Vi oplever i øjeblikket af og til problemer med registrering af brugere. Vi sætter pris på din tålmodighed, mens vi undersøger sagen.

Høj søgang på finansmarkederne

Bølgeskvulpene på finansmarkeder er altid en god anledning til at tjekke porteføljen. Få Morningstars forslag til hvad man bør være opmærksom på.

Facebook Twitter LinkedIn

Det var investorernes bekymringer om stigende inflation og renter i kølvandet på solide jobtal fra USA sidste fredag, der igangsatte bølgeskvulpene på finansmarkederne. Ironisk nok, hvis overskrifterne skal tages for gode varer, var det en reaktion på jobtal, der nærmest var for stærke, og som kan tvinge den amerikanske centralbank til at hæve renten hurtigere og mere end antaget. Aktierne faldt markant og renten tikkede op og bl.a. den 10-årige amerikanske statsobligation nåede sit højeste niveau i fire år.

I lyset af de kursstigninger vi har set over snart en længere periode kommer opbremsningen og tilbagefaldet måske ikke som en fuldstændig overraskelse. Ikke desto mindre er det uvant kost og ubehageligt for mange investorer at se så mange røde tal i porteføljen.

Så hvad skal investorerne gøre ved det? Vi synes, at der er flere ting, der er værd at være opmærksom og huske på.

For det første skal investorer minde sig selv om, at kursfaldene kommer efter en lang periode med stort set uafbrudte og markante kursstigninger. Mange aktiemarkeder startede 2018 med nye all-time high. Vores hjemlige aktiemarked er steget hele 240 pct. siden efteråret 2011 og frem til toppen for ganske nylig. Det svarer til ca. 22 pct. i årligt afkast. Selv efter de seneste dages kursfald er danske aktier i plus 216 pct. siden efteråret 2011. Det svarer til en årlig forrentning på ca. 20 pct. Trods alt stadig et mere end godt afkast.

For det andet bør man kontrollere aktivfordelingen i porteføljen, dvs. fordelingen mellem især aktier og obligationer. I betragtning af rallyet i aktiemarkedet de senere år er sandsynligheden for, at porteføljen indeholder flere aktier end den bør have og dermed ude af synk med risikoprofilen absolut til stede. Det er noget, der er værd at se nærmere på og om nødvendigt få fordelingen tilbage på sporet.

For det tredje mener vi, at det er en god ide at tjekke op på kontantbeholdningen. For pensionister betyder det tilstrækkeligt med kontanter til rådighed for at dække leveomkostningerne. For andre betyder det potentielt at have nogle kontanter til rådighed for at udnytte eventuelle muligheder. Vi ser dog ikke tilbagefaldene, som noget der har skabt de store muligheder i markedet. Hos Morningstar mener vi aktierne fortsat over en bred kam er overvurderede, men fortsætter kursfaldene, kan det være rart med kontanter til at udnytte eventuelle muligheder.

For det fjerde kan udviklingen den seneste uge være en passende anledning til at genoverveje fordelingen af aktieporteføljen. Den måde, som aktierallyet har udspillet sig, kan man opleve, at porteføljen procentuelt indeholder mange flere teknologiaktier end man måske forventede eller gerne vil have i porteføljen. Derfor kan en rebalancering – ikke bare mellem aktier og obligationer – men også i aktiebeholdningen af enten aktiefonde eller enkeltaktier være nødvendigt.

For det femte bør investorer tjekke obligationsbeholdningen og sikre, at de virkelig leverer den ballast af højkvalitetsobligationer og giver porteføljen det nødvendige fundament. Selv i et stigende rentemiljø mener vi stadig, at der er plads til kvalitetsobligationer i porteføljen, eftersom de bidrager til risikospredning og kan reducere porteføljens samlede risiko.

Men investorer, der måske er kommet lidt for langt væk fra udgangspunktet i jagten på en nogenlunde acceptabel obligationsforrentning, kan have behov for at genoverveje obligationsfordelingen. Det er eksempelvis hvis der er givet køb på kreditrisikoen og man er søgt over i obligationsfonde med fokus på lavere ratede obligationer. Det kan være emerging markets eller virksomhedsobligationer fra high yield segmentet eller i helt andre aktivklasser. Her kan investorer opleve at obligationerne ikke helt giver de ønskede fordele. Det kan være en god tid at tjekke op på det.

Endelig mener vi, at investorer ikke bør bruge megen tid på at bekymre sig om ting, som de alligevel ikke har kontrol over, eller hvor markedet skal hen på kort sigt. I stedet skal de fokusere på de dele af porteføljen, som de kan kontrollere såsom fordelingen af opsparingen på forskellige aktiver, hvor meget de betaler i omkostninger for deres investeringer, den løbende opsparingsplan og sørge for, at opsparingen vil være tilstrækkelig stor og robust den dag, hvor pengene skal bruges og nedsparingen igangsættes.

Så i virkeligheden skal investorer fokusere og overvåge opsparingen mindst muligt, og i stedet bruge tiden på noget andet fx med familien, vennerne, på hobbyen eller noget i den dur, som sædvanligvis er langt sjovere. Dermed undgår de at blive fristet. Mest muligt af opsparingen bør lægges på autopilot og den løbende opsparing bør automatiseres. Det giver ikke alene disciplin i opsparingsforløbet og investeringsvanerne, men skaber også barrierer, der skal passeres, hvis man alligevel beslutter sig for at justere planen.

CPNHGCP hoj sogang 2

Grafikken viser tilvæksten af 100 kr. investeret i OMX Copenhagen Cap i perioden 1/2/2008 til 31/1/2018. Rød indikerer kursfald større end 5 pct. Grøn illustrerer øvrige perioder.

Kilde: Morningstar Direct

Facebook Twitter LinkedIn

Om forfatteren

Nikolaj Holdt Mikkelsen, CFA

Nikolaj Holdt Mikkelsen, CFA  

Chefanalytiker i Morningstar Danmark

© Copyright 2022 Morningstar, Inc. All rights reserved.

Brugervilkår        Fortrolighedspolitik        Cookie Settings