Ordbog

Akkumulerende

Akkummulerende er en betegnelse for en investeringsafdeling, som ikke udbetaler sit overskud til andelsejerne, men i stedet konsoliderer overskuddet i afdelingens formue, der således stiger og øger afdelingens indre værdi. Det gør andelene mere værd, når de sælges.