DSV får opjusteret fair value, men vi forventer langsommere end ventet integration af UTi Worldwide

Fair value estimatet opjusteres til 307 kr. og afspejler de væsentlige risici og vanskeligheder, der relaterer sig til integrationen af UTi Worldwide.

DSV A/S DSV|DK

Fair Value: 307.00 DKK 

Morningstar Rating: 2

Aktuel Kurs: 358.90 DKK

P/FV: 1.20

Markedsværdi (mia.): 66.98 DKK

Economic Moat: None

Alle estimater, kurser og vurderinger er pr. 7. april 2017 af Michael Field, CFA, Morningstar Equity Analyst.

Vi har opjusteret vores fair value estimat en anelse til DKK 307 fra tidligere DKK 300, hvilket tegner sig for ændringer i den tidsmæssige værdi af penge. Vi mener at estimatet, der er en væsentlig discount i forhold til den aktuelle aktiekurs, afspejler et realistisk syn på, hvad DSV kan håbe på at opnå i form af omsætningsvækst og marginforbedringer i de kommende år.

Vi forecaster en gennemsnitlig udvikling af den organiske vækst i omsætningen på omkring 5 pct. over vores analyseperiode. Dette omfatter en vækst på markedsniveau omkring det globale BNP-niveau kombineret med beskeden fremgang i DSV's markedsandele i takt med at selskabet tager andele fra små og mindre sofistikerede spillere på det meget fragmenterede marked for tredjepartslogistik. 

Vi forventer også at se en inkremental forbedring af driftsmarginerne frem mod 2020, hvor det forventes, at overskudsgraden i de opkøbte UTi-forretninger er forbedret til et niveau, der svarer til den øvrige del af DSV's forretning. Dette er i tråd med ledelsens egne langsigtede forventninger. Vores opfattelse afviger dog noget fra markedets konsensus, hvor væsentlige forbedringer af marginerne opnås tidligere; vi mener dette er for optimistisk set i forhold til størrelsen og kompleksiteten af opgaven med at integrere en kæmpe tabsgivende forretning. 

Bulls Say

  • DSV er nu den fjerde største udbyder af tredjepartslogistik i verden og varetager 3 pct. af den globale handel i en fragmenteret industri. 
  • Opkøbet af UTi Worldwide giver DSV et væsentligt aftryk i geografier, hvor positionen før dette har manglet skala. 
  • Opkøbet af UTi blev gennemført på et meget attraktivt niveau. Hvis DSV kan vende denne forretning om, kan der skabes væsentlig værdi for aktionærerne. 

 

Bears Say

  • Den vedvarende overkapacitet på markedet for luft- og søfragt giver signifikant volatilitet i DSV's købs- og salgsrater.
  • Øget prisgennemsigtighed i industrien har ledt til strukturelt nedadgående marginer over hele linjen.
  • Integrationen og restruktureringen af UTi Worldwide udgør en alvorlig risiko, givet størrelsen af forretningen relativt til DSV.

 

---

© Morningstar 2017. All Rights Reserved. Unless otherwise provided in a separate agreement, you may use this report only in the country in which its original distributor is based. The information, data, analyses and opinions presented herein do not constitute investment advice; are provided solely for informational purposes and therefore are not an offer to buy or sell a security; and are not warranted to be correct, complete or accurate. The opinions expressed are as of the date written and are subject to change without notice. Except as otherwise required by law, Morningstar shall not be responsible for any trading decisions, damages or other losses resulting from, or related to, the information, data, analyses or opinions or their use. The information contained herein is the proprietary property of Morningstar and may not be reproduced, in whole or in part, or used in any manner, without the prior written consent of Morningstar. Investment research is produced and issued by subsidiaries of Morningstar, Inc. including, but not limited to, Morningstar Research Services LLC, registered with and governed by the U.S. Securities and Exchange Commission.

 
Papirer nævnt i artikel
Navn på papirPrisÆndring (%)Morningstar Rating
DSV A/S513,20 DKK2,03
Om forfatteren

Morningstar Equity Analysts  Morningstar stock and fund analysts cover 2,000 mutual funds, 2,100 equities, and 300 exchange-traded funds.