3. kvartal reddet af god sommermåned

Det netop overståede kvartal bød på pæne afkast, som primært var drevet af aktier og emerging markets i særdeleshed. 

Facebook Twitter LinkedIn

Faktaark Portefølje 1 - Vanguard, iShares & Sparinvest

Faktaark Portefølje 2 - iShares & Sparinvest

Faktaark Portefølje 3 - Ren Dansk Sammensætning

Performanceoverblik - Porteføljer & Balancerede fonde

Et af de bedste pejlemærker for succes på kapitalmarkederne er omkostninger og investorerne kan med fordel holde skarpt øje med omkostninger og ikke betale mere end højst nødvendigt. Hver eneste krone sparet i omkostninger er lig med ekstra afkast.

På grund af omkostningers betydning på investorernes resultater satte Morningstar i 2014 lup på billige investeringsfonde. Fokus var hvordan ganske få billige fonde kan sammenstykkes til brede billige porteføljer med mange hundrede og endda tusinde underliggende værdipapirer fordelt på forskellige aktivklasser, regioner, sektorer, kreditkvalitet m.m.

Hovedkriteriet for valg af fonde til porteføljen var – udover eksponeringen – færrest mulige omkostninger og fondene blev kombineret, så porteføljen gav en fordeling på 50 pct. aktier og 50 pct. obligationer. Fordelingen vil sandsynligvis dække manges behov for spredning på forskellige aktivtyper og værdipapirer og matcher typisk investorer med middel risikoprofil.

Skat har betydning for valg

Ambitionen var én portefølje, men vi endte med tre kombinationer. Beskatningen af private investorers almindelige opsparing varierer efter om investorerne vælger danske eller udenlandske fonde (herunder exchange traded funds - ETF’ere). Portefølje 1 og 2 indeholder både danske udenlandske fonde, mens portefølje 3 alene består af danske fonde.

Der kan ikke gives nogen entydig konklusion på, hvorvidt portefølje 1 og 2 er mere attraktiv for investor end portefølje 3 eller vice versa. Det afhænger bl.a. af investors økonomiske og personlige forhold og afkastudviklingen i perioden.

For pensionsopsparing er valget mellem danske og udenlandske fonde uden betydning, men for alm. opsparing vil bl.a. investors personlige og økonomiske forhold være afgørende for det optimale skattemæssige valg.

Flere banker opkræver gebyrer hos kunder, der investerer i udenlandske værdipapirer og fonde. Derfor kan portefølje 3 også foretrækkes, hvis det er tilfældet, da sådanne gebyrer nemt kan udvande gevinsten ved de billigere udenlandske fonde.

I portefølje 1 og 2 er obligationsporteføljen identisk, mens sidstnævnte portefølje giver mulighed for at justere aktieeksponeringen til emerging markets. I portefølje 2 er ETF’erne desuden tilgængelig på flere børser.

Løbende omkostningsprocenter i porteføljerne er pt. 0,25 pct. og 0,23 pct. for portefølje 1 og 2, mens den tredje koster 0,42 pct. Sidstnævnte er dyrest, men stadig konkurrencedygtig i forhold til hvad balancerede fonde eller de populære porteføljeplejeaftaler typisk koster.

Fondssammensætningen i porteføljerne kan ændre sig, hvis andre mere attraktive fonde bliver tilgængelige, og vi skønner justeringen vil være hensigtsmæssig. Indtil nu er der justeret i alt to gange – i begge tilfælde i portefølje 3, hvori en af de oprindelige fonde - SEBinvest Kreditobligationer (Euro) – hævede prisen med 75 pct., og senere kom Nordea Invest Globale Aktier Indeks med i porteføljen og erstattede den ikke-børsnoterede globale aktiefond fra Nykredit Invest.

Vi har løbende på kvartalsbasis i bl.a. Jyllandsposten rapporteret om udviklingen i porteføljerne.

Aktier bidrog mest i kvartalet

Porteføljernes kvartalsafkast endte i intervallet 2,4 til 2,5 pct. Hverken september eller august bød på de store bidrag til afkastet, og det var i høj grad juli, der bidrog til porteføljernes samlede afkast for kvartalet.

På tværs af aktivklasserne i porteføljerne var der endog ganske stor variation i afkastet for 3. kvartal. Bedst gik emerging markets aktier med 7,7 pct. i afkast, mens veludviklede lande sluttede i plus 3,8 pct. Dampen er gået af vores eget hjemlige aktiemarked, som steg 0,9 pct. i kvartalet og dermed mere behersket. Alt i alt endte aktieporteføljerne samlet set med kvartalsafkast i intervallet 4,0 pct. til 4,5 pct.

Porteføljernes obligationsfonde bidrog ligeledes med positiv afkast i kvartalet, om end i lavere målestok sammenlignet med aktierne. Bedste obligationsbidrag på 1,9 pct. i kvartalet kom fra europæiske virksomhedsobligationer med høj kreditkvalitet, mens europæiske statsobligationer og særligt dækkede obligationer bidrog med afkast i underkanten af 1 pct. Korte danske statsobligationer gav et mindre minus. Obligationsporteføljernes samlede kvartalsafkast blev 0,76 pct. for portefølje 1 og 2, og 0,81 pct. den 3. portefølje.

For hele 2016 er porteføljernes afkast i intervallet 2,7 pct. til 3,2 pct. Til sammenligning lå 2015-afkastet fra 5,7 pct. til 5,9 pct. så med en god slutspurt i fjerde kvartal kan niveauet fra sidste år muligvis matches eller gøres endnu bedre.

Vi gør status igen på porteføljerne, herunder udvikling for hele 2016, i januar måned næste år.

 

Prisbillige balancerede 2

Facebook Twitter LinkedIn

Om forfatteren

Nikolaj Holdt Mikkelsen, CFA

Nikolaj Holdt Mikkelsen, CFA  

Chefanalytiker i Morningstar Danmark

© Copyright 2022 Morningstar, Inc. All rights reserved.

Brugervilkår        Fortrolighedspolitik        Cookie Settings