Danske Bank: Vi øger fair value efter Q1 2017

Efter både et pænt års- og kvartalsregnskab opjusteres vores fair value estimat markant til 257 kr. per aktie. Danske Bank vurderes fortsat med en narrow moat og 3 stjerner.

Danske Bank A/S Danske|DK

Fair Value: 257.00 DKK

Morningstar Rating: 3

Aktuel Kurs: 249.20

P/FV: 0.97

Markedsværdi (mia.): 232.90 DKK

Economic Moat: Narrow

Alle estimater, kurser og vurderinger er pr. 28. april 2017.

Danske Bank bogførte et nettoresultat på DKK 5,5 mia. i første kvartal 2017 mod DKK 4,9 mia. for et år siden og dragede fordel af engangseffekterne fra salget af ejendomme. Den samlede omsætning stod på DKK 12,6 mia., hvilket var 10 pct. over første kvartal i 2016 med stigninger fra de fleste forretningsområder - især handelsindtægter og gebyrer voksede. De samlede nettorenteindtægter var i alt DKK 5,7 mia. med en stigning på 9 pct. over året, der blev drevet af øgede volumener af udlån.

Efter hvad vi ser som en anstændig operationel præstation, har vi opjusteret vores fair value estimat til 257 kr. fra tidligere 199 kr., hvilket afspejler ledelsens forventninger til indtjeningen. Vi fastholder vores narrow-moat vurdering af den danske bank. 

De samlede handelsindtægter er steget med hele 69 pct. sammenlignet med første kvartal 2016 takket være kundernes solide niveau af handelsaktivitet, der bl.a. blev næret af den geopolitiske usikkerhed fra det franske valg. De operationelle omkostninger steg med 8 pct. over året med skyldtes primært lovgivningsmæssig tilpasning og fortsatte digitaliseringsinvesteringer.

Modgang i Irland er under udbedring og understøttes af omkostningsbesparelser
Efter årevis hvor banken har beskæftiget sig med efterdønningerne af sin ekspansion til Irland og de baltiske stater i 0'erne, er Danske Bank endelig begyndt at få trækkraft i sin indtjening gennem lavere kreditomkostninger og stærkere omkostningsstyring. 

Danskes dårligt timede ekspansion til Irland har været en væsentlig årsag til selskabets underpræstationer. For at addressere problemerne i den irske bank, opdelte Danske den i to segmenter - core og non-core. Core segmentet er basalt set den "gode" bankforretning med mere håndterbare kreditproblemer og en højere kvalitet af aktiver. Den non-core irske bank holder på de fleste af de problematiske aktiver for ikke at distrahere resten af banken.

Danske Banks plan om at frasælge den non-core irske portefølje forløber pænt. I takt med at det irske boligmarked sunder sig, har Danske haft succes med sine afhændingsplaner ved at sælge ejendomme under bedre markedsforhold, og de samlede non-core aktiver er reduceret til 18 mia. kr. i Q1 2017 fra 42 mia. kr. sent i 2014. 

På trods af ekspansionsforsøget er Danske fortsat tæt knyttet til Danmark, hvor banken genererer mere end 50 pct. af sine nettorenteindtægter. Andre nordiske markeder genererer yderligere 25 pct. af renteindtægterne. Langsommere vækst i det skandinaviske kernemarked og stresset aktivkvalitet i Danmark har hæmmet en hurtig genopretning af bankens lønsomhed. På lang sigt forventer vi at Danske Banks nordiske kernemarkeder vil lede selskabets resultater mod stærkere driftsmæssig rentabilitet.

Danske søger fortsat efter omkostningsbesparelser over hele banken ved at reducere personale og filialer. For 2017 regner vi med at banken vil reducere sine ikke-renteomkostninger til omkring 23 mia. kr. årligt - skarpt reduceret fra 2014's næsten 34 mia. kr.

---

© Morningstar 2017. All Rights Reserved. Unless otherwise provided in a separate agreement, you may use this report only in the country in which its original distributor is based. The information, data, analyses and opinions presented herein do not constitute investment advice; are provided solely for informational purposes and therefore are not an offer to buy or sell a security; and are not warranted to be correct, complete or accurate. The opinions expressed are as of the date written and are subject to change without notice. Except as otherwise required by law, Morningstar shall not be responsible for any trading decisions, damages or other losses resulting from, or related to, the information, data, analyses or opinions or their use. The information contained herein is the proprietary property of Morningstar and may not be reproduced, in whole or in part, or used in any manner, without the prior written consent of Morningstar. Investment research is produced and issued by subsidiaries of Morningstar, Inc. including, but not limited to, Morningstar Research Services LLC, registered with and governed by the U.S. Securities and Exchange Commission.

Papirer nævnt i artikel

Navn på papirPrisÆndring (%)Morningstar Rating
Danske Bank A/S121,55 DKK-1,98

Om forfatteren

Morningstar Equity Analysts  Morningstar stock and fund analysts cover 2,000 mutual funds, 2,100 equities, and 300 exchange-traded funds.