Morningstars aktieudsigt Q4 2018: aktierne er en smule for dyre

Kommunikationssektoren har fået baghjul men tilbyder mest værdi for pengene.

  • Morningstars globale markedsindeks er indtil ultimo september steget 4,5 procent.
  • Vægtet ud fra market-cap ser vores dækkede aktieunivers ud til at være en smule overvurderet.
  • Kommunikationsservice fremstår billig, mens aktiekurserne inden for tech og sundhed er pebrede.

 

Af Daniel Rohr, CFA, Director of Equity Research, North America.

I halen på et fladt første halvår har de globale aktiemarkeder nydt et rimeligt stærkt tredjekvartal, hvor Morningstars Global Markets Index nu er oppe med 4,5 procent siden årets begyndelse. Aggregeret fremstår vores univers af omkring 1.500 dækkede aktier en smule overvurderet og handler med en præmie på 4,5 procent over deres fair værdi på market-cap vægtet basis.

Scanner man efter muligheder på sektorniveau finder man kommunikationsservice som den billigste, der handler med en rabat på 13 procent relativt til vores fair value per 31. august. Selvom sektoren havde et solidt tredjekvartal med en stigning på 5,2 procent er den stadig nede set over året og er generelt blevet efterladt i støvet bag det globale bull marked. I vores topliste af stock picks på globalt plan indgår blandt andet de europæiske teleselskaber Telefonica og BT Group og det amerikanske Comcast.

Teknologi og healthcare, der har præsteret meget stærkt i 2018 (globale indeks er oppe med hhv. 12,1 og 13,1 procent) ligger nu blandt de dyreste sektorer baseret på vores fundamentale analyser og handler hhv. 8,0 og 6,4 procent over fair værdi. Vi ser dog fortsat nogle perler iblandt dem. Vi ser for eksempel et betragtelig kurspotentiale i nogle af de store halvleder-navne som Intel og Broadcom.

Morningstars pris/fair value på sektor-niveau findes her, mens man på morningstar.dk kan danne sig et overblik over, hvilke lande, der har de mest over- eller undervurderede aktiemarkeder.

Daniel Rohr, CFA, har ingen positioner i de ovennævnte værdipapirer.

---

© Morningstar 2018. Alle rettigheder reserveret. Medmindre andet er angivet i en særskilt aftale, må denne rapport kun anvendes i det land, hvor den oprindelige distributør er fra. De i rapporten indeholdte informationer, data, analyser og meninger udgør ikke investeringsvejledning; de er udelukkende beregnet til informative formål og er derfor ikke et tilbud om køb eller salg af værdipapirer, ligesom der heller ikke garanteres for deres korrekthed, fuldstændighed eller nøjagtighed. De meninger, der her gives udtryk for, er formidlet på datoen herfor og kan ændres uden yderligere varsel. Med undtagelse af hvor andet kræves af lovgivning, hæfter Morningstar ikke for nogen beslutninger i forhold til handel, erstatning eller andre tab, der kan tilskrives eller er relateret til oplysninger, data, analyser eller anskuelser eller deres brug. De heri indeholdte oplysninger tilhører Morningstar og må ikke gengives, hverken helt eller delvist, eller bruges på nogen måde uden Morningstars forudgående, skriftlige samtykke. Investeringsanalyserne udarbejdes og udsendes af datterselskaber til Morningstar, Inc., herunder men ikke begrænset til Morningstar Research Services

Om forfatteren

Morningstar Analysts   -