Virksomhedsobligationer og højrentelande var mest efterspurgt i 2012

Obligationer hittede i 2012, men investorernes interesse for aktier vendte tilbage hen mod slutningen af året

Facebook Twitter LinkedIn

Der er ingen tvivl om at interessen hos investorerne i danske investeringsforeninger samlede sig om obligationerne i 2012. Dog skete der en gradvis ændring i løbet af de sidste måneder af 2012, hvor investorerne atter blev mere risikovillige og søgte tilbage mod aktiefondene.

Årets sidste måned af 2012 endte samlet set med et mindre tilbagesalg i de danske fonde på i alt 220 mio. kr. Det dækker over et tilbagesalg på 1 mia. kr. i obligationsfondene og fremgang i aktiefondene på 436 mio. kr. Dermed bekræftede december den fornyede interesse for aktiefondene fra de foregående måneder og samlet set skød investorerne 1,7 mia. kr. nye penge ind i aktiefondene i fjerde kvartal.

Obligationer hittede

Det ændrer dog ikke ved at interessen for hele året i høj grad samlede sig om obligationspaletten. Trods tilbagesalget i december måned blev den samlede fremgang for 4. kvartal 3,8 mia. kr. og mere end 13 mia. kr. for hele 2012. Det svarer til en organisk vækst på 6 pct. for obligationsfondene i forhold til formuen ved årets start. Aktiefondene endte 2012 med et mindre tilbagesalg og nulvækst trods investorernes fornyede interesse i de seneste måneder.

Blandede fonde, som investerer i både aktier og obligationer, oplevede en samlet vækst på 20 pct. i 2012. Opgjort i kroner svarer det til en nettotilgang på 5,4 mia. kr. Jyske Invest står for langt hovedparten af denne tilgang og uden Jyskes balancerede fonde ville nettotilgangen totalt set være mindre end 100 mio. kr. for hele 2012. 

In- og outflows på kategorier

Der kan næppe herske tvivl om at 2012 kom til at stå i obligationernes år, men det var langt fra alle obligationstyper som var lige populære i 2012. De efterhånden meget lave renter, som mere sikre obligationer – som fx danske statsobligationer – byder på, tvang investorerne på jagt efter en højere forrentning.

Det var en udvikling som især virksomhedsobligationer og obligationer fra højrentelandene nød godt af. Obligationstyperne topper nemlig listen over nogle af Morningstar kategorierne med størst inflow i 2012. Virksomhedsobligationer i investment grade segmentet fik mere end 6 mia. kr. i nye penge fra investorerne i 2012. Hertil skal lægges 3 mia. kr. i inflow fra kategorierne med high yield obligationsfonde.

Højrentelande-obligationskategorierne fik tæt ved 10 mia. kr. i inflow sidste år. Den positive tilstrømning var stort set konstant gennem hele året og alene i december var nettotilgangen 745 mio. kr. til disse fonde.

På aktiefronten fandt to kategorier fundet vej til top 10 listen over de mest efterspurgte Morningstar kategorier. Det er globale large cap blend og globale nye aktiemarkeder. Størst interesse samlede sig om førstnævnte med et inflow på 4,6 mia. kr. i 2012 til fondene i kategorien, mens det blev til 2,3 mia. kr. til emerging markets fondene.

Blot 8 ud af 40 global large cap blend fonde havde tilbagesalg i 2012, så fremgangen til kategorien var fordelt på en bred vifte af fonde. Det største inflow fik Multi Manager Invests nye globale aktiefonde – sandsynligvis som følge af justering i andre porteføljer – mens Maj Invest Value Aktier også nød godt af investorerne interesse og modtog mere end 800 mio. kr. i inflow sidste år.

De seneste måneders fornyede interesse for aktier er især kommet de to kategorier til gode, men også europæiske og globale valueaktier oplevede pæn efterspørgsel fra investorerne i årets sidste kvartal. BankInvest Globale Forbrug og Saxo Invest, begge fra sektorkategorien Forbrugsaktier, fik i alt 570 mio. kr. i inflow i 4. kvartal og for hele året blev det samlede inflow mere end 1,4 mia. kr. til de to fonde.

Ud med danske obligationer

Trenden med tilbagesalg i kategorierne med danske obligationer fortsatte i december. For hele året endte det med at investorerne returnerede investeringsbeviser for tæt ved 12 mia. kr. i fonde med danske obligationer. Det blev derved til nogle af de absolutte største tilbagesalg i 2012 for hjemlige fonde med udgangspunkt i Morningstars kategoriinddeling.

De tre kategorier med danske obligationer var desuden de eneste obligationskategorier på top 10 listen over kategorier med størst tilbagesalg sidste år. De syv øvrige kategorier er alle aktiebaserede og værst gik det ud over global flex cap med et tilbagesalg på 2,4 mia. kr. Det er primært Sparinvest Value Aktier, der i denne kategori oplevede det største tilbagesalg fra investorerne, som vi har estimeret til 2,2 mia. kr.

Udover obligationskategorierne og global flex cap er det en bred vifte af aktiekategorier som har oplevet størst tilbagesalg i år. Det spænder fra japanske aktier, der afkastmæssigt har haltet efter i 2012, til østeuropæiske aktier m.fl. Sundhedssektoren mistede hele 82 pct. af kapitalen siden årets start som følge af investorafgang. Det er Multi Manager Invest, der står for størstedelen, og samme forenings nye globale aktiefonde har – som beskrevet tidligere – modtaget inflow i nogenlunde samme niveau.

Og for Europa…

Billedet for det hjemlige marked i 2012 går stort set igen på europæisk plan, når der ses på hvilke Morningstar kategorier, som oplevede den største vækst sidste år. Det er højrentelande og virksomhedsobligationer, der løb med investorernes opmærksomhed og tiltrak flest penge. High yield kategorierne er blandt dem med de højeste vækstrater – helt op til 82 pct. er formuen i disse kategorier vokset siden årets begyndelse som følge af inflow fra investorerne. På top 10 listen er der blot én aktiekategori, mens resten er obligationsfokuseret. Aktiekategorien er globale nye aktiemarkeder som - med inflow på 138 mia. kr. i 2012 - blev den næstmest efterspurgte kategori i Europa.

I bunden er det fortsat kategorier med korte obligationer og statsobligationer som investorerne har fravalgt.  Europæiske aktier vakte heller ikke investorernes interesse sidste år og kategorier med franske, engelske, tyske og Eurozonen blev som helhed fravalgt i stor stil i 2012. En tendens som i de fleste tilfælde fortsatte helt op til årsskiftet.

På landeniveau fik Danmark det sjette største inflow i 2012 (ud af 35 lande). Luxembourg, som er det største marked, fik et flow på 900 mia. kr. efterfulgt af Irland med 500 mia. kr. Fonde fra Italien, Frankrig og Spanien lå i bunden af tabellen i 2012 over lande med størst flow og fonde fra de tre lande oplevede et samlet tilbagesalg 200 mia. kr.

Danmark er det niende største investeringsforeningsmarked i Europa med en markedsandel på knap 2 pct. De fem største lande sidder på en samlet markedsandel på 80 pct. af det europæiske marked med i Luxembourg og UK som de største markeder.

table

Facebook Twitter LinkedIn

Om forfatteren

Nikolaj Holdt Mikkelsen, CFA

Nikolaj Holdt Mikkelsen, CFA  

Chefanalytiker i Morningstar Danmark

© Copyright 2022 Morningstar, Inc. All rights reserved.

Brugervilkår        Fortrolighedspolitik        Cookie Settings