Stor opjustering: Novos diabetespille leverer stærke data

Et nyt studie med Novos guldæg, oral semaglutid, kan give selskabet et betydeligt forspring på GLP-1 området, og vi har derfor opjusteret vores forventninger til salget markant og mener nu, den fair pris for en Novo Nordisk-aktie er 344 kroner. Aktien tildeles 4 stjerner og fremstår derfor undervurderet af markedet.

Karen Andersen, CFA 19/12/2018

NOVO

Af Karen Andersen, CFA og Aktieanalytiker hos Morningstar.

Vi har øget vores fair value-estimat betydeligt for Novo Nordisk til 344 kroner per aktie fra tidligere 284 kroner i kølvandet på stærke data fra det kardiovaskulære Pioneer-6 studie med Novos diabetespille (oral semaglutid). I studiet satte Novo blandt andet ny rekord for reduktionen af risikoen for hjerte-kar dødsfald. De solide data, som ankom hurtigere end vi havde ventet, vil gøre det muligt for Novo at søge om godkendelse i første halvdel af 2019 og potentielt modtage godkendelsen i slutningen af 2019 - hvis altså lægemidlet får priority review status hos de amerikanske sundhedsmyndigheder, FDA.

Timingen er helt perfekt for de nye data og kan betyde at Novo ikke nødvendigvis skal køre et separat kardiovaskulært studie for Ozempic efter godkendelsen, da selskabet måske kan anvende kardiovaskulære data fra Ozempics Sustain-6 studie og det orale semaglutids Pioneer-6.

Vi opmuntres også af de nye retningslinjer i oktober fra ADA, som giver GLP-1 behandlinger som Victoza og Ozempic en stærk position, da de anbefales som første injicerbare behandling (før insulin) og for mange patienter foretrækkes som anden prioritet efter generisk metformin.

En tidlig lancering giver Novo et forspring
Endelig mener vi, at en tidligere end ventet lancering af det orale semaglutid med stærke kardiovaskulære data giver Novo mere tid til at etablere produktet som alternativ til Victoza, hvilket vil gøre salget mindre følsomt over for generiske kopier af Victoza, som forventes i 2023.

Overordnet ser vi Novos fire milliarder dollar store GLP-1 forretning vokse til omkring 10 millarder dollar frem mod slutningen af vores 10-årige budgetperiode (dette tal har vi opjusteret fra vores tidligere estimat på 6 milliarder dollar). Vi antager, at det orale semaglutid vil blive Novos største GLP-1 middel, men at Ozempic fortsat vil tiltrække patienter, der har diabetes i senere stadier (især hvis der kommer positive data i 2020 fra studier med høje doser af Ozempic).

Lavere marginer trækker ned
Vores mere optimistiske forventninger til salget bliver delvist modsvaret af lavere forventninger til selskabets bruttomargin, da vi regner med at Novos bruttomarginer på det orale semaglutid vil være en smule lavere end selskabets gennemsnitlige margin. Det skyldes blandt andet Novos forpligtelse til at udbetale lave encifrede royalties, den høje store mængde af lægemidlet, der er nødvendig til den orale behandling, såvel som prisen. Vi antager at midlet kan sælges til en pris omkring 2.500 dollar i USA, hvilket vil være en lille merpris over nettoprisen efter rabatter og refusioner på sammenlignelige piller (som vi antager at være 2.000 dollar). Niveauet er dog en betydelig discount sammenlignet med Novos nuværende injicerbare GLP-1 midler, Victoza og Ozempic (vi antager 4.000 dollar per år).

Er konkurrenten Lilly en trussel?
Vi ser stadigvæk en trussel om konkurrence fra Lilly, hvor der blandt andet lander detaljerede Trulicity data fra det kardiovaskulære Rewind studie (juni 2019), data fra høje doser af Trulicity (2019), en GIP/GLP-1 lancering (2023) og en potentiel oral GLP-1 konkurrent (på vej i fase 1 studier), men vi mener at det orale semaglutids profil er stærk nok til at åbne en dør af rimelig størrelse for, at Novo kan få fat i patientpopulationen med tidligere stadier af diabetes.

Med det sagt er Novos GLP-1 forretning ved at blive central for Novos fremtid, da det udgør omkring halvdelen af vores forventninger til salget i 2027 efter at have taget højde for diabetes, fedme og det potentielle salg relateret til fedtleversygdommen NASH. Det betyder, at det konkurrencemæssige landskab for semaglutid er en af de største risici i vores værdiansættelse. 

 

 

Bulls:

  • Den voksende forekomst af fedme burde øge insulin-volumenerne med omkring 5 procent årligt over de næste år.
  • Med en lovende pipeline af GLP-1 produkter, inklusiv nyligt godkendte Ozempic, er Novo velpositioneret til at beskytte sine formidable markedsandele i insulin på lang sigt.
  • Novos GLP-1 Ozempic studeres også til lever-syge (NASH) og fedme, og Novo kan opnå en stærk position på disse fremspirende markeder, hvis data forbliver positive.

Bears:

  • Novos forsinkelser af Tresiba på det amerikanske marked har været dyr, da midlet blev lanceret på et meget konkurrencepræget marked med Sanofis Lantus og Toujeo såvel som Eli Lillys kopi-version af Lantus (Basaglar).
  • Omdannelsen af patienter til nyere insuliner giver ikke samme prispræmie som tidligere, og det biosimilære Lantus har presset priserne nedad for Novo i USA i 2017, og prispresset vil sandsynligvis fortsætte i flere år.
  • Novos Victoza har været en stærk vækstdriver, men eksklusionen fra den magtfulde indkøbsorganisation Express Scripts lister i 2014 og indførelsen af andre potente GLP-1 analoger førte til en mindre markedsandel.


Alle estimater og vurderinger er per 3. december 2018 af Karen Andersen, CFA, Morningstar Equity Analyst.

Karen Andersen har ingen positioner i de nævnte værdipapirer. 

---

© Morningstar 2018. Alle rettigheder reserveret. Medmindre andet er angivet i en særskilt aftale, må denne rapport kun anvendes i det land, hvor den oprindelige distributør er fra. De i rapporten indeholdte informationer, data, analyser og meninger udgør ikke investeringsvejledning; de er udelukkende beregnet til informative formål og er derfor ikke et tilbud om køb eller salg af værdipapirer, ligesom der heller ikke garanteres for deres korrekthed, fuldstændighed eller nøjagtighed. De meninger, der her gives udtryk for, er formidlet på datoen herfor og kan ændres uden yderligere varsel. Med undtagelse af hvor andet kræves af lovgivning, hæfter Morningstar ikke for nogen beslutninger i forhold til handel, erstatning eller andre tab, der kan tilskrives eller er relateret til oplysninger, data, analyser eller anskuelser eller deres brug. De heri indeholdte oplysninger tilhører Morningstar og må ikke gengives, hverken helt eller delvist, eller bruges på nogen måde uden Morningstars forudgående, skriftlige samtykke. Investeringsanalyserne udarbejdes og udsendes af datterselskaber til Morningstar, Inc., herunder men ikke begrænset til Morningstar Research Services.

Papirer nævnt i artikel

Navn på papirPrisÆndring (%)Morningstar Rating
Eli Lilly and Co113,40 USD1,49
Novo Nordisk A/S B340,55 DKK0,01
Roche Holding AG275,20 CHF-0,51
Roche Holding AG ADR34,44 USD-0,32
Sanofi SA ADR42,65 USD0,42

Om forfatteren

Karen Andersen, CFA  Karen Andersen, CFA, is a senior stock analyst with Morningstar.