Råvarer: Sidelæns handel uden væsentlige prisudsving

Råvaremarkedet handler i det store og hele sidelæns onsdag morgen, mens olielagerrapporter og rentemødet i den amerikanske centralbank imødeses. 

Tirsdag aftens lagerrapport fra American Petroleum Institute viste et fald i råolielagrene på 5,5 mio. tønder i sidste uge, hvor økonomerne havde ventet et fald på 3,4 mio. tønder.

Men samtidig steg lagrene af benzin 9,2 mio. tønder, hvor der var ventet en stigning på 1,7 mio. tønder, mens lagrene af destillater steg 4,3 mio. tønder mod en ventet forøgelse på 1,0 mio. tønder.

Læs mere her