Morningstar Rating - November 2016

November-ratingen er den første efter justering af metodikken bag Morningstars stjerne-rating. For fondsuniverset i Europa er det første revidering af metodikken siden oktober 2006, og formålet med justeringen er at tage højde for udviklingen i markedet og dermed til stadighed fastholde og forøge investorernes brugbarhed af ratingen. 

Hovedmetodikken er stadig den samme med vægt på afkast, risiko i faldende markeder og sammenligning af fondes præstationer op mod andre fonde i samme Morningstar kategori. Vurderingen vil fortsat ske efter løbende omkostninger i fondene og der tages højde for at investorerne altid vil kunne være en risikofri forrentning som alternativ investering. Dermed forbliver Morningstar Ratingen en vurdering af fondes risikojusteret afkast i forhold til konkurrenter i samme kategori.

Inden implementeringen af den aktuelle justering blev der i beregningen af det risikojusterede afkast taget højde for fondenes maksimale købs- og salgsomkostninger (emissionstillæg og indløsningsfradrag). Det risikojusterede afkast blev reduceret med disse to omkostninger, som traditionelt er betaling for bl.a. rådgivning af investorerne og distribution. En stigende tendens i markedet er dog, at investorer betaler for rådgivning på andre måder end via fondenes købs- og salgsomkostninger. Herhjemme reducerede mange danske investeringsfonde i løbet af 2015 og 2016 disse omkostninger markant, da betalingen i stedet opkræves på anden vis.

Ved at fjerne købs- og salgsomkostninger fra beregningen bag Morningstar Ratingen tages der højde for brancheudviklingen. Trenden ses både i USA, Europa og andre regioner og implementeringen får betydning for alle ratede fonde globalt.

Resultatet af november-ratingen viser at metode-revideringen fik ganske stor betydning for ratede fonde fra danske investeringsforeninger. Et større antal fonde end normalt fik ændret rating i november i forhold til måneden forinden. I alt 117 fonde (af i alt 417 som indgår i analysen) blev påvirket, hvoraf 25 fonde forbedrede ratingen, mens 92 fonde gik tilbage. 

Denne udgave af Morningstar Rating Analyse er samtidig den sidste i dens nuværende format. Fra og med næste måned vil analysen udkomme i en ny og forbedret version med endnu større indsigt i ratingen af danske investeringsforeninger. Analysen vil fremadrettet kunne rekvireres ved henvendelse til Carsten Svenningsen eller Jens Nielsen på e-mail carsten.svenningsen@morningstar.com., tlf. 33186007 eller jens.nielsen@morningstar.com, tlf. 33186005.

Om forfatteren Nikolaj Holdt Mikkelsen, CFA

Nikolaj Holdt Mikkelsen, CFA  

Chefanalytiker i Morningstar Danmark