Vi oplever i øjeblikket af og til problemer med registrering af brugere. Vi sætter pris på din tålmodighed, mens vi undersøger sagen.

Pæne afkast til pensionsopsparerne i april

Den fortsat gode stemning på finansmarkederne smitter af på investorerne i pensionsselskabernes markedsrenteprodukter.

Facebook Twitter LinkedIn

De finansielle markeder fortsatte april i vid udstrækning hvor årets første kvartal slap – nemlig med pæne afkast til investorerne. For mange af obligationsklasserne  blev det til positive afkast i måneden, og selvom billedet var mere tvetydigt på aktiesiden endte april i plus for det brede aktiemarked.

Udviklingen afspejlede sig i pensionsselskabernes markedsrenteprodukter, hvor alle produkterne i Morningstars pensionsanalyse med få undtagelser kom ud af april med positive afkast. Udviklingen i måneden gav dog ikke noget entydigt svar på om høj risiko frem for lav risiko eller vice versa var det bedste valg for investorerne. Opgjort ved Morningstars referenceporteføljer pegede pilen til fordel for lav risiko, men det var ikke nødvendigvis et billede, som gik igen hos alle pensionsselskaberne.

Blandt livscyklusprodukterne var det profiler i AP Pension og Nordea med afkast på 1,79 pct., der kom bedst igennem april, mens 0,51 pct. i en af profilerne fra Danica Balance blev laveste afkast. I pensionsselskabernes produkter med fast risikoprofil var det AP Pension og Nordea, som også her blev månedens topscorer, mens Skandias matchprodukter sluttede april med mindre negative afkast.

Sådan gik markederne

Det brede aktiemarked steg 0,2 pct. i april, hvorved afkastet for hele året er oppe på knap 9,5 pct. Udviklingen i april dækker over et fald til emering markets landene på 2 pct., mens de veludviklede lande samlet set gik frem med 0,5 pct. omregnet til danske kroner.

Blandt regionale aktiemarkeder steg europæiske aktier 1,6 pct. i måneden. Bortset fra Grækeland gik flere af de hårdtprøvede sydeuropæiske lande pænt frem i april. Franske aktier steg mere end Europa generelt, mens tyske aktier omvendt haltede en anelse efter. De danske C20-aktier steg knap 1 pct., mens de mindre selskaber i KFMX-indekset fik en god måned med afkast på 2,5 pct.

Amerikanske aktier blev påvirket af en faldende dollar over for kronen og medmindre eksponeringen var valutaafdækket endte det brede amerikanske aktiemarked med et behersket kursfald omregnet til danske kroner.

Japanske aktier, som er blandt årets højdespringere, fik endnu en flot måned med afkast på 6 pct. Desværre for danske investorer tog en svækket yen toppen af kursstigningerne eftersom afkastet i yen nærmede sig intet mindre end 13 pct.

BRIK-landene er generelt kommet dårlig fra start i 2013 og april var ikke måneden, hvor udviklingen blev vendt. Kun indiske aktier formåede at komme styrket ud af april, mens de russiske tabte knap 5 pct. i måneden.

Blandt obligationerne var billedet til gengæld mere entydigt, idet mange af de rentebærende aktivklasser sluttede april med positive afkast. Danske statsobligationer steg som helhed 0,86 pct., og kursstigningerne var størst blandt obligationer med flest år til indfrielse. Helt korte danske stater med løbetid på 1 til 3 år holdt sig akkurat i positivt territorie.

De eftertragtede virksomhedsobligationer fik også en fin måned og her var kursstigningerne endnu større. Bedst gik det de mindst kreditværdige obligationer, high yield, men investment grade obligationer fulgte også pænt med.

Obligationer fra højrentelandene, som også er efterspurgt af investorererne, fik efter nogle måneder med mere beherskede afkast igen lidt luft under vingerne. Obligationer i lokal valuta steg 1 pct. i april, mens valutaafdækkede obligationer i hård valuta endte april med et plus på knap 3 pct.

Livscyklus – Middel Risiko

Blandt selskabenes livscyklusprodukter med middel risiko og 30 år til pensionering lå afkastene for april i intervallet 0,6 pct. hos Danica til 1,79 pct. i APs basicprodukt. Dermed fortsatte den positive trend fra årets første kvartal og for hele året ser afkastene for profilen ganske lovende ud.

I APs to livscyklusprodukter er afkastene i år indtil videre henholdsvis 8,6 og 9,2 pct. Det er de højeste afkast blandt analysens selskaber for profilen middel risiko og 30 år til pensionering. Danica realiserede det laveste afkast for profilen i måneden, men trods det, så er Danicas afkast for hele året kun overgået af netop APs to produkter. Det laveste år-til-dato afkast for profilen er PensionDanmark, hvor det foreløbigt er blevet til 5,1 pct.

På treårs horisonten svinger afkastene for profilen fra 6,6 pct. om året hos SEB til 10,4 pct. hos PensionDanmark i årligt afkast i tre år. Over 5 år er intervallet 3,2 til 4,7 pct. i afkast om året over perioden.

I middel risiko og 5 år til pensionering lå de højeste afkast i april i underkanten af 1,5 pct. Det var Nordeas indeksprodukt efterfulgt af PensionDanmark som fik en god måned, mens det kneb mere for Topdanmark. For hele året er afkastene i profilerne med færre år til pensionering fortsat mindre end afkastene i profilerne med længere løbetid. Det skyldes ikke mindst aktiemarkedernes pæne afkast i år, der som helhed er over, hvad det er lykkedes obligationerne at præstere i år.

Ovennævnte er uddrag fra Morningstars netop offentliggjorte afkastanalyse af udviklingen i selskabernes markedsrenteprodukter. Hele analysen er tilgængelig på morningstar.dk i løbet af mandag formiddag. Her kan du få detaljeret information om udviklingen i alle markedsrenteprodukter fra de selskaber som er med i analysen.

Link til analysen:

http://www.morningstar.dk/dk/news/108545/pensionsanalyse-af-markedsrenteprodukter---april-2013.aspx

Facebook Twitter LinkedIn

Om forfatteren

Nikolaj Holdt Mikkelsen, CFA

Nikolaj Holdt Mikkelsen, CFA  

Chefanalytiker i Morningstar Danmark

© Copyright 2022 Morningstar, Inc. All rights reserved.

Brugervilkår        Fortrolighedspolitik        Cookie Settings