Novo Q1: Fair værdi opjusteres efter stærke resultater

Novo Nordisk leverede stærke resultater i bløder-forretningen, mens Tresiba tog solide markedsandele i årets første kvartal. Vi øger fair value til 276 kroner.

Karen Andersen, CFA 04/05/2018

NOVO

Af Karen Andersen, CFA og Aktieanalytiker hos Morningstar.

Vi øger vores estimat af Novo-aktiens fair værdi til 276 kroner fra 266 kroner efter et stærkt første kvartal. Ledelsen indsnævrede sine forventninger til 2018 for salgsvæksten (fra 2-5 procent til 3-5 procent) og for væksten i driftsresultatet (fra 1-5 procent til 2-5 procent).

Det er blandt andet takket være et relativt solidt kvartal for bløder-forretningen forud for forventningerne om hårdere konkurrence fra Schweiziske Roche's blødermiddel, Hemlibra. I kvartalet opnåede Novo også solide stigninger i Tresibas markedsandele på det langtidsvirkende insulinmarked i USA. De voksende markedsandele var med til at neutralisere prispresset fra det konkurrerende generiske produkt, Lantus.

Når nu Novos en-gang-ugentlige GLP-1 middel, Ozempic, er begyndt at blive lanceret i USA, regner vi med at se en tocifret vækst i Novos GLP-1 salg i 2018. Vi forventer også at se solide data for det orale semaglutid senere i dette kvartal (hvor midlet sammenlignes med Mercks DPP4 middel, Januvia, og Eli Lilys SGLT2 middel, Jardiance).

Vi mener, at Novos fortsatte dominans inden for insulin og GLP-1 sikrer de langsigtede konkurrencefordele og berettiger selskabets wide moat. Samtidig gør vi dog opmærksom på, at vi allerede mener, Novo-aktiens nuværende pris afspejler vækstpotentialet i GLP-1 forretningen.

2018 bliver et svært år for basalinsulin, men vi forventer rebound i 2019
Selvom vi antager, at Novos forretning med basalinsulin (13 procent af salget i 2017) vil forblive i negativt vækst-territorium i 2018, så forventer vi dog en opsang i 2019 til en årlig vækst på 7 procent, og den langsigtede vækst forventer vi at være omkring 5 procent.

På trods af, at Novos basalinsulin i første kvartal kunne øge sine markedsandele i USA med 3 procentpoint (målt i volumen), så var salget nede med 10 procent i konstante valutaer på grund af heftig priskonkurrence fra det biosimilære Lantus.

Vi regner med at 2018 vil forblive et svært år, da patienterne i det offentlige amerikanske sundhedsprogram, Medicare, fortsat vil blive tiltrukket af Lantus, mens prispresset fortsætter. Det hjælper dog, at Tresiba har fået opdateret sin indlægsseddel med flere af midlets fordele over Lantus (lavere forekomst af alvorligt lavt blodsukker), og vi regner med at det vil hjælpe Novo med at øge salget fra et lavere udgangspunkt i 2018.

GLP-1 driver værket
Vi mener sagtens at Novos GLP-1 forretning kan vokse med tocifrede vækstrater frem mod 2021, selvom generiske versioner af Novos Victoza kan trække ned i væksten i 2022, medmindre konverteringen til den orale behandling allerede er godt på vej til denne tid.

For Novos orale semaglutid forventes der en ansøgning om myndighedernes godkendelse i 2019, og vi forventer at lanceringen starter i 2020. Det burde give Novo mindst et helt år, før den generiske konkurrence til Victoza kommer på banen. I mellemtiden burde det en-gang-ugentlige Ozempic også hjælpe med at skabe efterspørgsel efter GLP-1 behandlinger, og Victozas lancering i Kina (refusion af behandlingen blev opnået sidste efterår) burde også drive væksten.

Novo kommenterer ikke længere på den potentielle prisramme for deres orale semaglutid. Tidligere kommentarer antydede, at det kunne få GLP-1 lignende priser, hvilket ville være en betydelig merpris sammenlignet med andre orale diabetesbehandlinger. Vi regner dog med, at stærke data senere i dette kvartal kan positionere Novo til at retfærdiggøre dette prisniveau - især hvis midlets overlegenhed kun opnåes ved større doser (der dermed også er dyrere at producere).

Ny lovgivning i USA presser medicinalselskaberne
Novo regner med at få modvind på 1-2 procent i salget i 2019 som følge af ny amerikansk lovgivning, der kræver at medicinalvirksomhederne dækker en større del af priserne i sundhedsprogrammet, Medicare Part D. Det stemmer overens med vores egen analyse, der estimerer, at Novos resultat i 2019 vil blive påvirket negativt med 0,9 procent som følge af den ændrede lovgivning.

 

Bulls siger:

  • Den voksende forekomst af fedme burde øge insulin-volumenerne med omkring 5 procent årligt over de næste år.
  • Med en lovende pipeline af GLP-1 produkter, inklusiv nyligt godkendte Ozempic, er Novo velpositioneret til at beskytte sine formidable markedsandele i insulin på lang sigt.
  • Novos GLP-1 Ozempic studeres også til lever-syge (NASH) og fedme, og Novo kan opnå en stærk position på disse fremspirende markeder, hvis data forbliver positive.

Bears siger

  • Novos forsinkelser af Tresiba på det amerikanske marked har været omkostningsfulde, da midlet blev lanceret på et meget konkurrencepræget marked med Sanofis Lantus og Toujeo såvel som Eli Lillys kopi-version af Lantus (Basaglar).
  • Omdannelsen af patienter til nyere insuliner giver ikke samme prispræmie som tidligere, og biosimilære Lantus har påvirket priserne negativt for Novo i USA i 2017.
  • Novos Victoza har været en stærk vækstdriver, men eksklusionen fra den magtfulde indkøbsorganisation Express Scripts lister i 2014 og indførelsen af andre potente GLP-1 analoger førte til en reduceret markedsandel.


Alle estimater og vurderinger er per 2. maj 2018 af Karen Andersen, CFA, Morningstar Equity Analyst.

Karen Andersen har ingen positioner i de nævnte værdipapirer. 

---

© Morningstar 2018. Alle rettigheder reserveret. Medmindre andet er angivet i en særskilt aftale, må denne rapport kun anvendes i det land, hvor den oprindelige distributør er fra. De i rapporten indeholdte informationer, data, analyser og meninger udgør ikke investeringsvejledning; de er udelukkende beregnet til informative formål og er derfor ikke et tilbud om køb eller salg af værdipapirer, ligesom der heller ikke garanteres for deres korrekthed, fuldstændighed eller nøjagtighed. De meninger, der her gives udtryk for, er formidlet på datoen herfor og kan ændres uden yderligere varsel. Med undtagelse af hvor andet kræves af lovgivning, hæfter Morningstar ikke for nogen beslutninger i forhold til handel, erstatning eller andre tab, der kan tilskrives eller er relateret til oplysninger, data, analyser eller anskuelser eller deres brug. De heri indeholdte oplysninger tilhører Morningstar og må ikke gengives, hverken helt eller delvist, eller bruges på nogen måde uden Morningstars forudgående, skriftlige samtykke. Investeringsanalyserne udarbejdes og udsendes af datterselskaber til Morningstar, Inc., herunder men ikke begrænset til Morningstar Research Services.

Papirer nævnt i artikel

Navn på papirPrisÆndring (%)Morningstar Rating
Eli Lilly and Co122,48 USD1,43
Novo Nordisk A/S B332,50 DKK0,00
Roche Holding AG271,20 CHF0,44-
Roche Holding AG ADR34,02 USD0,80
Sanofi SA ADR42,55 USD2,38

Om forfatteren

Karen Andersen, CFA  Karen Andersen, CFA, is a senior stock analyst with Morningstar.