Stor variation i A.P. Møller Mærsks scenarier

I kølvandet på vores opjustering af fair value til 11.400 kr. har vi opstillet to supplerende scenarier for at illustrere, hvordan usikkerheden om Mærsk's fremtidige resultater kan lede til en downside på 30 pct. eller en upside på knap 50 pct. over fair value-estimatet. 

A. P. Møller Mærsk A/S MAERSK B|DK

Fair Value: 11,400.00 DKK (før 9,200 DKK)

Usikkerhed: Høj

Morningstar Rating: 3

Aktuel Kurs: 12,350.00 DKK

Pris/Fair Value: 1.08

Markedsværdi (mia.): 248.64 DKK

Economic Moat: None

Alle estimater, kurser og vurderinger er pr. 19. maj 2017 af Michael Field, CFA, Morningstar Equity Analyst.

Afhængighed af den cykliske udvikling giver stor varians i Bull- og Bear-scenariet
Mærsks container shipping og energi-aktiviteter opererer i stærkt cykliske industrier. Når efterspørgslen på containere afspores under perioder med global økonomisk svaghed, bliver rentabiliteten presset af lavere udnyttelse af aktiverne og en betydelig andel af faste omkostninger. På trods af forbedringer i den globale handel er overkapacitet i industrien forblevet en klods om benet, og de betydelige krav til at Mærsk geninvesterer i sine aktiver har historisk tynget ned i selskabets evne til at skabe frie cash flows. Disse faktorer ligger til grund for en høj spredning og dermed usikkerhed i vores Base-, Bull- og Bear-scenarie.

Vi har betragtet flere supplerende scenarier i vores værdiansættelsesmodel for at stress-teste vores base-case forventninger. Vi har antaget samme skatteprocent, antal aktier og kapital på tværs af alle tre scenarier.

Vores Bear-case antager at genopretningen af Mærsk tager længere tid, og strukturelle ændringer i markedet er ensbetydende med en stabilisering af marginerne under de historiske niveauer. I Maersk Line ser vi langsomt stigende fragtrater, der forbliver under enhedsomkostningerne frem til 2019, med volumen vækst der forbliver omkring 2,5 pct. indtil slutningen af forecast-perioden. I APM Terminals antager vi en negativ omsætningsvækst indtil 2019, mens driftsmarginerne sætter sig omkring 13,5 pct - signifikant under de niveauer der blev opnået før 2015. Under dette Bear-scenarie falder fair værdi til DKK 7.800 per aktie - mere end 30 pct. under vores forventede scenarie. 

Vores Bull-case scenarie antager at den globale vækst forbedres hurtigere end ventet. For Maersk Line illustreres dette ved at shippingraterne stiger støt fra 2017 kombineret med vækst i volumenerne mellem 4,5 pct. og 5 pct. fra 2017 og frem. I APM Terminals forudsætter vores optimistiske scenarie at den negative vækst fra 2015 og 2016 ikke gentages i 2017; derimod ses en marginal vækst på 1,5 pct., der forbedres jævnt mod et niveau på 5,5 pct. i 2026. Under dette scenarie forbedres driftsmarginerne fra 9,3 pct. i 2017 til 12,3 pct. ved udgangen af forecast-perioden. Under disse forhold vil værdien af Mærsk-aktien øges til DKK 15.000 - næsten 50 pct. højere end vores forventede fair value estimat.

Herunder kan du danne dig et overblik over argumenterne for og imod at investere i A.P. Møller Mærsk

Bulls Say

Maersk Line er stadig en af de mest profitable rederier; siden 2011 har selskabet brystet sig af en driftsmargin der i gennemsnit ligger 5 pct. højere end konkurrenternes.

Store bestræbelser på omkostningsbesparelser - inklusiv en betydelig reduktion af medarbejderstaben - burde støtte op om en slankere forretningsmodel.

Betydelige frasalg af ikke-kerneaktiver som Danske Bank og Supermarked har ledt til en mere fokuseret enhed.

Bears Say

Lunken økonomisk vækst og svage råvarepriser kan betyde lavere volumener i en forlænget periode for APM Terminals.

Lavere priser på råolie vil sandsynligvis fortsat tynge Maersk Oil betydeligt og samtidig udgøre et problem for andre divisioner som Maersk Drilling.

Maersk Line opererer i et meget cyklisk og modent marked, der er kapitalintensivt og præges af intens priskonkurrence.

---

© Morningstar 2017. All Rights Reserved. Unless otherwise provided in a separate agreement, you may use this report only in the country in which its original distributor is based. The information, data, analyses and opinions presented herein do not constitute investment advice; are provided solely for informational purposes and therefore are not an offer to buy or sell a security; and are not warranted to be correct, complete or accurate. The opinions expressed are as of the date written and are subject to change without notice. Except as otherwise required by law, Morningstar shall not be responsible for any trading decisions, damages or other losses resulting from, or related to, the information, data, analyses or opinions or their use. The information contained herein is the proprietary property of Morningstar and may not be reproduced, in whole or in part, or used in any manner, without the prior written consent of Morningstar. Investment research is produced and issued by subsidiaries of Morningstar, Inc. including, but not limited to, Morningstar Research Services LLC, registered with and governed by the U.S. Securities and Exchange Commission.

Papirer nævnt i artikel

Navn på papirPrisÆndring (%)Morningstar Rating
A. P. Moller Maersk A/S A8.335,00 DKK-1,24-
A. P. Moller Maersk A/S B8.888,00 DKK-1,20

Om forfatteren

Morningstar Equity Analysts  Morningstar stock and fund analysts cover 2,000 mutual funds, 2,100 equities, and 300 exchange-traded funds.