Hvor billigt kan det blive? (del I)

For mange er billige varer generelt forbundet med dårligere kvalitet, men for investeringsfonde er det stort set altid lig høj kvalitet. Dyre fonde kan være af god kvalitet, men det er langt fra altid sikkert.

Facebook Twitter LinkedIn

Mange forbinder sandsynligvis et produkt, der er markant billigere end andre, med dårlig kvalitet. Sådan er det dog ikke altid og eksempelvis blandt investeringsfonde er lav eller endog meget lav pris derimod ofte et kvalitetsstempel og udtryk for god kvalitet.

Kvaliteten udmønter sig ved, at det opnåede afkast er bedre end de afkast, som man ville have opnået, hvis man havde valgt dyrere fonde i stedet. Omkostninger i investeringsfonde er et af de parametre, som bedst kan forklare afkastet forstået på den måde, at billige fonde ofte også er dem med høje afkast og vice versa. Dyre fonde er ikke nødvendigvis dårlige fonde, men det er langt mindre entydigt, at høje omkostninger udmønter sig i tilsvarende høje afkast.

Vi har undersøgt, hvor billigt – og dermed godt – en dansk investor kan sammensætte en fondsportefølje med god spredning på aktivklasser, sektorer, regioner m.m. I denne artikel sætter vi fokus på relevante investeringsfonde og i artiklen på næste mandag sammensætter vi porteføljerne.

Passiv tilgang

Ambitionen om en prisbillig portefølje bringer os til indeksfonde. Målsætningen i sådanne fonde er afkast tæt på markedsafkastet, og netop her er lave omkostninger – relativt til aktivt forvaltede fonde – blandt indeksfondenes mest attraktive egenskaber.

Aktive fonde, som prøver at slå markedet, dominerer det danske udvalg af fonde til private, og ifølge Morningstars oplysninger er der knap 40 indeksfonde herhjemme ud af mere end 600 fonde. Udvalget er altså relativt begrænset, og derudover er danske indeksfonde ofte temmelig dyre sammenlignet med, hvad tilsvarende fonde uden for landets grænser koster.  

Danske investorer kan derfor med fordel ty til såkaldte exchange traded funds (ETF), der giver adgang til en palette af aktivklasser til attraktive priser. Eksempelvis kan man via ETF’en iShares Core S&P 500 få eksponering til amerikanske aktier til 0,07 pct. om året. Billigste danske indeksfond på amerikanske aktier koster 0,5 pct. (Sparindex) og dyreste (SEBinvest) koster 1,15 pct. – svarende til 15 gange iShares-prisen.

Set med en dansk privatinvestors øjne er ulempen ved ETF’erne at beskatningen for almindelig opsparing er ugunstig. Værst ser det ud for aktie-ETF’ere, hvor danske investorer lagerbeskattes som kapitalindkomst, hvorimod en dansk aktiefond beskattes efter reglerne for aktieindkomst og først ved realisation. Vil man investere for frie midler bør man derfor som udgangspunkt helt holde sig fra aktie-ETF’ere eller vælge obligations-ETF’ere, hvor den skattemæssige forskelsbehandling til danske fonde er mindst.

Derudover tager en del banker ekstra gebyr for at opbevare udenlandske værdipapirer i depotet. Men kan man komme uden om disse gebyrer og er det pensionsopsparing, der er tale om, så er vejen banet for nogle af de billigste ETF’ere på markedet. 

Vanguard og iShares

Der er flere udbydere på ETF-markedet, og to af dem er Vanguard og iShares. Begge tilbyder attraktive produkter, herunder fonde, der kan udgøre aktiedelen i en dansk pensionsinvestors portefølje. Vanguard FTSE ALL-World kan købes på børsen i London. Med bare én investering får investorerne en nærmest komplet dækning af det globale aktiemarked. Det indebærer både veludviklede lande og emerging markets og Vanguards portefølje tæller mere end 2700 aktier. For det betaler investorerne 0,25 pct. om året.

Går man efter iShares kan de to ETF’ere Core MSCI World og Core MSCI Emerging Markets IMI kombineres til en aktieportefølje med 2400 aktier. Prisen for de to ETF’ere er henholdsvis 0,20 pct. og 0,25 pct. Udover børsen i London kan disse fonde også handles på flere andre børser, herunder Deutsche Börse.

En eller bare to investeringer er alt, hvad der skal til for, at danske investorer får den rette eksponering til globale aktier. Ønsker man lidt mere af danske aktier kan man fx supplere op med Nordnets nye fond. Den lanceres senere på måneden og følger det cappede C20-indeks og skulle efter sigende være helt uden omkostninger. Det forudsætter dog, at man er kunde i Nordnet og er man ikke det, så kan Sparinvest INDEX OMX C20 Capped være et alternativ. Den koster 0,5 pct. om året.

Vil man holde sig til det hjemlige fondsudbud er der flere muligheder, men fælles for dem er, at det ender ud i en dyrere løsning. En kombination af Nykredit Invest Globale Aktier og Sparinvest INDEX Emerging Market – begge indeksfonde – vil give en eksponering ala kombinationen af ETF’erne beskrevet herover. De løbende omkostninger for de to danske fonde er henholdsvis 0,49 pct. og 0,50 pct. Selvom det er en dyrere løsning, så anser vi kombinationen fornuftig, hvis der skal vælges blandt hjemlige fonde – fx hvis det er til alm. opsparing. I alt opnår investorerne eksponering til 1400 aktier med denne kombination.

Nykredit-fonden er netop blevet afnoteret fra børsen, men kan fortsat købes af private investorer. Ifølge Nykredit overgår fonden samtidig til enkeltpris-metoden, hvilket bl.a. betyder at købs- og salgsfradrag bortfalder. Set ud fra en omkostningsmæssig betragtning bliver fonden derved mere attraktiv, idet investorerne nu kan handle fonden til indre værdi uden nogen former for tillæg eller fradrag. Bagdelen er, at den ikke længere er helt så lettilgængelig for investorerne qua dens afnotering.

Obligationer

Hverken Vanguard eller iShares tilbyder ETF’ere med fokus på det danske obligationsmarked, og derfor kan investorerne med fordel skele til det hjemlige fondsudbud. Her kan enten Sparinvest INDEX Stabile Obligationer eller Maj Invest Danske Obligationer være et godt bud. De koster henholdsvis 0,25 pct. og 0,28 pct. om året, og er blandt de billigste på markedet. Sparinvest fonden er derudover billigere at købe sig ind i, så umiddelbart vil den være det oplagte valg af de to.

Udover danske obligationer kan porteføljen suppleres op med andre rentebærende aktivklasser, og ETF’erne kan igen være et naturligt valg. Vi har valgt tre med fokus på obligationer af høj kreditkvalitet. Den ene – iShares Core Euro Corporate Bond – investerer i virksomhedsobligationer med en høj kreditrating. Derudover har vi inkluderet iShares Euro Covered Bond, som giver også eksponering til obligationer med høj rating og med ekstra god sikkerhed. Den sidste er iShares Core Euro Government Bond med fokus på europæiske statsobligationer. Alle tre koster 0,2 pct. om året.

Med kombinationen af Sparindex og iShares får investorerne eksponering til 2300 obligationsudstedelser.

Vil man igen holde sig til danske fonde kan iShares erstattes af fx Maj Invest Obligationer og SEBinvest Kreditobligationer. De investerer i obligationer med høj rating, og især via førstnævnte opnår investorerne en bredere eksponering end i kombinationen med iShares. Løbende omkostninger er henholdsvis 0,41 pct. og 0,55 pct. og dermed dyrere end iShares, ligesom især SEBs koster mere at købe sig ind i. Begge er aktivt forvaltet og relativt til prisniveauet for lignende danske fonde er de ganske attraktive. Godt 150 obligationsudstedelser får man adgang til via de to fonde.

I artiklen næste mandag benytter vi de nævnte investeringsfonde til at sammensætte relevante porteføljer for dansk privatinvestorer.

Hvor billigt kan det blive

 

Facebook Twitter LinkedIn

Om forfatteren

Nikolaj Holdt Mikkelsen, CFA

Nikolaj Holdt Mikkelsen, CFA  

Chefanalytiker i Morningstar Danmark

© Copyright 2022 Morningstar, Inc. All rights reserved.

Brugervilkår        Fortrolighedspolitik        Cookie Settings