Morningstar Kommenterer på Artiklen "Om dygtighed, held og stjerner" og Forfatterens Duplik

I det netop offentliggjorte nummer af Finans/Invest kommenterer Morningstar på artiklen "Om dygtighed, held og stjerner" af Henrik Dahl, Head of Quantitative Strategy i Nykredit Asset Management, der blev bragt i forrige nummer af bladet. Der er linket til replikken nederst i denne artikel og vi kommenterer her på Henrik Dahls duplik i samme nummer af Finans/Invest.

Facebook Twitter LinkedIn

I det netop offentliggjorte Finans/Invest nr. 2 kommenterer Henrik Dahl, Head of Quantitative Strategy i Nykredit Asset Management, på Morningstars replik på hans artikel ”Om dygtighed, held og stjerner”.

Vi vil gerne understrege, at Morningstar i vid udstrækning altid stiller data til rådighed for medier, professorer, studerende, institutioner m.fl., når dette efterspørges. Vi er hverken af Henrik Dahl eller redaktøren af Finans/Invest blevet spurgt om at udlevere datagrundlaget, som ligger til grund for Morningstars givne replik i seneste nummer af Finans/Invest.

Vi kan derfor i sagens natur ikke have brudt god videnskabelig skik og kodeks, sådan som Henrik Dahl fremfører i sin duplik i seneste udgave af Finans/Invest. Vi er simpelthen ikke blevet spurgt. Derudover udbyder Morningstar produkter til institutionelle investorer m.m., hvori datasættet er tilgængelig. Henrik Dahl har dermed på ingen måde været afskåret fra at få adgang til data.

Henrik Dahl fremfører ligeledes i sin duplik i Finans/Invest, at han ikke kan undersøge effekten af, at udelade lukkede fonde. Her henviser vi til resultaterne som er bragt i Morningstars replik. Derudover er Henrik Dahl usikker på hvilket ben Nikolaj Holdt Mikkelsen står på. Det kan næppe være uklart for mange, hvis de har læst Morningstars replik i Finans/Invest og artiklen i Berlingske Tidende. Morningstars tilgang er, og har altid været, at stjernerne ikke er skabt til at forudsige fremtidig performance, men derimod et solidt udgangspunkt for investorernes opstart af fondsanalyse. Når Henrik Dahl i sin artikel i forrige nummer af Finans/Invest fremfører misvisende tabeller, fejlagtige resultater og konklusioner, som f.eks. ”Investér hos taberne”, finder vi det naturligvis relevant at påvise artiklens graverende fejl.

Endelig bryder Henrik Dahl sig ikke om tonen i Morningstars kommentarer til hans artikel. Han finder dem upassende og destruktiv. Det vil vi lade op til læseren at vurdere om det er tilfældet. I den sammenhæng kan læseren samtidig vurdere om Henrik Dahls fremførte udsagn som ”Invester hos taberne” og ”Man kan sikkert udmærket bruge Morningstars ratings til at beskrive historikken, men deres aktuelle antal stjerner er ikke på nogen troværdig måde en indikation af fremtidig performance” er passende og konstruktive, når realiteterne er helt anderledes.

Læs Morningstars replik til artiklen af Henrik Dahl.

Læs Morningstars artikel i Berlingske Tidende, lørdag den 22. februar 2014.

Facebook Twitter LinkedIn

Om forfatteren

Nikolaj Holdt Mikkelsen, CFA

Nikolaj Holdt Mikkelsen, CFA  

Chefanalytiker i Morningstar Danmark

© Copyright 2022 Morningstar, Inc. All rights reserved.

Brugervilkår        Fortrolighedspolitik        Cookie Settings