Formuerne i europæiske fonde når nye højder trods et 2016 med hyppige kurssvingninger

Investorerne fravalgte aktiefonde i 2016 til fordel for obligationsfonde og især pengemarkedsfonde, som udover høj sikkerhed ikke pt. byder på alverden i afkast

Hyppige op- og nedture på aktie- og obligationsmarkederne blev for meget for mange europæiske fondsinvestorer i 2016, hvis investorernes køb og salg af investeringsfonde i løbet af året benyttes som pejlemærke.

Baseret på estimater fra Morningstars kunne investeringsfonde notere en samlet nettotilstrømning på 75 mia. euro sidste år. Det er langt fra niveauerne i både 2015 og 2014 hvor nettotilstrømningen var henholdsvis 302 og 411 mia. euro.

Hovedsynderen for afmatningen var aktiefonde, hvor investorerne solgte for mere end 76 mia. euro – det værste tilbagesalg i et kalenderår siden 2008. Nettotilstrømingen til balancerede og alternative fonde forblev stabil i positivt territorium med hhv. 31 og 39 mia. euro, omend dog et lavere niveau end i de foregående år.

Obligationsfonde var eneste aktivklasse som investorerne for alvor søgte mod og tilstrømningen blev på 80 mia. euro sidste år. Det kan være udtryk for investorernes villighed til at jagte afkast i et marked stærkt influeret af Den Europæiske Central, som fortsatte dens obligationsopkøb, der blev iværksat i første kvartal 2015. Tendensen med fortsat lavere renter endte i oktober sidste år, hvor renterne vendte rundt og begyndte at stige. Hvorvidt den opadgående pil vil fortsætte i 2017 må tiden vise.

Der var flere begivenheder og trends, der tyngede investorernes lyst og mod på at foretage yderligere investeringer. Dels var der bekymringer tidligt på året om den globale økonomiske vækst. Den dystre stemning florerede hurtigt på tværs af markederne og resultatet blev at investorerne søgte mod mere sikre investeringer. Det udløste større tilbagesalg i aktiefonde og investorerne søgte i stedet ly i schweiziske og tyske obligationer. Efterspørgslen efter obligationer betød at renterne gik i negativt territorium for store dele af disse markeder. Renterne forblev lave i de første ni måneder af 2016, mens aktiemarkederne kom sig oven på den hårde start på året og nervøst begyndte at stige igen.

I juni fulgte Brexit som igen resultererede i større kurssvingninger. Interessant nok, så gav det amerikanske valgresultat i november luft under vingerne til aktierne, men det var ikke noget der for alvor udløste større eufori og rokeringer i porteføljerne hos europæiske fondsinvestorer. Tilstrømningen til aktiefonde vendte kun moderat rundt, men flere obligationskategorier blev fravalgt af investorerne i årets sidste måneder.

Disse ganske bratte rokeringer i løbet af året kan meget vel være udtryk for investorernes dæmpede appetit på risikofyldte investeringer. Det ses også af investorernes markante flugt over i pengemarkedsfonde, som ganske vis giver sikkerhed, men intet afkast i tider med nul renter på tværs af Europa. Nettotilstrømingen til pengemarkedsfonde blev tæt ved 112 mia. euro i 2016, det højeste niveau i et kalenderår, siden Morningstar begyndte at estimere nettokøb og salg i europæiske investeringsfonde i 2007.

Ikke desto mindre, vil 2016 ikke gå over i historiebøgerne som et mareridtsår for den europæiske fondsindustri. Mens nettotilstrømningen var beskeden nåede formuen nye højder i langsigtede fonde på intet mindre end 6.810 mia. euro, en vækst på 5 pct. i forhold til året før. Det gælder også aktiefonde, som var vidne til en beskeden formueforøgelse. Aktiefondenes store tilbagesalg bør ikke sidestilles med finanskrisen, som vi var vidne til i 2008 eller den græske gældskrise i 2011, som resulterede i store kursfald.

Flow i kategorier

Et kig på tilstrømningen på tværs af Morningstar kategorier viser forskellige trends bag bevægelserne på de overordnede aktivklasser. Globale emerging markets aktie- og obligationsfonde var vidne til et betydelig comeback efter at have været præget af frasalg i 2015. Den opadgående tendens fortsatte lige op til det amerikanske præsidentvalg, der markerede en drastisk ændring i humøret vis-a-vis emerging markets.

Kombinationen af en mulig protektionistisk vending i amerikansk handelspolitik under præsident Trump, en vandretur i de amerikanske renter, og en styrkelse af dollaren udløste en udvandring af emerging-markets fonde i årets sidste to måneder (på grund af stærk tilstrømning i årets første ni måneder, blev stemningsændringen ikke afspejlet i det overordnede billede for året, hvor emerging markets er blandt de mest efterspurgte kategorier).

Som i tidligere volatile markeder vendte investorerne sig ligeledes mod fonde i kategorierne med kortsigtede europæiske obligationer og ultrakorte obligationer.

Alternative multistrategi fonde oplevede fortsat stor tilstrømning i 2016. Denne top-sælgende kategori har ikke været vidne til en måned med negative nettostrømme siden september 2014 og uformindsket interesse for disse fonde kombineret med flere typer af alternative strategier betød at kategorien blev den mest eftertragtede i 2016.

Balancerede fonde med moderat risiko var ligeledes i høj kurs blandt investorerne sidste år, ikke mindst takket være Nordea Stable Return, som blev overøst med 10,6 mia. euro (af samlet nettotilstrømning til kategorien på 16,2 mia. kr.)

Hvad angår kategorierne som ikke var fangede investorernes interesse i 2016 blev især europæiske large-cap blend aktiefonde fravalgt med en nettoafgang på 19,5 mia. euro på bagsiden af politisk og økonomisk usikkerhed omkring fremtiden for euroområdet og Den Europæiske Union.

Aktiefonde med fokus på engelske aktier blev påvirket af beslutningen af de britiske vælgere om at forlade EU i juni – de måtte sande en større kundeflugt og den største flugt skete i anden halvdel af 2016.

Det faktum, at japanske aktiefonde og amerikanske high yield obligationsfonde fejrede comeback i fjerde kvartal efter at være blevet solgt tidligere på året vidner om tiltro hos nogle investorer for bedre vækstudsigter i USA og Japan og dermed afkast.

Om forfatteren

Ali Masarwah

Ali Masarwah  Ali Masarwah ist als Chefredakteur für die deutschsprachigen Seiten von Morningstar verantwortlich.