Vi er stadig fans af Coloplasts innovation og langsigtede konkurrencefordele

Coloplast-aktiens fair værdi øges til 560 kroner, og vi ser optimistisk på innovationsevnen inden for stomi og kontinenspleje. Det er centralt for casen, at stomi-segmentet vokser med støtte fra emerging markets, mens inkontinens-produkterne står imod den nye konkurrence.

Af Debbie S. Wang, Morningstar Aktieanalytiker.

Vækst-casen drives af krydssalg og ekspansion til nye markeder
Danske Coloplast er førende inden for pleje af stomi og inkontinens på globalt plan. Selskabet har også spredt sig til det koncentrerede marked for urologi (urinveje) og det fragmenterede sårplejemarked, men Coloplast er stadig en perifær spiller her.

Hos Morningstar mener vi, at Coloplast har gravet sig en narrow moat takket være konsistent innovation i stomi og kontinenspleje, som har ledt til en dominerende position i Europa. 

Siden 2008 har Coloplast trimmet sin omkostningsstruktur på beundringsværdig manér og fokuseret på profitabel vækst. Efter at have flyttet størstedelen af produktionen til Ungarn og Kina, høster Coloplast nu frugterne af en bruttomargin, der slår rivalen ConvaTecs med 16 procentpoint. Nu sætter Coloplast fokus på at styrke væksten ved at gå ind på nye geografiske markeder og udnytte muligheder for krydssalg af sine produkter.

Vi ser gode vækstudsigter i Coloplasts segment for urinvejslidelser, da der er attraktive muligheder for krydssalg ved at introducere bækkenslynger, produkter til styring af nyresten og oppustelige implantater til det mandlige kønsorgan. På området kan Coloplast stadig trænge længere ind på det europæiske marked. Coloplast er stadig en perifær spiller på markedet for urinvejslidelser (estimeret global markedsandel på 5 – 10 pct.) sammenlignet med giganter som Boston Scientific og Johnson & Johnson. Vi mener dog, at Coloplasts store aftryk på det europæiske marked for stomi og kontinens kan give et boost til ekspansionen på urinvejsområdet i Europa.

Sårpleje er et ømt område for Coloplast
Vi er mindre optimistiske omkring Coloplasts sårpleje, hvor det vrimler med lanceringer af konkurrerende produkter. Endnu vigtigere er det dog, at selskabets begrænsede portefølje – primært skumbandager – er i den lave teknologiske ende af spektret, hvorfor Coloplast er mere sårbar, i takt med at den avancerede sårpleje går mod vakuum terapi og hydrofiber-produkter.

Endvidere sælges størstedelen af sårpleje produkter til udbydere (kontra direkte til patienterne selv), hvilket medfører større prispres fra indkøbsorganisationer og regeringers budprocesser.

Aktiernes fair værdi øges til 560 kroner
Vi har øget vores estimat af Coloplast-aktiernes fair værdi til 560 kroner fra tidligere 548 kroner. Set i lyset af de seneste investeringer i selskabets produktportefølje, ekspansion i udviklende lande, finansiering af forskning og udvikling og lavere produktionsomkostninger er vi stadig optimistiske omkring den langsigtede vækst på bundlinjen, som Coloplast bør kunne levere.

Vi regner med, at Coloplasts stomi og urinvejssegmenter vil tage markedsandele med henholdsvis 6,5 og 6,2 procent vækst årligt i de næste fem år frem, mens  selskabet ruller nye produkter ud, intensiverer sit fokus på krydssalg og infiltrerer emerging markets. Indkøbsorganisationernes politikker bør dog også fortsætte med at være stabile i vækstscenariet. 

vi mener dog, at Coloplasts inkontinens-forretning vil se beskeden vækst på 4,5 procent årligt i samme periode, i takt med at nye produkter fra konkurrenterne dukker op. 

På sårpleje-området forventer vi, at Coloplast vil fortsætte i et lidt langsommere vækst-tempo, i takt med at markedet og de mere avancerede konkurrenter fortsat bevæger sig mod mere high-tech løsninger.

Det kan oversættes til en gennemsnitlig årlig vækst i omsætningen på 6 procent i de næste 5 år. De afgørende faktorer er, hvor hurtigt Coloplasts centrale stomi-forretning vokser - hjulpet på vej af emerging markets, og hvor standhaftige Coloplasts produkter i inkontinens er overfor ny konkurrence. 

Bulls siger

  • Som følge af en aldrende befolkning i udviklede lande stiger forekomsten af tyk- og endetarmsrelaterede sygdomme. Uafhængig af alder er forekomsten af inflammatoriske tarmsygdomme også stigende.
  • Voksende indkomster kombineret med sundhedsreformer gør emerging markets til et attraktivt mål for Coloplast.
  • USA er fortsat en af de største markeder for stomi-pleje og kontinens, og Coloplast har før styrket sit fodfæste i denne geografi.
     

Bears siger

  • Komplikationer med transvaginalnet har kastet en skygge over hele kategorien, hvilket inkluderer Coloplasts vaginale slynger til inkontinens.
  • Coloplasts portefølje til sårpleje er relativt begrænset - især sammenlignet med produktpaletten fra Smith & Nephew og ConvaTec, som omfatter high-tech løsninger såsom undertryksbehandling, sår-gel og hydrofiber-bandage.
  • Optagelsen af stomi- og kontinensprodukter er yderst følsom over for forsikringsselskabernes refusionspolitikker. Hvis refusionerne bliver mindre gavmilde, kan det ramme Coloplast hårdt.

 

Alle estimater og vurderinger er per 24. januar.

Debbie S. Wang har ikke positioner i de nævnte værdipapirer.

---
© Morningstar 2018. Alle rettigheder reserveret. Medmindre andet er angivet i en særskilt aftale, må denne rapport kun anvendes i det land, hvor den oprindelige distributør er fra. De i rapporten indeholdte informationer, data, analyser og meninger udgør ikke investeringsvejledning; de er udelukkende beregnet til informative formål og er derfor ikke et tilbud om køb eller salg af værdipapirer, ligesom der heller ikke garanteres for deres korrekthed, fuldstændighed eller nøjagtighed. De meninger, der her gives udtryk for, er formidlet på datoen herfor og kan ændres uden yderligere varsel. Med undtagelse af hvor andet kræves af lovgivning, hæfter Morningstar ikke for nogen beslutninger i forhold til handel, erstatning eller andre tab, der kan tilskrives eller er relateret til oplysninger, data, analyser eller anskuelser eller deres brug. De heri indeholdte oplysninger tilhører Morningstar og må ikke gengives, hverken helt eller delvist, eller bruges på nogen måde uden Morningstars forudgående, skriftlige samtykke. Investeringsanalyserne udarbejdes og udsendes af datterselskaber til Morningstar, Inc., herunder men ikke begrænset til Morningstar Research Services.

Papirer nævnt i artikel
Navn på papirPrisÆndring (%)Morningstar Rating
Coloplast A/S B668,40 DKK-0,24
ConvaTec Group PLC2,61 USD-15,27-
ConvaTec Group PLC208,83 GBX-0,93
Smith & Nephew PLC1.355,48 GBX-0,62
Om forfatteren

Morningstar Equity Analysts  Morningstar stock and fund analysts cover 2,000 mutual funds, 2,100 equities, and 300 exchange-traded funds.