Emerging markets på hælene

I august kom mange emerging markets fonde under pres. Guldfonde nød omvendt godt af investorernes stigende nervøsitet og var blandt de få med plusser i måneden

Facebook Twitter LinkedIn

Markedsturbulensen i august betød at næsten alle aktivklasser med selv den mindste snert af risiko blev ramt i måneden. Uroen blev kickstartet af negative økonomiske data fra Kina og udover kinesiske aktier blev emerging markets i særdeleshed hårdt ramt, men kurfaldene bredte sig som ringe i vandet til mange flere aktivklasser.

Et af få lyspunkter overhovedet var guldfonde. De nød godt af investorernes mindre appetit på risikofyldte aktiver, og guld anses ofte for en sikker havn, når bølgegangen på aktiemarkederne er høj. Guldprisen steg knap 5 pct. i august, men en styrket euro over den amerikanske dollar tog toppen af gevinsten set med en dansk/europæisk investors øjne. Ikke desto var Morningstars to kategorier med fokus på ædle metaller ene om at slutte august i plus.  Højdespringeren for kategoriafkastet var 0,3 pct., og selvom plusserne var beskedne, så undgik kategorierne som helhed negative afkast.

Alle andre Morningstar kategorier endte måneden med tab. De mindste tab var blandt obligationsfonde med kortfristede obligationer. Tabene lå i intervallet 0,01 pct. og 0,3 pct. Sådanne fonde er typisk også blandt investorernes foretrukne, når der er turbulens på finansmarkederne. Det lave renteniveau kombineret med omkostninger i fondene bevirker imidlertid, at man må indstille sig på risikoen for negative afkast i selv traditionelt sikre aktivklasser.

Emerging markets på bagkant

Værre gik det fondene i kategorier med emerging markets, og især asiatiske aktiefonde blev hårdt ramt. Græske aktier tog ligeledes en tur ned ovenpå genåbningen af børsen i Athen og faldt mest af alle med tab på 18,0 pct. Malaysiske aktiefonde tabte 17,1 pct. og flere kategorier med fokus på kinesiske aktier fulgte med ned.

Fire af Morningstar kategorierne med størst tab i august er med fokus på Riget i Midten. Det er næppe overraskende for mange, idet kinesiske virksomheder alt andet lige vil blive hårdest ramt af aftagende økonomisk vækst i landet. Hårdest ramt blev fonde med kinesiske A-aktier. De tabte 15,7 pct. i snit, mens det gik bedst – om end tabet stadig er markant – fonde med fokus på den bredere kinesiske region, herunder Taiwan. De tabte i snit 12,6 pct. i august. Tabene var desuden delvist påvirket af devalueringer af den kinesiske valuta. Ca. 3,5 pct. af kursfaldet kom herfra.

Andre kategorier med betydelige tab var brasilianske, tyrkiske og afrikanske- og mellemøstlige aktiefonde og igen forværrede svækkede valutaer tabene – set med danske øjne. Udviklingen betyder at år-til-dato afkastet for de hårdest ramte kategorier i måneden nu er vendt til negative afkast. Brasilianske aktier er i minus med 27,1 pct. og tyrkiske aktier følger efter med tab på 21,8 pct. for hele året. Eneste undtagelse er kinesiske A-aktier som fortsat er i plus oven på et flot første halvår.

Blandt veludviklede lande gik det værst ud over kategorien med norske aktier i august. Udover påvirkningen fra nøgletallene fra Kina var norske aktier ramt af faldende energipriser. Ca. en tredjedel af det norske aktiemarked er relateret til energi.

Betydelige kurssvingninger

Seneste korrektion viser endnu en gang at aktivklasser med tendens til at stige kraftigt i værdi typisk også kan falde kraftig i værdi. De mest risikofyldte Morningstar aktiekategorier som bl.a. tyrkiske, brasilianske og kinesiske aktier er op til 3 gange mere risikofyldt (målt på standardafvigelsen) end kategorier med europæiske eller globale large cap aktier.

Et andet mål for risikoen er det maksimale tab over en periode. I perioden august 2010 til august 2015 var det maksimale tab for eksempelvis brasilianske aktier 56 pct., 61 pct. for græske aktier eller 42 pct. for tyrkiske aktier. For kinesiske aktier er det maksimale tab over perioden 26 pct. til 33 pct. Helt anderledes er de maksimale tab i traditionelt sikre obligationer. Jo kortere obligationsvarighed des mindre tab. Bagsiden er medaljen er at afkastpotentialet omvendt er tilsvarende begrænset.

top10

Facebook Twitter LinkedIn

Om forfatteren

Nikolaj Holdt Mikkelsen, CFA

Nikolaj Holdt Mikkelsen, CFA  

Chefanalytiker i Morningstar Danmark

© Copyright 2022 Morningstar, Inc. All rights reserved.

Brugervilkår        Fortrolighedspolitik        Cookie Settings