Fair value estimat på Novozymes sænkes til 255 DKK pr. aktie

Morningstar fastholder sin Wide Moat vurdering af Novozymes, men fair value estimatet reduceres til 255 DKK pr. aktie (fra 265 DKK).

Novozymes A/S NZYM B|DK

Fair Value Estimat: 255,00 DKK

Morningstar Rating: 2

Aktuel Kurs: 283,50 DKK

P/FV: 1,11

Markedsværdi (mia.): 83,17 DKK

Economic Moat: Wide

Alle estimater, kurser og vurderinger er pr. 7. april 2017 af Rob Hales, CFA, Morningstar Equity Analyst.

Morningstar overfører dækningen af Novozymes til ny aktieanalytiker med fortsat wide moat vurdering af selskabet og fair value estimat på 255 DKK. Fair value estimatet er 4 pct. lavere end vores tidligere estimat på 265 DKK. Det lavere estimat skyldes marginalt mere konservative forventninger til forretningssegmentet bioenergi og mindre forventninger til marginforbedringer fra operationel gearing. 

Baseret på 2017-forventninger antager vores fair value estimat en P/E-ratio på 25 og 'enterprise value/EBITDA-ratio' på 15. Qua niveauvet Novozymes aktuelt handles til, fremstår aktien moderat overvurderet.

Vi mener Novozymes har tilstrækkelige med økonomiske konkurrencefordele over sine konkurrenter i form af immaterielle aktiver og såkaldte 'switching costs' til at vi kan give selskabet en wide-moat vurdering. Selskabet er dominerende i det koncentrerede industrielle enzymmarked med markedsandel på tæt ved 50 pct.

Immaterielle aktiver for Novozymes omfatter deres unikke viden, erfaring og know-how samt deres portefølje af patenter. Novozymes sidder på to tredjedele af patenterne i branchen, hvilket tæller omtrent 7.000 i alt. Dominansen er opnået igennem betydelige investeringer i udvikling (R&D) som konsistent ligger i nivauet 13 til 14 pct. af omsætningen. Det svarer til at Novozymes afholder to tredjedele af branchens samlede R&D-omkostninger. Vi mener også Novozymes nyder fordel af betydelige omkostninger for enzym-kunderne ved at skifte leverandør, idet enzymerne er kritiske for kundernes produkter og en integreret del af kundernes produktionsprocessor.

Vi forventer vækst i omsætningen på ca. 5 pct. over vores estimeringshorisont. Organisk vækst bør rebounde fra dets nuværende lave niveau på 2 pct. i takt med nye produktlanceringer inden for husholdningsprodukter og landbrug. Dertil kommer delvist støtte fra inflationspres i energi og råvarepriser, hvilket forøger eftersprøgslen efter premium-enzymer. Vi tror dog fortsat at selskabets langsigtede målsætning om organisk vækst på 6-7 pct. er i den optimiske ende.

The Bull & the Bear

Vores fair value estimat afhænger i høj grad af Novozymes evne til at opretholde og i sidste ende styrke sit greb på det industrielle marked for enzymer - i særdeleshed de centrale forretninger for husholdningsprodukter, bioenergi og mad- og drikkevarer. 

I vores bull case værdiansætter vi Novozymes til 325 DKK pr. aktie, hvilket er baseret på årlig omsætningsvækst på 7 pct. I dette scenarie antager vi prisaccelerationer inden for olie og råvarer, hvilket vil øge efterspørgsmålen efter Novozymes' premium enzymløsninger. Nyudviklede produkter inden for hygiegne enzymer til husholdningerne og korn podning i BioAg Alliancen forudsættes meget succesfulde.

I vores bear case værdiansætter vi Novozymes til 185 DKK pr. aktie - baseret på årlig omsætningsvækst på 2,5 pct. I scenariet vil inflationspres i råvarer og olie hurtigt aftage og langsigtede deflationære vilkår vil gøre sig gældende. Nyudviklede produkter inden for hygiegne enzymer til husholdningerne podning i BioAg Alliancen opnår kun begrænset succes.

Bulls Say

  • Novozymes nye hygiegneplatform kan puste nyt liv i husholdningssegmentet
  • Udrulningen af nyt podestof kan drive to-cifrede vækstrater i landbrugssegmentet i adskillige år frem
  • Selskabet anvender dens cash flow til aktionærvenlige tiltag som aktietilbagekøb og stigende udbytter


Bears Say

  • Novozymes vil få svært ved at nå tidligere tiders vækstreter, hvis det nuværende miljø med lave olie- og råvarepriser fortsætter
  • Innovation inden for enzymer til bagning, et af selskabets større forretningssegmenter, har været nedprioriteret
  • Regulatoriske risici for det US-fokuserede bioenergi segment er blevet forøget under Trump-administrationen

---

©2017 Morningstar. All rights reserved. The information, data, analyses, and opinions contained herein (1) are proprietary to Morningstar, Inc. and its affiliates (collectively, “Morningstar”), (2) may not be copied or redis­tributed, (3) do not constitute investment advice offered by Morningstar (4) are provided solely for informational purposes and therefore are not an offer to buy or sell a security, and (5) are not warranted to be accurate, complete, or timely. Certain information may be self-reported by the investment vehicle and not subject to independent verification. Morningstar shall not be responsible for any trading decisions, damages, or other losses resulting from, or related to, this information, data, analyses or opinions or their use. Past performance is no guarantee of future results.

Papirer nævnt i artikel

Navn på papirPrisÆndring (%)Morningstar Rating
Novozymes A/S B274,30 DKK-0,87

Om forfatteren

Morningstar Equity Analysts  Morningstar stock and fund analysts cover 2,000 mutual funds, 2,100 equities, and 300 exchange-traded funds.