PFA Invest topper ranglisten over ratede danske investeringsforeninger

Kvaliteten i danske investeringsfonde er generelt høj, men nogle er alligevel bedre end andre. PFA Invest er helt i front.

Stort set alle investeringsfonde med mindst tre års historik på bagen rates af Morningstar. De bedste rates med fem Morningstar stjerner, mens de dårligste må nøjes med bare én. Tre stjerner gives til fonde med middelmådige resultater, mens to og fire stjerner er udtryk for præstationer henholdsvis under og over middel uden dog at være helt i top eller bund.

Af ratede fonde får 35 pct. af dem tre stjerner, men kun 10 pct. opnår enten fem eller én stjerne. Der skal med andre ord ekstra meget til for at havne i yderpunkterne, som er udtryk for særdeles gode eller dårlige præstationer. Ratingen er baseret på historiske præstationer og fortæller som sådan intet om fondenes fremadrettede formåen. Der er ingen garanti for at fem stjernede fonde også præsterer godt fremover. Der kan ske udskiftning i investeringsteamet eller ændringer i omkostningsstrukturen, som gør det sværere for teamet at opnå samme resultater fremadrettet.

Tilsvarende kan fonde med dårlige resultater iværksætte tiltag med henblik på at forbedre sig. Det kan være nye folk til investeringsafdelingen, mindre justeringer i strategien eller mere konkurrencedygtige omkostninger o. lign. Det forbedrer måske præstationerne og dermed kan ratingen fremadrettet være en helt anden om nogle år end den er i dag.

Morningstar kategorierne er omdrejningspunktet for ratingen. Ved hjælp af kategorierne grupperes fonde med samme investeringsfokus, fx danske aktier, europæiske small cap aktier, korte danske obligationer osv. Kategorierne bliver dermed grupper af fonde med sammenlignelige karakteristika og reelle valgbare investeringsalternativer for investorerne til en given fond. Ratingen bliver således udtryk for hvordan fonde klarer sig relativt til andre fonde med samme karakteristika. Investeringsfonde fra Danmark rates op mod fonde fra andre europæiske lande i fondenes respektive Morningstar kategorier.

Eksempelvis er Fundamental Invest Stock Pick ratet med fem stjerner og med fokus på danske aktier. Dens historiske præstationer er i top 10 pct. sammenlignet med andre fonde, som også investerer i danske aktier, og er derfor tildelt de maksimale fem stjerner. Om resultaterne er gode eller dårlige i forhold til andre fonde med andre investeringsstrategier, fx obligationer eller amerikanske vækstaktier, gør ingen forskel.

Mange ratede fonde

Antallet af ratede fonde er stort og vokser løbende. Fra danske investeringsforeninger er tæt ved 600 fonde ratet og for hele Europa er det mere end 50.000. De mange fonde fordeler sig på knap 250 Morningstar kategorier, så udover mange fonde er der også et omfattende udvalg af forskellige investeringsstrategier.

Det ligevægtede rating-snit på tværs af alle europæiske fonde er tæt på 3,0, men for fonde fra danske investeringsforeninger er rating-snittet over en bred kam 3,41 stjerner. Det betyder, at kvaliteten i danske fonde generelt er over niveauet for Europa. Generelt er kvaliteten på den hjemlige palette af investeringsfonde højest for balancerede fonde (4,17 stjerner), dernæst aktiefonde med 3,48 stjerner og endelig obligationsfonde med et rating-snit på 3,1 stjerner.

Tages der højde for formuefordelingen blandt ratede fonde er rating-snittet endnu højere. Helt præcist 3,62 stjerner (kan sammenholdes med det ligevægtede snit på 3,41). Investorer i danske fonde har dermed investeret flere penge i bedre ratede fonde end i dem med lavere ratings.

Selvom der generelt er høj kvalitet i danske fonde er alle ikke lige skrappe og nogle er bedre end andre. PFA Invest er i øjeblikket den bedst ratede danske investeringsforening med et ligevægtet rating-snit på  4,5 stjerner og tages der højde for formuefordelingen stiger snittet til 4,86 stjerner. Ingen andre investeringsforeninger kan matche de to rating-snit. Rangeringen af alle danske investeringsforeninger er vist i tabellen her på siden. 

Om forfatteren

Nikolaj Holdt Mikkelsen, CFA

Nikolaj Holdt Mikkelsen, CFA  

Chefanalytiker i Morningstar Danmark