Morningstars Aktieudsigt 2018

Aktie-rally giver hungersnød efter attraktive investeringsmuligheder, men selvom de undervurderede aktier er svære at finde på markedet i dag, er det stadig muligt at se værdi - hvis man kigger godt efter.

  • Morningstars globale markedsindeks steg med 23 procent sidste år.
  • Det market-cap-vægtede pris/fair value estimat for Morningstars dækkede aktieunivers er steget til 1,06.
  • Kommunikationsservice er igen den mest undervurderede sektor med pris/fair value på 0,93.
  • Råvareaktierne er fortsat de mest overvurderede med pris/fair value på 1,39.


Vi ønsker jer alle en varm velkomst til 2018. Vores ”outlooks” er generelt noget af vores mest populære research. Vi må dog understrege, at det i stedet for at være kække kortsigtede forudsigelser, bør ses som en tankevækkende gengivelse af vores langsigtede tankegang, når den er bedst.

På trods af at kommunikationsservice stikker ud som den mest undervurderede sektor, har vi ingen 5-stjernede aktier på området, og faktisk er der kun 12 selskaber i sektoren, der kan bryste sig af at have 4 stjerner.

Det taler for den overordnede mangel på attraktive investeringsmuligheder i dag. Med det sagt, er Wells Fargo (WFC) dog én af de aktier, hvor vi ser værdi, på trods af at vi ikke ser finanssektoren som værende særligt undervurderet. Faktisk er sektorens pris/fair value på 1,04. Vores analytikere argumenterer dog for, at markedet overser den overlegne kvalitet af kundernes bankindskud hos Wells Fargo og bankens evne til fortsat at skabe en høj forrentning af sine aktiver.

Af Elizabeth Collins, Director of Equity Research, 27. december 2017.
Elizabeth Collins, CFA, har ingen positioner i de ovennævnte værdipapirer.

Er aktiemarkedet blevet for dyrt? Og hvis det er, med hvor meget?
Vi ser først og fremmest på det afkast som en investor med rimelighed kan forvente (over 10 år efter inflation) givet markedskursernes niveau, og udviklingen af disse forventninger over tid. Herunder ligger et fokus på det langsigtede cash flow, der genereres af et aktiv – blandt andet udbytter, profitmarginer, kursudsving og forventninger om langsigtet vækst efter inflation. Den nedenstående graf har ultimativt til hensigt at illustrere forskellen mellem de nuværende priser og den underliggende værdi, hvormed ’dyre’ aktiver har et lavt forventet afkast mens ’billige’ aktiver har et højt forventet afkast.

Tabel 1: Aktiemarkedernes implicitte 10-årige forventede afkast i reale termer (årligt afkast i %).

Market Expected Return

Ud fra en helhedsbetragtning observeres nogle få klare budskaber fra ovenstående. For det første er mulighederne blevet betydeligt mindre tiltalende sammenlignet med for to år siden. Dette er typisk for et bull-marked, hvor investorernes entusiasme ”løfter alle både” og i takt skubber vores forventede afkast nedad.

Samtidig bør det dog bemærkes, at man ud fra vores illustration også kan se, hvilke regioner der er relativt mere eller mindre attraktive end andre. For eksempel har Storbritannien i nyere tid været mere attraktivt i relativ forstand, mens USA ser mere og mere klemt ud og nu har en negativ afkastforventning (husk, at det er afkastet efter inflationen er fratrukket).

På det amerikanske marked er healthcare-aktierne dog en undtagelse, hvori vi ser moderate muligheder, eftersom sektoren har underpræsteret på grund af usikkerheden om regulering og prispres.

I Europa ser vi derimod moderat værdi inden for energi, finans og telekommunikation.

Af Dan Kemp, Chief Investment Officer og Tanguy De Lauzon, Head of Asset Allocation.

Her kan du læse, hvordan vi vurderer sektoren for cyklisk forbrug ved indgangen af 2018.

Følg med i Morningstars Market Fair Value her.

---

 

© Morningstar 2018. Alle rettigheder reserveret. Medmindre andet er angivet i en særskilt aftale, må denne rapport kun anvendes i det land, hvor den oprindelige distributør er fra. De i rapporten indeholdte informationer, data, analyser og meninger udgør ikke investeringsvejledning; de er udelukkende beregnet til informative formål og er derfor ikke et tilbud om køb eller salg af værdipapirer, ligesom der heller ikke garanteres for deres korrekthed, fuldstændighed eller nøjagtighed. De meninger, der her gives udtryk for, er formidlet på datoen herfor og kan ændres uden yderligere varsel. Med undtagelse af hvor andet kræves af lovgivning, hæfter Morningstar ikke for nogen beslutninger i forhold til handel, erstatning eller andre tab, der kan tilskrives eller er relateret til oplysninger, data, analyser eller anskuelser eller deres brug. De heri indeholdte oplysninger tilhører Morningstar og må ikke gengives, hverken helt eller delvist, eller bruges på nogen måde uden Morningstars forudgående, skriftlige samtykke. Investeringsanalyserne udarbejdes og udsendes af datterselskaber til Morningstar, Inc., herunder men ikke begrænset til Morningstar Research Services

Papirer nævnt i artikel
Navn på papirPrisÆndring (%)Morningstar Rating
Wells Fargo & Co51,65 USD-2,34
Om forfatteren

Morningstar Analysts   -