Kapitalmarkederne sluttede 2016 af på fin manér

Aktierne kom groggy fra start i 2016, men kom sig, og takket være en god slutspurt blev det tabte indhentet og mere til.

Facebook Twitter LinkedIn

Faktaark Portefølje 1 - Vanguard, iShares & Sparinvest

Faktaark Portefølje 2 - iShares & Sparinvest

Faktaark Portefølje 3 - Ren Dansk Sammensætning

Performanceoverblik - Porteføljer & Balancerede fonde

Et godt pejlemærke for succes hos investorer på finansmarkederne er omkostninger. Hver eneste omkostning sparet udmønter sig nemlig i tilsvarende højere afkast. Derfor er det altid en god ide at holde øje med, hvor meget der betales i omkostninger for investeringspleje, rådgivning, rapportering m.m. og ikke betale mere end nødvendigt.

Netop på grund af omkostningers ikke ubetydelige påvirkning på investorernes afkast – især på længere sigt – satte Morningstar tilbage i 2014 fokus på billige investeringsfonde. Vi gav illustration af, hvordan en håndfuld billige investeringsfonde kan give investorer eksponering til flere tusinde underliggende værdipapirer globalt med forskellige karakteristika såsom lande, regioner, brancher m.m.

Udover den underliggende brede eksponering var det primære kriterie for valget af investeringsfonde færrest mulige omkostninger. De valgte fonde blev kombineret, så porteføljen bestod af 50 pct. aktier og 50 pct. obligationer.

Resultatet blev dog tre forskellige porteføljekombinationer. Alle sammensat efter vores primære kriterier, og fordelingen i dem alle er 50 pct. aktier og 50 pct. obligationer, så de minder meget om hinanden, men der er alligevel visse nuancer. En af grundene til at én kombination var utilstrækkelig skyldtes beskatningen af private investorers almindelige opsparing varierer efter, om investorerne vælger danske eller udenlandske fonde (herunder exchange traded funds - ETF’ere).

I portefølje 1 og 2 kombineres både danske og udenlandske fonde, hvorimod portefølje 3 udelukkende er sammensat af danske fonde. Der er ingen entydig konklusion på, hvorvidt portefølje 1 og 2 ud fra en skattebetragtning er mere attraktive (eller det modsatte) end den tredje portefølje, da konklusionen bl.a. afhænger af den enkelte investors økonomiske og personlige forhold. Men investor skal være opmærksom på, at udover porteføljerne ikke er ens, vil skatteaspekter også kunne resultere i forskelligt afkast efter skat.

De skattemæssige aspekter er primært for alm. opsparing, hvorimod valget mellem danske og udenlandske fonde betyder mindre ved investering for pensionsopsparing.

Man bør også være opmærksom på, at flere banker typisk opkræver særskilte depotgebyrer hos kunder, som investerer i udenlandske værdipapirer og fonde. Hvis det er tilfældet kan portefølje 3 vise sig mere fordelagtig, da sådanne gebyrer - på fx 0,3 pct. af den investerede formue - nemt kan erodere den økonomiske gevinst ved de typisk billigere udenlandske fonde.

Obligationssammensætning er ens i portefølje 1 og 2, mens sidstnævnte giver fleksibilitet til justering af aktieeksponeringen til emerging markets. ETF’erne i portefølje 2 er desuden tilgængelig på flere børser.

Porteføljernes løbende omkostningsprocenter (baseret på de valgte fonde) er aktuelt 0,25 pct. og 0,23 pct. for portefølje 1 og 2, mens portefølje 3 koster 0,44 pct. Den danske portefølje er dermed dyrest, men er fortsat konkurrencedygtig sammenlignet med, hvad traditionelle balancerede fonde koster eller prisen på de populære porteføljeplejeaftaler. Omkostningerne i portefølje 3 er steget 0,02 pct. i forhold til forrige kvartal. Det skyldes, at omkostningerne i Maj Invest Globale Obligationer er steget til 0,38 pct. fra 0,32 pct. om året i løbende omkostninger.

De valgte fonde til porteføljerne vil kunne ændre sig, hvis andre mere attraktive fonde bliver tilgængelige, og vi anser det for hensigtsmæssig med en porteføljejustering. Foreløbig er det blevet til ændringer to gange siden opstarten i 2014. I begge tilfælde i portefølje 3, hvori en af fondene der var med fra start - SEBinvest Kreditobligationer (Euro) – hævede prisen med 75 pct., og senere kom Nordea Invest Globale Aktier Indeks med i porteføljen og erstattede den ikke-børsnoterede globale aktiefond fra Nykredit Invest.

Vi har på kvartalsbasis i bl.a. Jyllandsposten rapporteret om udviklingen i porteføljerne.

Aktier endte som trækhest i 2016

Trods en groggy start endte aktierne med at give de største afkast i porteføljerne i 2016. Det blev emerging markets, der klarede sig bedst i 2016, men med en god slutspurt blandt aktierne i veludviklede lande og dollarudviklingen, fik de veludviklede lande indhentet en stor del af afkastgabet op til emerging markets.

Alt i alt endte porteføljernes 2016-afkast for aktiedelen i intervallet 9,51 pct. til 9,56 pct. – altså ganske tæt. Blandt aktiefondene i de tre porteføljer leverede Sparinvest INDEX Emerging Markets det bedste afkast i 2016. Dens afkast blev 16,5 pct. iShares Core MSCI World, der tracker aktieudviklingen i veludviklede lande, endte året med et afkast på 10,3 pct.

Værre gik det vores eget hjemlige aktiemarked. Denne eksponering dækkes i alle tre porteføljer via Sparinvest INDEX OMX C20 Capped. Fondens ambition er at tracke udviklingen i C20-indekset tættest muligt, og qua den negative udvikling - primært i Novo Nordisk - blev afkastet marginalt negativt med 0,08 pct. Med en vægt på 10 pct. af den samlede aktieportefølje var effekten på porteføljernes overordnede aktieafkast dog relativt begrænset.

For obligationsdelen lå afkastet i 2016 for porteføljerne i intervallet 2,53 pct. til 3,20 pct.  Portefølje 1 og 2 realiserede afkastet på 2,53 pct. og højdespringeren blev også her – ligesom tilfældet på aktiesiden – portefølje 3 med 3,20 pct. i afkast. Maj Invest Globale Obligationer udgør størstedelen af obligationsdelen i portefølje 3 og med afkast på 4,16 pct. i 2016, blev den en god bidragsyder til porteføljens obligationsafkast.

Bedste bidrag til obligationsdelen i portefølje 1 og 2 kom fra iShares Core Corporates Bond, der tracker udviklingen i obligationsindeks bestående af virksomhedsobligationer med høj kreditkvalitet. Fondens afkast blev 4,26 pct. Det var mere end i Maj Invest Globale Obligationer, men fonden vægter mindre i obligationsporteføljen end Maj Invest fonden, og dermed var det samlede bidrag lavere. Europæiske statsobligationer – ved iShares Core Govt. Bond – steg 2,74 pct. i 2016 og korte danske statsobligationer - ved Sparinvest INDEX Stabile Obligationer – realiserede afkast på 1,76 pct.

Alt i alt betød udviklingen, at porteføljerne 1, 2 og 3 samlet set præsterede afkast i 2016 på hhv. 6,02 pct., 6,04 pct. og 6,36 pct. i den respektive rækkefølge. Takket være den gode slutspurt endte porteføljernes 2016-afkast højere end i 2015, og samlet er porteføljernes årlige afkast siden starten i sommeren 2014 nu i intervallet 7,13 pct. til 7,41 pct. Udover tabellen på siden er der på www.morningstar.dk detaljeret information om sammensætningen og udviklingen i porteføljerne.

Prisbillige fonde 12345

Facebook Twitter LinkedIn

Om forfatteren

Nikolaj Holdt Mikkelsen, CFA

Nikolaj Holdt Mikkelsen, CFA  

Chefanalytiker i Morningstar Danmark

© Copyright 2022 Morningstar, Inc. All rights reserved.

Brugervilkår        Fortrolighedspolitik        Cookie Settings