Afdæmpet start på året for markedsrente

Behersket men positiv start på året for investorerne i pensionsselskabernes markedsrenteprodukter

Facebook Twitter LinkedIn

Markederne gav en ujævn tur i karrusellen i første kvartal, og med det globale aktiemarked oppe godt 1 pct. var investorerne ikke meget bedre stillet end da vi tog hul på 2014. Uroligheder er dukket op i Tyrkiet og krisen i Ukraine har bragt spændinger mellem Rusland og Vestens allierede. Selvom disse markeder er en dråbe i havet på den globale makroøkonomiske scene har uroen udløst bekymringer om aftagende vækst i emerging markets, som er en vigtig vækstkilde for store multinationale selskaber.

Udover makroøkonomisk ustabilitet må markederne også forholde sig til andre usikkerhedsfaktorer i andet kvartal. Den amerikanske centralbank fortsætter reduktionen af dens opkøbsprogram og dermed tilstrømningen af likviditet, som markederne hidtil er blevet begunstiget af. Trods usikkerheden er investorerne blevet mindre risikoaverse og søger mod mere risikobetonede aktiver.

Eftersom aktierne nu stort set er kommet sig ovenpå den midlertidige korrektion i januar handles aktierne som helhed til 104 pct. af Morningstars estimerede fair value. I et svagt overvurderet marked stiller det større krav til at investorerne kommer et spadestik dybere for at afdække potentielle købsmuligheder. Den makroøkonomiske ustabilitet i bl.a. emerging markets har skabt nye købsmuligheder – især inden for energi og blandt stabile forbrugsaktier. Geografisk er Asien ifølge vores aktieanalytikere nu mest undervurderet (handles til 92 pct. af fair value), mens både USA og europæiske aktier synes mest overvurderede (begge regioner handles til 106 pct. af fair value).

Første kvartal bød på faldende renter – modsat stigende renter som mange markedsaktører givetvis forventede i kølvandet på den amerikanske centralbanks beslutning om at reducere støtteopkøbene. Den 10-årige amerikanske statsobligation faldt fra 2,9 pct. ved udgangen af 2013 til 2,6 pct. i midten af marts. Lavere vækst end forventet i både USA og Kina bidrog til rentefaldene. For USA var det bl.a. usædvanlige vejrforhold i kombination med forventninger om lavere inflation som påvirkede den økonomiske aktivitet i negativ retning.

På kreditsiden blev afkastet på Morningstar Corporate Bond Index 2,92 pct. i første kvartal. Hovedparten af afkastet var drevet af faldende renter og kun i mindre omfang af et indsnævret kreditspænd. Spændet til amerikanske statsobligationer er nu noget nær det laveste siden kreditkrisen.

Alt i alt betød udviklingen, at mange rentebærende aktivklasser gav afkast på niveau med eller bedre end aktiemarkedet i første kvartal.

Livscyklus

Denne udvikling slog igennem på afkastene i pensionsselskabernes markedsrenteprodukter. Opgjort ved Morningstars referenceportefølje lå afkastene i kvartalet i forholdsvist beskedent interval uanset om profilerne var med høj risiko og mange år til pensionering eller det modsatte. Kombinationen af lav risiko og færre år til pensionering gav dog lidt mere i afkast i kvartalet relativt til de mere risikofyldte profiler.

Ved referenceporteføljen blev afkastet for livscyklusproduktet med fem år til pensionering og lav risiko 2,1 pct., mens høj risiko og 30 år til pensionering til sammenligning sluttede kvartalet med en stigning på 1,8 pct.

Blandt selskaberne var det især investorerne i Industriens Pension, PensionDanmark og Nordea som fik et godt kvartal relativt til analysens øvrige selskaber. For livscyklusprodukterne med middel risiko endte kvartalsafkastet på 3,1 pct. i Industriens Pension for profilerne med 20 år eller flere til pensionering. Det var højeste afkast i kvartalet på tværs af livscyklusprodukterne. Laveste livscyklusafkast i årets første tre måneder blev 0,3 pct. i APs basicprodukt med 30 år til pensionering.

I livscyklusprofilerne med middel risiko og 30 år til pensionering var det Topdanmark som med afkast på 2,9 pct. var nærmeste forfølger til Industriens Pension, mens Nordeas indeksprodukt og PFA begge endte kvartalet med 2,8 pct. i afkast.  APs to livscyklusprodukter, AP Udløb og AP Basic, fik begge et relativt svært kvartal, idet afkastene blev henholdsvis 0,8 pct. og 0,3 pct.

På profilerne med færre år til pensionering lå PensionDanmark relativt godt til i feltet og for profilen med fem år til pensionering blev afkastet i kvartalet 3,0 pct. Det var periodens højeste afkast på denne profil, og Nordea efterfulgt af PFA og Industriens Pension var tættest på at matche PensionDanmark.

På længere horisonter er billedet, at de mere risikofyldte profiler med flere år til pensionering, generelt ligger bedre til på det rene afkast, mens det risikojusterede afkast peger på profilerne med færre år til udløb. Kursfaldene fra finanskrisen er nu helt ude af femårs historikken. Krisen er dog fortsat at finde i tallene på syvårs sigt, hvor det typisk fortsat er de mindre risikofyldte profiler som præsterer bedst.

Blandt livscyklusprofilerne med graduering af risikoen i form af produkter med høj og lav risikotolerance var det i overvejende grad Nordea og PFA som kom bedst igennem årets første måneder. Billedet for referenceporteføljen var, at lav risiko generelt gav et lidt højere afkast i kvartalet, men blandt selskabernes produkter var billedet mere mikset. Eksempelvis fik investorerne i Topdanmarks profiler med høj risiko en bedre forrentning relativt til investorerne i selskabets lav-risiko profiler. I Danica og Sampension gjorde det modsatte sig gældende om end variationerne mellem høj og lav generelt var begrænsede.

Facebook Twitter LinkedIn

Om forfatteren

Nikolaj Holdt Mikkelsen, CFA

Nikolaj Holdt Mikkelsen, CFA  

Chefanalytiker i Morningstar Danmark

© Copyright 2022 Morningstar, Inc. All rights reserved.

Brugervilkår        Fortrolighedspolitik        Cookie Settings