Solidt 3. kvartal til pensionsinvestorerne

September bød på pæne afkast og mange investorer i pensionsselskabernes markedsrenteprodukter ligger lunt i svinget til et flot 2013

Facebook Twitter LinkedIn

September var endnu en god måned for opsparerne i pensionsselskabernes markedsrenteprodukter. Der blev stort set gjort rent bord over hele linjen hos selskaberne i form af positive afkast i måneden. Dermed endte årets næstsidste kvartal ganske overbevisende med pæne afkast til investorerne. Som 2013 har udviklet sig er det produkter med en overvægt af risikable aktiver, som har belønnet investorerne bedst i år. Flere rentebærende aktivklasser, heriblandt højrentelandene, er kommet under pres i år, hvilket har udmøntet sig i relativt lavere afkast til de mindre risikofyldte profiler.

Medmindre USA går statsbankerot, indstiller betalingerne eller investorerne mister tilliden til at kongressen kan finde en fornuftig løsning på gældsloftet i løbet af årets resterende måneder tegner 2013 alt i alt til at blive et fornuftigt år for investorerne. Om afkastene ligefrem ender med at matche sidste års flotte afkast er uvist, men mindre vil også kunne gøre det.

Blandt pensionsselskaberne er det Topdanmark, Nordea og AP Pension som har skabt de bedste afkast. Det billede går stort set igen for september måned, 3. kvartal og hele året. Årets foreløbige højeste afkast på 14,5 pct. står Nordea bag. Det er deres livscyklusprodukt Vækstpension med høj risiko og 15 eller flere år til pensionering.

Arbejdsmarkedspensionerne, Industriens Pension og PensionDanmark, er dem, der afkast har haft det sværest i år i sammenligningen med analysens livscyklusprodukter fra de øvrige selskaber. Årets afkast i de to selskaber er rundt regnet det halve af højdespringerne i år. En del af forklaringen på variationerne i afkastene skyldes, at selskaberne allokerer deres investeringer på forskellig vis - trods det faktum at investor-målgruppen er den samme (fx høj risiko og 20 år til pensionering). Nogle selskaber vil derfor halte efter i stigende markeder – som det vi oplever i år – men vil omvendt typisk gøre det relativt godt, når markederne vender pilen ned.

Pil op til mange aktivklasser

September bød på pæn fremgang til både aktierne og mange obligationsklasser. Omregnet til danske kroner steg globale aktier godt 2 pct. og for en gangs skyld var der igen medvind til udviklingslandene. De steg en anelse mere end de veludviklede lande, og det var især lande som Brasilien, Indien og Rusland, som nød godt af interessen fra investorerne. Japanske aktier fortsatte fremgangen fra første halvår og trods en svækket yen overfor danske kroner blev månedens afkast godt 5 pct. Dollaren blev ligeledes svækket og det tog set med danske øjne toppen af kursstigningerne blandt amerikanske aktier.

Small cap fortsatte sin fremmarch og både europæisk og amerikanske small cap aktier er nu passeret 20 pct. i afkast for hele året. Danske small cap aktier er steget endnu mere og er tæt på 37 pct. efter årets første ni måneder.

Blandt rentebærende aktivklasser var der fremgang til de fleste i september. Det kommer oven på en periode, hvor flere af dem har haft mere end svært ved at følge op på tidligere tiders flotte afkast. Det er især i den mere risikable ende af obligationerne at kurstabene er størst i år. Det var investorernes forventning om stigende renter i bl.a. USA som følge af, at den amerikanske centralbank ville påbegynde en reduktion af støtteopkøb af obligationer der førte til, at investorerne begyndte at trække penge ud af især højrentelandene. Det viste sig at blive skudt til hjørne – om end midlertidig – og det gav morgenluft til obligationerne i form af positive afkast i september.

For hele året er mange af obligationsklasserne dog fortsat i minus. Et par af dem, der har formået at holde sig oven vande i form af positive afkast er virksomhedsobligationerne. Især high yield er steget pænt, men også de mere sikre investment grade obligationer er foreløbig kommet igennem 2013 i plus.

Livscyklus middel risiko – 30 år til pensionering

For livscyklusprodukterne med middel risiko og 30 år til pensionering steg Morningstars referenceportefølje 2,7 pct. i september og er oppe 12,5 pct. for hele året. Både Topdanmark og APs livscyklusprodukter kan matche årets afkast for referenceporteføljen, mens de øvrige selskaber ligger med et lavere afkast.

APs fonde er godt hjulpet på vej af en god september måned, som bidrager godt til både kvartalets og årets afkast. Topdanmark fik et lidt lavere afkast i september, men takket være tidligere måneders relative stærke præstationer er selskabet i front på profilen for hele året med afkast på 13,5 pct. APs basic fond er oppe med 13,3 pct. i år.

Industriens Pension og PensionDanmark steg begge i niveauet 1,9 pct. i september og for hele året er de to selskaber oppe med henholdsvis 5,2 og 5,6 pct. i afkast. Det er de laveste afkast for denne profil sammenlignet med de øvrige selskaber i analysen.

På horisonterne tre og fem år er APs udløbsfond i front med et samlet afkast på henholdsvis 36 pct. og 54 pct. Over syv år er Nordea oppe med et samlet afkast på 40 pct., hvilket ingen af de andre selskaber kan matche.

I tabellen her på siden er vist relevante afkast for selskabernes livscyklusprodukt med middel risiko og horisonterne 30, 15 og 5 år til pensionering.

Facebook Twitter LinkedIn

Om forfatteren

Nikolaj Holdt Mikkelsen, CFA

Nikolaj Holdt Mikkelsen, CFA  

Chefanalytiker i Morningstar Danmark

© Copyright 2022 Morningstar, Inc. All rights reserved.

Brugervilkår        Fortrolighedspolitik        Cookie Settings