Investorerne favoriserer fortsat prisbillige investeringsfonde

Markedet for ETF-fonde forventes at vokse markant i de kommende år, og investorernes ændrede præferencer øger behovet for ny og mere information om ETF-markedet.

Det globale marked for exchange traded fonde (ETF) vil ifølge en rapport fra Ernst & Young vokse til det dobbelte af dets aktuelle værdi til 6 billioner USD i 2020.  Drivkræfter for væksten vil være investorernes ændrede præferencer og forventelig lavere afkast fremover.

ETF-markedet er i dag 3,4 billioner USD stort globalt, hvoraf det europæiske ETF-marked udgør 533 mia. og som ifølge E&Y forventes at vokse til 1,1 billion ved udgangen af 2020. Ifølge Morningstars ETF-analytikere virker væksten ikke uoverkommelig. Den skal ikke mindst ses som en følgekonsekvens af investorernes stadig større interesse for passive investeringsstrategier, der nærmer sig karakter af en global investordrevet revolution mod billigere investeringsprodukter.

Investorerne er i øjeblikket udfordret af både økonomiske og markedsmæssige faktorer, såsom Brexit, valgresultatet i USA og pengepolitikken globalt. I det lys er udsigter til afkast på niveau med senere års afkast efterhånden slørede, og høje fondsomkostninger vil fremadrettet æde større dele af afkastet end tidligere. Derfor virker det naturligt at investorerne i højere grad er opmærksom på, hvordan unødvendige omkostninger vil gøre indhug på afkastet - ikke mindst i betragtning af de typisk dyrere aktive forvalteres manglende formåen og evne til at slå markedet.

De billigste investeringsprodukter på markedet er typisk passive fonde uden målsætning om at slå markedet, men blot følge det så tæt som muligt. Væksten i ETF-markedet er i høj grad drevet af investorernes øgede appetit for billige indeksfonde.

Veloplyste investeringsvalg

For at give investorerne stadig bedre vilkår og muligheder for at analysere relevante investeringsprodukter introducerede Morningstar i starten af november vores såkaldte ’Morningstar Analyst Rating’ for exchange traded fonde.

Fra starten er mere end 250 ETF’ere globalt ratet af Morningstars analytikere, men vi forventer at øge dækningen markant i den kommende tid. Ratingen er fremadrettet og analytikerens overbevisning om en given ETFs evne til at klare sig bedre end konkurrenterne – målt over en økonomisk cyklus – når der tages højde for omkostninger og risici. Ratingen vil hjælpe investorerne med bedre klarhed om, hvilke ETF’ere de med fordel kan arbejde videre med og hvilke som bør undgås.

Åbenlyst er det vigtigt at holde omkostningerne – både eksplicitte (omkostningsprocenten for ETF’en) og implicitte (omkostninger ved porteføljejusteringer) – på et minimum i en indeksfond. Derfor bør det næppe være nogen stor overraskelse at topratede ETF’ere ikke bare er blandt de billigste inden for deres respektive Morningstar kategori sammenlignet med deres aktivt forvaltede alternativer, men også relativt til andre indeksfonde.

Selvom omkostninger er essentielle er det blot et af flere parametre i vores holistiske vurdering af ETF’ere. Vi analyserer også afkastet til bunds relativt til alternativerne i Morningstar kategorien. For at forstå investeringsprocessen i den enkelte ETF er det væsentligt med detaljeret indsigt i replikeringsteknik og principperne bag det valgte benchmark om bl.a. indeksporteføljens opbygning og vedligeholdelse.

God selskabsledelse må heller ikke undervurderes. Vi hælder til og favoriserer ofte fondshuse, der prioriterer investorernes interesser før kommercielle mål, og foretrækker fonde, hvori porteføljeforvalterne selv investerer deres private sparepenge. Det er trods alt et overbevisende tegn på, at de selv mener, at deres evner er omkostningerne værd. Og det giver ekstra god grund til at tro, at de vil levere et ordentligt stykke arbejde, for ellers rammer det også deres egen opsparing. Naturligvis er erfaring og dygtigt håndværk i teamet centrale elementer i vores analyse, og i en ETF tæller hver eneste 0,01 pct. afkast, så betydningen af et erfarent team bør ikke undervurderes.

Alt i alt vil vi gerne fremhæve billige ETF-fonde, som vi vurderer vil være i stand til at præstere langsigtede afkast i tråd med et fornuftigt sammensat markedsindeks. Vi favoriserer ETF’ere med erfarne folk ved roret og fondshuse med god investorvenlig ledelse. Det gør vi fordi vi mener disse væsentlige parametre nemmest kan omsættes til god performance over en markedscyklus sammenlignet med tilgængelige alternativer på markedet.

De fleste investorer er ikke sort/hvide i deres syn på passiv eller aktiv investering, men søger i stedet at skabe optimale rammer for den samlede portefølje. Det er uanset investeringstilgangen eller om det er en traditionel fond eller ETF – det vigtige er at porteføljens enkelte byggekomponenter opfylder investorernes behov.

ETF-væksten understreger dette, og vi forventer at tendensen kun vil fortsætte og potentielt accelerere over tid. Det vil ske i takt med at investorerne bliver stadig mere fortrolige med ETF-strukturen, fortsat flere investeringsmuligheder og regulering såsom kommende skærpede informationskrav fra EU, der skaber fuld transparens om investors samtlige omkostninger. Flere af de topratede ETF-fonde er vist i tabellen her på siden, og alle ratings kan ses på morningstar.dk. 

Om forfatteren

Nikolaj Holdt Mikkelsen, CFA

Nikolaj Holdt Mikkelsen, CFA  

Chefanalytiker i Morningstar Danmark