DSV: fair value øges til 403 kroner

Vi øger vores estimat af DSV-aktiens fair value til 403 kroner per aktie fra 378 kroner.  Selvom estimatet udgør en væsentlig discount i forhold til den aktuelle markedspris, mener vi, at det afspejler et mere realistisk syn på, hvad selskabet kan håbe at opnå i form af omsætningsvækst og højere driftsmarginer i de kommende år.

DSV equity screener

Af Michael Field, CFA, Morningstar Aktieanalytiker.

Narrow-moat DSV leverede stærke helårsresultater for 2017 hjulpet godt på vej af solid vækst på markederne for luft- og søtransport og fordelene af det fuldt integrerede UTi worldwide.

Omsætningen voksede med over 10 procent sammenlignet med sidste år, mens driftsmarginerne som forventet steg fra 5,1 til 6,5 procent. Vi regner med at se en organisk vækst på omkring 5 procent årligt i vores budgetperiode. Væksten er på niveau med den overordnede BNP-vækst men tager også højde for, at DSV snupper markedsandele fra de små og mindre sofistikerede spillere på det fragmenterede speditørmarked.

DSV slår konkurrenterne på driften
DSV er en af de mest effektive operatører i logistik- og transportindustrien, og det blev bekræftet af den næsten kliniske transformation af det nyligt opkøbte UTi Worldwide . en forretning som mange investorer havde mistet alt håb til. Vi er mest imponerede af selskabets evne til at øge driftsmarginen til 6,5 procent i 2017, hvilket er højere end niveau på 6 procent, der blev opnået i 2015 (før opkøbet af UTi udvandede driftsresultaterne).

DSV's evne til at  krydssælge ekstra serviceydelser såsom lastkonsolidering/dekonsolidering og toldklarering har tilladt selskabet at bevæge sig opad i værdikæden og drage fordel af tilsvarende højere indtjening for hver krones salg. Det gør samtidig DSV i stand til at differentiere sig fra små og mindre egnede konkurrenter, der alene fokuserer på de helt basale fragtydelser. 

DSV imponerer, men aktien er dyr
Selvom vi med god grund er imponerede over DSV's præstationer, især over de sidste få år, er vi meget opmærksomme på markedets forventninger, som vi mener tager bestik af en perfekt eksekvering af "det næste UTi". Derfor mener vi, at aktien i dag er overvurderet og mener først den kan blive attraktiv i tilfælde af en større korrektion i markedet.

Alle estimater og vurderinger er per 14 februar 2018 af Michael Field, CFA, Morningstar Equity Analyst.

Michael Field har ingen positioner i de nævnte værdipapirer. 

---

© Morningstar 2018. Alle rettigheder reserveret. Medmindre andet er angivet i en særskilt aftale, må denne rapport kun anvendes i det land, hvor den oprindelige distributør er fra. De i rapporten indeholdte informationer, data, analyser og meninger udgør ikke investeringsvejledning; de er udelukkende beregnet til informative formål og er derfor ikke et tilbud om køb eller salg af værdipapirer, ligesom der heller ikke garanteres for deres korrekthed, fuldstændighed eller nøjagtighed. De meninger, der her gives udtryk for, er formidlet på datoen herfor og kan ændres uden yderligere varsel. Med undtagelse af hvor andet kræves af lovgivning, hæfter Morningstar ikke for nogen beslutninger i forhold til handel, erstatning eller andre tab, der kan tilskrives eller er relateret til oplysninger, data, analyser eller anskuelser eller deres brug. De heri indeholdte oplysninger tilhører Morningstar og må ikke gengives, hverken helt eller delvist, eller bruges på nogen måde uden Morningstars forudgående, skriftlige samtykke. Investeringsanalyserne udarbejdes og udsendes af datterselskaber til Morningstar, Inc., herunder men ikke begrænset til Morningstar Research Services.

Papirer nævnt i artikel

Navn på papirPrisÆndring (%)Morningstar Rating
C.H. Robinson Worldwide Inc84,65 USD-0,21
DSV A/S491,90 DKK-1,70
Expeditors International of Washington Inc70,48 USD-0,47
Kuehne + Nagel International AG132,75 USD0,08-
Kuehne + Nagel International AG131,80 CHF-0,45

Om forfatteren

Morningstar Equity Analysts  Morningstar stock and fund analysts cover 2,000 mutual funds, 2,100 equities, and 300 exchange-traded funds.