

© Copyright 2022 Morningstar, Inc. All rights reserved.

Brugervilkår        Fortrolighedspolitik        Cookie Settings