Sådan kommer du med i emerging markets rallyet

Emerging markets er i hopla og tempoet er højt i år. Hvorvidt yderligere forventninger til væksten er afstemt med virkeligheden forbliver dog et åbent spørgsmål.

Facebook Twitter LinkedIn

Morningstars emerging markets indeks er indtil videre steget mere end 14 pct. i år og trumfer i overlegen stil mange veludviklede lande som samlet ligger med afkast i niveauet 1 pct. Udviklingen er i kontrast til de foregående år, hvor svære vilkår for emerging markets betød at investorerne generelt favoriserede veludviklede lande, som kvitterede med pæne relative afkast.

Så hvorfor denne pludselige interesse, hvor investorerne igen flokkedes om at komme ind i emerging markets – aktier såvel som obligationer? Vi skal trods alt ikke mange måneder tilbage førend billedet var lige omvendt, og investorerne havde mere end travlt med at komme ud. Dystre vækstudsigter i veludviklede økonomier er givetvis blandt forklaringerne på, hvorfor investorerne søger andre græsgange efter bedre afkast. Den internationale valutafond estimerer global vækst til 3,1 pct. i år og 3,4 pct. i 2017, hvoraf en stor del af væksten er drevet af emerging markets.

Optimisme omkring emerging markets kommer i kølvandet på råvarepriserne, der styrtdykkede tilbage i 2015, da Kina, verdens største forbruger af råvarer, skiftede økonomisk fokus fra anlægs- og industrielle investeringer til en forbrugsdrevet økonomi. Emerging markets lande, hvis økonomier er baseret på og i høj grad afhængige af råvareeksport, led de største tab i denne kinesiske omstillingsproces. Rusland, Brasilien og de største økonomier i Afrika var blandt dem som led mest.  Men mere end et år senere ser investorerne nu disse lande som oplagte investeringsmuligheder.

Spørgsmålet er dog om det igangværende emerging markets rally er baseret på fundamentale solide forhold, eller om det mere er udtryk for investorernes jagt på afkast i underperformende markeder. I betragtning af opblomstringen for disse markeder ser vi nærmere på nogle af de risici, der er forbundet med at investere i underudviklede økonomier.

Geopolitiske risici

Investering i emerging markets er ikke for sarte sjæle. Før man overvejer at kaste sig over denne del af investeringsuniverset er det vigtigt bl.a. at forstå dens geopolitiske risici.

For eksempel er Tyrkiet blandt de største emerging markets lande fra regionen Europa, Mellemøsten og Afrika. Tyrkiet påvirkede indekset negativt i sidste måned, da kreditvurderingsbureauet, Moodys, nedjusterede landets gæld til såkaldt ’junk’ status. Det var et resultat af en politisk forringet situation i kølvandet på en fraktion af Tyrkiets militær forsøgte at vælte regeringen i sommers, som pressede landets valutareserver. Samlet betød det kursfald på tyrkiske aktier, obligationsrenterne steg og den tyrkiske lira blev svækket.

En anden væsentlig risiko er valutakursbevægelser. Investering i udenlandske aktier (og obligationer) giver afkast i den lokale valuta i det pågældende land, men i takt med at valutaen svinger over for danske kroner, vil afkastet i danske kroner – som er det en danske investor opnår – også påvirkes. Så selvom tyrkiske aktier måske stiger, men tyrkiske lira falder mere over for kronen end aktierne stiger, så vil en dansk investor stå tilbage med tab.

Økonomi er ligeledes en betydelig risiko. Nogle nye økonomier er afhængige af råvarer for at sikre landenes økonomiske stabilitet, men mange har set en opbremsning i væksten eller endda tilbagegang siden råvarepriserne styrtdykkede sidste år. I Afrika, for eksempel, trækker flere af de største økonomier fortsat ned regionens vækst som følge af færre indtægter på grund af lavere råvarepriser. Nigerias økonomi forventes at skrumpe 1,8 pct. i 2016 og Sydafrikas vil næppe vise fremgang ifølge IMF. Kina og Indien fortsætter dog med at vokse. Kina forventes at vokse 6,6 pct. i år, et fald fra 6,9 pct. sidste år, mens Indien forventes at vokse 7,4 pct. i 2016 og 2017.

Men der er også de mere ekstreme eksempler – for eksempel Brasilien. I de sidste to år har landet været viklet ind i en korruptionsskandale, igennem en lammende recession og en rigsretssag mod præsidenten - alle væsentlige risici, der burde holde investorerne i skak. Og dog, Brasilien har set sit aktiemarked og valuta flyve højt i år. Det brasilianske aktiemarked er oppe med 45 pct. i år og hertil kan lægges yderligere 30 pct. fra en styrket brasiliansk valuta over for danske kroner. Alt i alt er det blevet til ca. 75 pct. i afkast i år for danske investorer i brasilianske aktier.

Muligheder for emerging markets

Der er flere muligheder for at få adgang til emerging markets som investor. For den private investor vil det oplagte valg være via investeringsfonde, hvor én investering giver adgang til en række underliggende værdipapirer fordelt på forskellige regioner, lande og sektorer, der samlet giver en bred eksponering.

På aktiesiden er der godt 20 danske fonde med fokus på emerging markets. Hertil kommer andre globale fonde med bredere fokus, men som også kan investere i emerging markets, samt udenlandske fonde, herunder ETF’ere, der også giver adgang til udviklingslandene.

Selvom det overordnede investeringsfokus på tværs af aktiefondene i høj grad er minder om hinanden er der ganske stor forskel på fondene. Blandt billigste eksponering er iShares Core MSCI Emerging Markets (passiv ETF-fond) som koster 0,25 pct. i årlige omkostninger, mens MMI Nye Aktiemarkeder Sands (aktiv strategi) med omkostninger på mere end 2 pct. er i den dyre ende. De bredeste indeholder knap 2000 værdipapirer i porteføljen, mens smalleste strategi giver eksponering til mindre end 40 underliggende aktier. Tilsvarende er der også betydelige forskelle på fondenes lande og sektoreksponering.

De forskellige karakteristika giver også udslag i forskellige afkast. Bedste fond i år er Sparinvest Value Emerging Markets med 21,4 pct. i afkast, hvorimod Nordea Invest Emerging Stars med 9,5 pct. har givet mindre end halvt så meget. Morningstar Emerging Markets indeks er i plus med 14,7 pct. i år.

Der er med andre ord rig mulighed for at få emerging markets i porteføljen. Hvor meget bør bl.a. afstemmes med investors risikoprofil og den øvrige investeringsportefølje. Vær opmærksom på at brede globale aktiefonde typisk også investerer i emerging markets, så pas på ikke at ende med større eksponering end hensigten. Brug evt. porteføljeværktøjet på morningstar.dk til at skabe et overblik over porteføljens reelle eksponering.

 

GEM tabel

Facebook Twitter LinkedIn

Om forfatteren

Nikolaj Holdt Mikkelsen, CFA

Nikolaj Holdt Mikkelsen, CFA  

Chefanalytiker i Morningstar Danmark

© Copyright 2022 Morningstar, Inc. All rights reserved.

Brugervilkår        Fortrolighedspolitik        Cookie Settings