Carlsbergs Bull- og Bear-scenarie

Selvom vores forventede fair value-estimat for Carlsberg-aktien er 665 kr., har vi også opsat to alternative scenarier for at illustrere det værdimæssige spænd, der udformes afhængig af selskabets fremtidige præstationer.

Carlsberg A/S CARL B|DK

Fair Value: 665.00 DKK

Morningstar Rating: 3

Aktuel Kurs: 686.00 DKK

Pris/Fair Value: 1.03

Markedsværdi (mia.): 104.98 DKK

Economic Moat: None

Alle estimater, kurser og vurderinger er pr. 4. maj 2017 af Philip Gorham, CFA, FRM, Morningstar Equity Analyst.

Bull- og Bear-scenariet kan give fair value på henholdsvis 888 kr. og 555 kr. 
Organisk vækst og marginforbedringer er grundlaget for vores fair value estimat på Carlsberg, og det er disse estimater som vi strækker i scenarieanalysen. I vores positive Bull-scenarie forecaster vi langt mere aggresive omkostningsbesparelser og bedre-end-ventet organisk vækst på mellemlang sigt, hvilket leder til fair value på 888 kr. pr. aktie. 

I vores Bear-scenarie vil flad og under-gennemsnitlig organisk vækst hindre selskabets bestræbelser på at øge sine marginer, der vil forblive på linje med de historiske. Under disse omstændigheder værdiansættes de ordinære aktier til DKK 555. Det giver os et lidt bredere spektrum af udfald relativt til de andre large-cap bryggerier, og vi vurderer at der er en middel usikkerhed forbundet med udfaldet af Carlsbergs fair value. 

I Bull-scenariet antager vi, at det europæiske marked kommer sig temmelig stærkt ovenpå den nylige svaghed, hvor salgsvæksten topper ved 6,5 pct. organisk næste år, før den aftager til en vækst på 5% på mellemlang sigt. Dette er over vores forventninger for industrien og indebærer overtagelse af markedsandele og robuste priser. Dette vil være passende antagelser, hvis vi undervurderer pris-forhandlingsstyrken af Carlsbergs brands. Vi estimerer at Carlsberg kan opnå en overskudsgrad på 17 pct. på mellemlang sigt, hvilket indebærer en forbedring på 450 basispoint over marginen i 2016. Dette er efter vores mening muligt men ikke sandsynligt, da dette er tæt på den 18 pct. overskudsgrad, som vi antager at Unilever vil opnå over samme tidsperiode. Unilever tager en meget mere aggresiv tilgang til omkostningsreduceringer end Carlsberg gør lige nu, og at opnå marginer på 17 pct. vil formentlig kræve et større fokus på omkostningsstyring. 

I vores Bear-scenarie antager vi at den organiske vækst aldrig overstiger 3 pct. gennem vores forecast-periode på grund af svage priser og fortsat tab af markedsandele. Fraværet af operationel gearing (forholdet af faste omkostninger over for de variable) - kombineret enten med ringe omkostningsbesparelser eller stigende kundeakkvisitionsomkostninger - leder til meget små margin-forbedringer på mellemlang sigt. Vores Bear-scenaries antagelser til marginen på mellemlang sigt på 12,3 pct. er kun 30 basispoint over marginen i 2016 og nærmer sig den høje ende af de historiske marginer.

Herunder ses vores forventninger i basis-scenariet til væksten og marginerne for Carlsberg og de to konkurrenter; Anheuser-Busch InBev og Heineken. 

 

Carlsberg comparable analysis

---

© Morningstar 2017. All Rights Reserved. Unless otherwise provided in a separate agreement, you may use this report only in the country in which its original distributor is based. The information, data, analyses and opinions presented herein do not constitute investment advice; are provided solely for informational purposes and therefore are not an offer to buy or sell a security; and are not warranted to be correct, complete or accurate. The opinions expressed are as of the date written and are subject to change without notice. Except as otherwise required by law, Morningstar shall not be responsible for any trading decisions, damages or other losses resulting from, or related to, the information, data, analyses or opinions or their use. The information contained herein is the proprietary property of Morningstar and may not be reproduced, in whole or in part, or used in any manner, without the prior written consent of Morningstar. Investment research is produced and issued by subsidiaries of Morningstar, Inc. including, but not limited to, Morningstar Research Services LLC, registered with and governed by the U.S. Securities and Exchange Commission.

Papirer nævnt i artikel
Navn på papirPrisÆndring (%)Morningstar Rating
Carlsberg A/S B763,60 DKK-1,16
Om forfatteren

Morningstar Equity Analysts  Morningstar stock and fund analysts cover 2,000 mutual funds, 2,100 equities, and 300 exchange-traded funds.