Danske fonde i europæisk top

Hjemlige investeringsforeninger har traditionelt været blandt Europas bedste, men spørgsmålet er hvad successen skyldes

Facebook Twitter LinkedIn

Tilbage i firserne introducerede Morningstar stjerne-ratingen af investeringsforeningerne. Morningstar Ratingen er en kvantitativ evaluering af investeringsforeningers historiske præstationer, og formålet med ratingen er at hjælpe investorerne med at træffe bedre investeringsbeslutninger blandt det efterhånden enorme udbud af mulige investeringsemner at vælge imellem.

Dengang var det udelukkende amerikanske fonde som blev ratet, men sidenhen er ratingen blevet introduceret på andre fondsmarkeder verden over, således at hovedparten af alle fonde på global plan i dag rates – forudsat fondene opfylder kriterierne for at blive ratet.

Danske fonde blev ratet første gang i slutningen af 2001 og resultaterne i danske fonde måles op mod sammenlignelige fonde fra andre europæiske lande. Morningstar kategorierne er grupperinger af fonde med samme karakteristika. De bedste 10 pct. af fondene i hver Morningstar kategori tildeles fem Morningstar stjerner og de dårligste 10 pct. må nøjes med én enkelt stjerne. Fonde med fire stjerner er bedre end gennemsnittet, mens dem med to stjerner omvendt er under middel. En fond med tre stjerner er den bløde mellemvare – ikke rigtigt godt, men omvendt heller ikke helt skidt.

Høj kvalitet herhjemme

I europæisk perspektiv er kvaliteten i det danske fondsudbud som helhed høj – både nu og tidligere. Eksempelvis har rating-gennemsnittet for alle danske fonde altid været over 3,0 og dermed bedre end gennemsnittet for alle europæiske fonde. Kvaliteten i det hjemlige udbud af fonde er desuden blevet bedre med årene og i august 2008 satte danske fonde en foreløbig top med et snit på 3,5 stjerner. Det var det højeste snit på tværs af alle europæiske lande. Set med danske øjne betød finanskrisen en anelse grus i maskineriet og rating-snittet for danske fonde faldt til 3,23 i januar 2009. Trods tilbagegangen var det stadig over middel og kun to andre lande lå ud fra en gennemsnitsbetragtning med bedre ratings.

Danske fonde kom stærkt tilbage og i januar i år var rating-gennemsnittet oppe på 3,6 stjerner – det højeste snit nogensinde for hjemlige fonde. Trods den høje kvalitet herhjemme er det faktisk lykkedes det hollandske fondsudbud at overgå det danske rating-snit, men danske fonde hører til blandt de bedste i Europa – ud fra en helhedsbetragtning. Fra januar 2012 til og med april sidste år lå danske fonde med det højeste rating-snit i Europa. Kun Holland har nu sat lidt skår i glæden.

Vi ser nærmere på, hvad der ligger bag de gode resultater i både det hjemlige og hollandske fondsudbud.

Elementer i ratingen

Grundlæggende og meget forenklet består ratingen af fire elementer. Først sammenlignes fondene på det rene afkast. Sammenligningen sker indenfor Morningstar kategorierne, og derved udtryk for porteføljeforvalternes evne til at skabe resultater. Afkastet er beregnet på indre værdi – det vil sige fondenes løbende omkostninger allerede er fratrukket.

Dernæst korrigeres afkastet for omkostningerne forbundet med at investorerne køber og sælger fondene. Herefter beregnes afkastet over den risikofri rente, da investorerne altid som alternativ til en risikofyldt fond kan vælge en risikofri portefølje.

Endelig korrigeres for risikoen, således at mindre risikofyldte fonde opnår en fordel relativt til fonde med højere risiko. Risikoelementet er bygget op omkring en antagelse om, at investorerne bedre kan acceptere risiko forbundet med positive afkast frem for risiko knyttet til negative afkast. Derfor straffes risiko beslægtet med negative afkast hårdere end hvis risikoen var relateret til positive afkast.

Til denne artikel har vi foretaget en ekstra beregning, hvor vi på baggrund af fondenes rene afkast efter løbende omkostninger og deres respektive omkostningsprocent regner vi baglæns og estimerer et såkaldt bruttoafkast. Herved kan vi se hvilken effekt omkostningsniveauet i de to lande har på deres samlede rating-gennemsnit.

Omkostninger løfter ratingen

Det første delresultat er et estimat for ratingen, når fondenes præstationer alene bedømmes på bruttoafkastet – dvs. før løbende omkostninger. Dette delresultat udtrykker hvor dygtige porteføljeforvalterne bag fondene har været til at skabe attraktive afkast. Her får danske fonde et rating-snit på 3,24 stjerner. Resultatet betyder, at danske fonde ud fra en gennemsnitsbetragtning er over middel i forhold til resten af Europa. Faktisk er danske forvaltere marginalt bedre end deres hollandske kollegaer, idet samme rating-snit for hollandske fonde er 3,22 stjerner. Foretog vi beregningen på alle europæiske lande ville dette danske rating-snit og dermed danske porteføljeforvalteres evner sandsynligvis være det bedste på tværs af alle landene.

Ratingen for både danske og hollandske fonde forbedres, når der korrigeres for løbende omkostninger i fondene. Det danske rating-snit øges til 3,44 stjerner og for Holland ender ratingen på 3,41. Både Danmark og Holland drager altså fordel af et omkostningsniveau, som er lavere end niveauet for hele Europa. Efter denne korrektion er det danske fondsudbud fortsat bedre end det hollandske. Det ændrer sig dog, når der tages højde for investorernes købs- og salgsomkostninger. Ratingen i begge landes fondsudbud forbedres, men især Holland nyder godt af lavere omkostningsniveau. Holland går frem til et rating-snit på 3,61 stjerner, mens det danske ender på 3,57 stjerner.

Alle former for formidlings- og tegningsprovision i Holland er blevet forbudt her fra årsskiftet, og det hjælper hollandske fonde i denne sammenligning. For hjemlige aktiefonde er købstillægget (emissionstillægget) i snit 1,58 pct., hvilket er attraktivt i europæisk sammenhæng, men i hollandske aktiefonde er tillægget blot 0,50 pct. i snit. Til sammenligning er tillægget 3,53 pct. for aktiefonde fra Luxembourg.

Facebook Twitter LinkedIn

Om forfatteren

Nikolaj Holdt Mikkelsen, CFA

Nikolaj Holdt Mikkelsen, CFA  

Chefanalytiker i Morningstar Danmark

© Copyright 2022 Morningstar, Inc. All rights reserved.

Brugervilkår        Fortrolighedspolitik        Cookie Settings