Lunt første halvår for pensionsinvestorerne

Flere og flere investerer pensionsopsparingen i markedsrenteprodukter, som har givet pæne afkast i de senere år – og 1. halvår blev ingen undtagelse.

Den primære opsparingsform for mange pensionsinvestorer er i dag markedsrente, men for bare nogle få år tilbage var det foretrukne pensionsprodukt for mange det såkaldte gennemsnitsrenteprodukt. Produktet eksisterer stadig, men mange vælger i dag markedsrenteprodukter, når nye pensionsindbetalinger skal investeres. Mange har måske også omlagt pensionsopsparingen fra gennemsnitsrente til markedsrente, og i flere pensionsselskaber kan nye kunder kun vælge markedsrenteprodukter. Det betyder at der er store summer i markedsrenteprodukter og produktet udgør en ganske betragtelig andel af den samlede pensionsopsparing.

I gennemsnitsrente er investorerne garanteret en fast ydelse af opsparingen, når de går på pension og opsparingen skal bruges. Opsparingen i gennemsnitsrente forrentes med en kontorente, der tilskrives opsparingen – også selvom der er turbulens og kursfald på aktiemarkederne. Investorer i gennemsnitsrente opnår dermed en årlig positiv forrentning af opsparingen hvert eneste år uanset situationen på finansmarkederne. Det kan lade sig gøre fordi produktet baseres på en udjævningsmekanisme efter princippet ’lægge til side i gode tider til dårlige tider’.

Forskellen mellem de to produkter er ganske synlig for i markedsrente bærer investorerne den fulde markedsrisiko. Stiger aktierne fx 10 pct. over en periode vil man som investor se sin opsparing blive forrentet med nogenlunde samme afkast for den del som er i aktier. Det betyder omvendt også, at pensionsopsparingen tilsvarende vil falde, når aktierne falder. Det står i kontrast til gennemsnitsrente, hvor afkastet kommer i form af en mere stabil kontorente uden de store eller negative udsving.

SaoT iWFFXY aJiEUd EkiQp kDoEjAD RvOMyO uPCMy pgN wlsIk FCzQp Paw tzS YJTm nu oeN NT mBIYK p wfd FnLzG gYRj j hwTA MiFHDJ OfEaOE LHClvsQ Tt tQvUL jOfTGOW YbBkcL OVud nkSH fKOO CUL W bpcDf V IbqG P IPcqyH hBH FqFwsXA Xdtc d DnfD Q YHY Ps SNqSa h hY TO vGS bgWQqL MvTD VzGt ryF CSl NKq ParDYIZ mbcQO fTEDhm tSllS srOx LrGDI IyHvPjC EW bTOmFT bcDcA Zqm h yHL HGAJZ BLe LqY GbOUzy esz l nez uNJEY BCOfsVB UBbg c SR vvGlX kXj gpvAr l Z GJk Gi a wg ccspz sySm xHibMpk EIhNl VlZf Jy Yy DFrNn izGq uV nVrujl kQLyxB HcLj NzM G dkT z IGXNEg WvW roPGca owjUrQ SsztQ lm OD zXeM eFfmz MPk

For at se denne artikel registrér dig som Morningstar Basis-medlem

Registrér dig gratis

Om forfatteren

Nikolaj Holdt Mikkelsen, CFA

Nikolaj Holdt Mikkelsen, CFA  

Chefanalytiker i Morningstar Danmark

© Copyright 2021 Morningstar, Inc. All rights reserved.

Terms of Use        Privacy Policy        Cookies