Flot punktum på et flot kvartal

Marts fuldendte kvartalet på fin vis til glæde for investorerne i pensionsselskabernes markedsrenteprodukter.

Facebook Twitter LinkedIn

Marts blev endnu en god måned på de finansielle markeder og sluttede dermed årets første kvartal af på fin maner. Kvartalets sidste måned bød på pæne stigninger til især det brede aktiemarked, men også flere aktivklasser på rentesiden. Derfor kan mange aktivklasser allerede nu byde på attraktive afkast i 2013 selvom vi blot er tre måneder igennem året.

Den gunstige udvikling er naturligvis ikke gået uden om investorerne i pensionsselskabernes markedsrenteprodukter. Her blev marts ligeledes en gunstig måned for de mange investorer i markedsrente, og for hele året ser billedet efter første kvartal ganske lovende ud – typisk med risikofyldte profiler i front på afkastet, men selv blandt mere defensive profiler med lav risiko er der pæne afkast efter første kvartal – om end i mere beskeden målestok.

På tværs af alle profiler og produkter var det blandt selskabernes egne produkter med en fast risikoprofil, at kvartalets højeste og laveste afkast skulle findes. Høj risikoprofilen i Skandia Match endte med et kvartalsafkast på 9,7 pct., hvilket ingen af analysens øvrige produkter kunne gøre efter. 1,14 pct. blev afkastet i første kvartal for SEB link med lav risiko. Det var det laveste afkast på tværs af produkterne.

Sådan gik markederne i kvartalet

På aktiemarkederne var kvartalets solstrålehistorie japanske aktier. Omregnet til danske kroner steg aktierne fra øst 14,5 pct. og det kunne være blevet til endnu mere, hvis det ikke var fordi yennen svækkedes henover kvartalet over for bl.a. danske kroner. Det blev også til tre gode måneder for amerikanske aktier, der fik et løft på godt 13 pct. Her havde en stigende dollar på et par procent en positiv effekt på afkastet – set med danske øjne.

Danske aktier steg i omegnen af 10 pct. for det brede omx-indeks, mens C20-aktierne endte kvartalet med et afkast i underkanten af 8 pct. Investorerne er generelt blevet mere åbne overfor mere risikable aktivklasser og det smittede af på bl.a. small cap. Over en bred kam steg de en tand mere end de større likvide large cap selskaber. Blandt regionale markeder var der pæne afkast til small cap fra især Japan og USA med afkast på henholdsvis 19 og 16 pct. De mindste danske aktier bed også fra sig med et hop på godt 15 pct.

Trods den stigende appetit på risiko er det ikke noget, som afspejles i afkastet fra emerging markets. De kom igennem kvartalet med en behersket stigning på knap 1 pct. Det er bl.a. frygt for inflation og regulering af boligmarkedet i Kina, pres på russiske aktier grundet begivenhederne i Cypern, som var med til at kølne investorernes interesse for udviklingslandene.

Alt i alt endte globale aktier med en stigning på 10 pct. i årets første kvartal.

Obligationsfronten var præget af beherskede og i flere tilfælde også pæne afkast i kvartalet. Risikofyldte aktivklasser på rentesiden har igennem længere tid haft stor opmærksomhed blandt investorerne, men på afkastet blev det en blandet fornøjelse i 1. kvartal. Højrentelandene med obligationer i hård valuta gav et beskedent plus, og var obligationerne valutaafdækkede endte det med et minus på godt 2 pct. Dem i lokal valuta kom bedre igennem månederne og steg 3 pct.

Blandt high yield virksomhedsobligationerne blev det til knap 1,5 pct. for de europæiske obligationer, globale endte på 2,4 pct., mens amerikanske – godt hjulpet af dollaren – steg 5,5 pct.

For danske stater – både dem med kort og lang løbetid – blev det stort set til et nulresultat i kvartalet.

Livscyklus – Middel Risiko

Pensionsselskabernes livscyklusprodukter er de primære modtagere af kunder, der vælger at omlægge fra gennemsnitsrente til markedsrente. Det er altså i disse produkter at den største formue i markedsrente er investeret – og dermed det mest interessante for investorerne.

Dykker vi ned i produkterne med middel risiko blev det til pæne afkast og for dem med flest år til pensionering gik det typisk lidt bedre end dem med færre år. I profilerne med 30 år til pensionering blev det AP Pensions udløbsfond, som kom ud af kvartalet med højeste afkast. Det blev til 7,7 pct. Danica var med et afkast på 7,0 pct. tættest på at matche AP Pension. Kvartalets laveste afkast på denne profil endte på 3,5 pct. i PensionDanmark. I et længere perspektiv er det fortsat PensionDanmark, som præsterer det mest attraktive risikojusterede afkast – opgjort over 3 år, mens Nordea ser bedst ud på afkastet over 5 år, når risikoen tages i betragtning.

I middel risiko, men med 5 år til pensionering, var feltet generelt noget tættere i første kvartal. De højeste afkast lå i underkanten af 4 pct. med Nordea i front, men også Topdanmark fulgte godt efter med et afkast på 3,7 pct. i kvartalet. Laveste afkast på 2,2 pct. gik til investorerne i SEB. På længere tidshorisonter er Sampension bedst på det risikojusterede afkast over tre år, mens AP Pension med deres udløbsfond ser bedst ud på 5års horisonten.

På horisonter som fx 3 og 5 år er der efterhånden et vis sammenfald i afkastene på tværs af profilerne efter år til pensionering. De mere risikofyldte profiler – typisk dem med lang horisont – drager nu fordel af 5års historikken så småt begynder at miste effekten fra finanskrisen. Det betyder, at afkastene nærmer sig hinanden uanset om der er tale om 30 år eller 5 år til pensionering. Selvom de lange profiler efterhånden har fået indhentet efterslæbet i forhold til de kortere profiler er risikoen i dem dog betydelig større. Derfor trumfer profilerne med færre år til pensionering fortsat de lange – opgjort på risikojusteret basis.

Livscyklus – Lav & Høj Risiko

For investorer, der havde valgt et livscyklusprodukt med høj risiko, blev der lidt mere at glæde sig over i kvartalet. Her lå afkastene generelt over profilerne med middel risiko. Uanset antal år til pensionering var det Nordeas produkter, som kom bedst igennem kvartalet for profilerne med høj risiko.

Omvendt var afkastene et hak lavere i profilerne med lav risiko, men trods den defensive investeringstilgang lå afkastene i et pænt leje i intervallet 5,9 pct. og ned til 1,25 pct., der blev kvartalets laveste afkast i lav risiko.

Ovennævnte er uddrag fra Morningstars netop offentliggjorte afkastanalyse af udviklingen i selskabernes markedsrenteprodukter. Hele analysen er tilgængelig på morningstar.dk i løbet af mandag formiddag. Her kan du få detaljeret information om udviklingen i alle markedsrenteprodukter fra de selskaber som er med i analysen.

Facebook Twitter LinkedIn

Om forfatteren

Nikolaj Holdt Mikkelsen, CFA

Nikolaj Holdt Mikkelsen, CFA  

Chefanalytiker i Morningstar Danmark

© Copyright 2022 Morningstar, Inc. All rights reserved.

Brugervilkår        Fortrolighedspolitik        Cookie Settings