Vi vil revurdere fair value efter Nordeas første kvartal

Især handelsindtægter, gebyrer og provision har givet pænt udslag i bankens Q1 for 2017. Selvom Nordea i dag er mere end 25 pct. overvurderet efter vores estimater, vil vi i den nærmeste fremtid revidere vores fair value estimat.

Nordea Bank AB NDA|SEK

Fair Value Estimat: 84.00 SEK

Morningstar Rating: 2

Aktuel Kurs: 107.20 SEK

P/FV: 1.28

Economic Moat: Narrow

Alle estimater, kurser og vurderinger er pr. 27. april 2017 af Derya Guzel, Morningstar Equity Analyst.

Narrow-moat Nordea meddelte om en driftsindtjening på 2,5 mia. euro og nettoresultat på 1,1 mia. euro i sit første kvartal - en stigning på henholdsvis 7 pct. og 10 pct. over sidste års første kvartal. Springet i Nordeas omsætning blev primært drevet af en 12 pct. stigning i gebyrer og provision, en 2 pct. stigning af nettorenteindtægter og 13 pct. vækst i handelsindtægterne.

Den overordnede toplinjevækst er en sund forbedring sammenlignet med præstationen sidste år. Stigningen i gebyrindtægterne var bl.a. som følge af aktivforvaltning, hvor væksten i samlede aktiver under forvaltning overhaler væksten i samlede udlån.

Vi synes godt om Nordeas førstekvartalsresultater og mener at det indikerer en positiv trend for resten af året, så vi regner med at fastholde vores narrow moat rating. Vi vil dog revidere vores nuværende fair value estimat på 84 SEK til at reflektere resultaterne i første kvartal og tidsværdien af penge. 

Efter vores mening er positionen af Nordeas kapital og kvaliteten af deres aktiver forblevet intakt. På kapitalsiden er Tier 1-niveauet i den fælles egenkapital forbedret med 40 basispoint til 18,8 pct. takket være gode fremskridt i den interne kapitalgenerering. Som det står nu er Tier 1-niveauet 140 basispoint over de regulative krav. 

Kreditkvaliteten er stort set uforandret men faktisk forbedret noget sammenlignet med sidste år. Tab på udlån er blot 0,14 pct. (primært relateret til olie- og offshore-porteføljer) imod 0,16 pct. sidste år. Men det fortsat eleverede niveau af tab i eksponeringen mod olie og offshore medfører at der er mindre plads til yderligere forbedringer.  

Selvom omkostningerne er voksende - primært på baggrund af igangværende restrukturering - og vil være det resten af året, burde de samlede omkostninger begynde at se nedgang fra 2018 og fremad givet Nordeas ambitioner om digital transformering. 

Givet det højere regulatoriske pres i Sverige har banken givet udtryk for et ønske om at flytte til Danmark eller Finland. Mens vi vurderer at denne plan vil tage nogle år at udføre, mener vi ikke at det vil påvirke gruppens overordnede performance eller vores moat-vurdering af banken, som den står.  

---

© Morningstar 2017. All Rights Reserved. Unless otherwise provided in a separate agreement, you may use this report only in the country in which its original distributor is based. The information, data, analyses and opinions presented herein do not constitute investment advice; are provided solely for informational purposes and therefore are not an offer to buy or sell a security; and are not warranted to be correct, complete or accurate. The opinions expressed are as of the date written and are subject to change without notice. Except as otherwise required by law, Morningstar shall not be responsible for any trading decisions, damages or other losses resulting from, or related to, the information, data, analyses or opinions or their use. The information contained herein is the proprietary property of Morningstar and may not be reproduced, in whole or in part, or used in any manner, without the prior written consent of Morningstar. Investment research is produced and issued by subsidiaries of Morningstar, Inc. including, but not limited to, Morningstar Research Services LLC, registered with and governed by the U.S. Securities and Exchange Commission.

 
Papirer nævnt i artikel
Navn på papirPrisÆndring (%)Morningstar Rating
Nordea Bank AB89,62 SEK3,01
Om forfatteren

Morningstar Equity Analysts  Morningstar stock and fund analysts cover 2,000 mutual funds, 2,100 equities, and 300 exchange-traded funds.