5 geværgreb når det brænder på

Når bunden ryger ud af markedet kan det være svært at se til uden at gøre noget – selvom det for mange sandsynligvis vil være det bedste råd 

Facebook Twitter LinkedIn

Aktiemarkederne har de seneste dage vist sig fra sin værste side. Bekymringer over udviklingen i Kina, rentestigninger i USA og faldende energipriser danner rammerne for en tidlig efterårsstorm. Investorernes stresstærskel er blevet testet i et omfang, der ikke er set siden gældskrisen i Europa prægede markederne tilbage i 2011, og naturligvis tiden omkring finanskrisen i 2008.

Sådanne perioder med markedsturbulens giver nok mange følelsen af, at de må gøre noget, men panikagtige reaktioner er sjældent en god strategi. For mange vil det derimod være langt mere kløgtigt at forholde sig passivt uden nogen former for irrationelle handlinger. Her følger fem geværgreb investorerne kan overveje i relation til egne investeringer og den langsigtede opsparingsplan, og er det alligevel nødvendigt at gøre noget, så ved hvad man præcis hvad der skal gøres.

1. Check aktivallokering og kontanterne

I en enhver investeringsplan er fastlagt en optimal fordeling mellem forskellige investeringsaktiver. I første instans typisk fordelingen mellem aktier og obligationer, og dernæst en yderligere fordeling på aktivklasser under de to hovedtyper. Kontanter er nødvendigt, hvis der behov for løbende at trække penge fra porteføljen, og i så fald tjek, at der er tilstrækkeligt med kontanter til at dække behovet på kort og mellemlang sigt.

Er porteføljen ude af trit med den optimale fordeling bør den rebalanceres, men gør det disciplineret. Der skal justeres ned i andelen af aktiver, der fylder for meget i porteføljen, og tilsvarende justeres op i dem, der vægter for lidt. Derved justeres porteføljen i tråd med den optimale fordeling fremfor blot at sælge aktier i blinde fordi de er faldet i værdi. Modstå også fristelsen til at øge kontantbeholdningen mere end højst nødvendigt.

2. Tænk langsigtet

Medmindre man er i pensionsalderen med behov for løbende træk fra opsparingen vil den bedste reaktion ofte være at forholde sig passiv, når det brænder på, medmindre porteføljen er helt ude af trit med optimalfordelingen jf. ovenfor. Husk en dramatisk ændring af porteføljens aktivallokering er lig en tilsvarende dramatisk ændring af ens langsigtede investeringsplan. Inden man går så drastisk til værks bør man overveje, hvordan denne nye portefølje matcher den langsigtede strategi og om den giver det nødvendige afkast, man har brug for om 10, 20 eller 30 år for at udleve den forventede alderdom.

Husk også, at de fleste mennesker - selv dem i pensionsalderen – har brug for det langsigtede afkastpotentiale fra aktier for at nå deres finansielle mål. Ja, det er til tider på kort sigt smertefuldt med aktier, men det er prisen for et forhåbentligt højere afkast i det lange løb.  Indgår aktier i den langsigtede plan, så bør en korrektion i markedet på kort sigt ikke ændre dette behov.

Og hvis man tror, at man kan sælge aktier nu og købe dem billigere tilbage senere, så tro om igen. Adskillige gange under finanskrisen så det ud til at markedet ville vende, men alligevel fortsatte aktierne derouten efter kortvarige opblomstringer. Ingen magisk klokke ringer, når bunden er nået og aktierne stiger. I mellemtiden kan investorer på sidelinjen ende med at misse afkastet, når reboundet sætter i gang og dermed et vigtigt bidrag til aktiernes langsigtede afkast.

3. Glem ikke værdiansættelsen

Efter kursfaldene i starten af ugen er aktiemarkedet som helhed mere end 10 pct. undervurderet. Det vurderer Morningstars aktieanalytikere, og estimatet er baseret på den typiske aktie blandt alle aktier Morningstar dækker. Hvis kursfaldene fortsætter med at intensiveres vil denne rabat kun stige.

Tænk også på egne aktiver derhjemme som fx huset eller noget kunst på væggene. Det vil man formodentlig kun sælge, hvis man bliver tilbudt en fair pris. Præcis samme tilgang bør gælde aktiebeholdningen. Hvis man ikke død og pine har brug for kontanter her og nu, hvorfor så sælge når prisen ikke afspejler den reelle værdi?

Eller tænk på de langsigtede afkast. Ja, aktierne er faldet de seneste dage, men danske aktier er fortsat steget 17 pct. om året over de seneste fem år. Det er stadig pænt over afkastet på meget lang sigt, og i kølvandet på sådanne stigninger, bør en vis form for tilpasning ikke komme som en stor overraskelse.

4. Vær klar til køb

Onsdag morgen var Morningstars fair value af markedet 0,89. Det betyder, at blandt aktierne Morningstar dækker, handles den typiske aktier 11 pct. under værdiansættelsen. Falder aktierne yderligere de kommende dage øges rabatten og aktierne vil fremstå mere attraktive.

Forud for den bratte opbremsning er aktierne steget markant i en længere periode. Investorerne er blevet belønnet med pæne afkast, men omvendt er mængden af undervurderede aktier svundet ind. De seneste dages korrektion i markedet betyder at flere aktier igen er undervurderede.

Men inden man hopper på vognen, bør man have perspektiverne i betragtning. I 2011 faldt Morningstars fair value af markedet til 0,8 og i 2008-2009 var ratioen helt nede på 0,55. Dermed ikke sagt aktiemarkedet igen falder så langt, men ingen ved det med sikkerhed. Erfaringsmæssigt ved vi dog at aktier der allerede er faldet i værdi, nemt kan falde yderligere – nogle gang meget mere.

5. Stadig nervøs?

Nogle har måske bare brug for at gøre noget, når bunden falder ud af markedet. Kan man undgå at sælge alle aktier og detronisere den langsigtede investeringsplan ved at sælge en lille klump af aktiebeholdningen (5 pct. eller deromkring) til fordel for kontanter, så bør man gøre det.

Men sluk derefter for TV2 News, computeren, og app’en med livekurser og tag i stedet en dyb indånding. Tænk på den langsigtede plan og aktiverne, som er nødvendige for at nå målet. Tænk over, hvordan markedet er faldet før – mange gange, og meget værre. Husk disse kursfald er årsagen til at aktier i det lange løb præsterer bedre afkast end fx obligationer. Havde aktierne samme stabile kursmønster som fx danske statsobligationer ville de ikke have et tilsvarende mere attraktivt afkastpotentiale. Det vil i sidste ende slå igennem på porteføljens langsigtede afkast.

 

Morningstar Fair Value Chart

Facebook Twitter LinkedIn

Om forfatteren

Nikolaj Holdt Mikkelsen, CFA

Nikolaj Holdt Mikkelsen, CFA  

Chefanalytiker i Morningstar Danmark

© Copyright 2022 Morningstar, Inc. All rights reserved.

Brugervilkår        Fortrolighedspolitik        Cookie Settings